Articole filtrate după dată: Sâmbătă, 15 Aprilie 2017
16 Aprilie 2017 In Meditatii duminicale

„Moartea ta o vestim, Doamne, şi Învierea ta o mărturisim, până când vei veni”.

Aşa spunem, cu pietate creştină, ori de câte ori luăm parte la sfânta liturghie, după ce slujitorul altarului rosteşte asupra pâinii şi a vinului,  precum a voit Marele Preot al Noului Legământ, Isus: „Acesta este trupul meu”, „Acesta este sângele meu”, prezentându-le spre adorare, şi spunând: „Misterul credinţei”!. În felul acesta, fiecare liturghie este o mărturie pascală.

Paştele poate fi înţeles ca împlinire a operei de răscumpărare a neamului omenesc de către Fiul lui Dumnezeu, întrupat, răstignit şi înviat.

Paştele poate fi înţeles ca adevăr, lumină, pace, bucurie, pe scurt: DUMNEZEU IUBIRE: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său.unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (In.3,16). Aşadar: oferta lui Dumnezeu acceptată personal prin credinţă.

Liturghia cuvântului din Solemnitatea pascală ne oferă mărturii şi îndemnuri vrednice de luat în seamă cu privire la învierea lui Isus:

a) Sfântul apostol şi evanghelist Ioan (20,1-9) descrie constatarea timpurie, „în prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, când era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că piatra a fost luată de la mormânt” (v.1(. Înspăimântată şi îngrijorată, aleargă la discipolii de vază, Petru şi Ioan, pentru a le relata  faptul dispariţiei pietrei şi a trupului Învăţătorului: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus” (v.2). Ştire bombă! Cei doi merg la faţa locului. Petru intră şi se convinge că mormântul era gol, cu excepţia pânzelor şi a ştergarului cu care fusese înfăşurat trupul lui Isus. Intră şi Ioan şi constată realitatea, dându-şi seama de adevărul spuselor lui Isus cu privire la suferinţele, moartea şi învierea sa. Totodată, menţionează: „a văzut şi a crezut”(v.8c).

b)Sfântul apostol Petru, în discursul rostit în casa cecturionului Corneliu, spune despre Isus: „ Pe acesta, Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere; el a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori la tot ce a făcut în ţinutul iudeilor şi în Ierusalim. Pe el l-au omorât, atârnându-l de lemn. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi, şi a îngăduit să se arate nouă martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, care am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi, şi ne-a poruncit să predicăm poporului şi să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu judecător al celor vii şi al celor morţi. Toţi profeţii dau mărturie despre el că oricine crede în el primeşte iertarea păcatelor prin numele lui” (Fap.10,38-43). ( În prima lectură a sfintei liturgii a cuvântului, din Solemnitatea pascală).

c) Imediat după această lectură, creştinii sunt îndemnaţi la bucurie şi veselie: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!” (Ps.118,24)

d) Minunat este şi îndemnul pe care apostolul neamurilor, sfântul Paul, îl adresează creştinilor din comunitatea Colose: „Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu” (3,1-2).

e) Ne îmbucură inimile cuvintele Mariei Magdalena, întrebată cu privire la învierea lui Isus: „ Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte, am văzut mărirea celui înviat. I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui, giulgiul şi veşmintele. Critos, speranţa mea, a înviat!”. (Din aşa numita secvenţă ce precedă proclamarea evabgheliei ). Spunem şi noi cu întreaga Biserică: „Noi o ştim: Cristos Domnul a înviat cu adecărat din morţi. Tu, rege biruitor al morţii, îndură-te de noi toţi!. Alleluia!”.

„Dumnezeule, care prin biruinţa Fiului tău unul-născut, asupra morţii, ne-ai deschis astăzi porţile vieţii veşnice, dă-ne, terugăm, harul, ca, sărbătorind învierea Domnului, să înviem, prin înnoirea Duhului tău, în lumina vieţii. Prin Cristos, Domnul nostru.Amin”.

„Părinte atotputernic, în ziua învierii Fiului tău, Isus Cristos, întăreşte speranţa noastră în viaţa dincolo de moarte. Ajută-ne să nu ne lăsăm învinşi de teamă, ci să colaborăm la construirea unei lumi noi, împreună cu tine şi cu Fiul tău, Isus Cristos, Domnul nostru. Amin”.

                                                                                         P.A.Despinescu

   

X

Right Click

No right click