Articole filtrate după dată: Mai 2017
29 Mai 2017 In Noutati si evenimente

 

                Vineri, 26.05.2015, începând cu ora 15:00, am ales să aducem din nou în același loc familiile beneficiare și voluntarii ori practicienii Centrului de Resurse pentru Familii, pentru a realiza un antrenant schimb de experiență prin intermediul unei activități deschise atât din punct de vedere al temei, cât și din punct de vedere al dorinței de exprimare a persoanelor participante.

28 Mai 2017 In Meditatii duminicale

„Viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe cel pe care l-ai trimis, Isus Cristos” ( In.17,3 ).

La 40 de zile după Solemnitatea Învierii Domnului, sărbătorim Înălţarea la Cer a Mântuitorului iar după 10 zile, Solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt ( Rusaliile ) care încheie Timpul Pascal.

În această duminică ne este propusă spre meditare o parte din minunata „rugăciune a lui Isus” ( In.17,1-11a ), adresată Tatălui înainte de pătimirea şi moartea sa. Această rugăciune este un rezumat al misiunii Fiului în lume: „Tată, a venit ceasul: glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine, pentru ca, precum i-ai dat putere asupra fiecărui om, să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui! (v.1b-2). Ca Dumnezeu adevărat, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, în Treimea cea de o Fiinţă şi nedespărţită, Isus este glorificat din veşnicie. Prin Întrupare, Fiul se smereşte, devenind întru totul la fel ca oamenii, afară de păcat, ascultând exemplar de Tatăl în toate, până la moartea pe cruce pentru reabilitarea neamului omenesc. În felul acesta, Fiul întrupat, îl glorifică pe Tatăl. Se cuvenea ca, împlinind această misiune, Fiul Omului  „să fie înălţat, cum scrie sfântul Paul, şi să i se dăruiască numele, care este mai presus de orice alt nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor dedesubt, şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl” ( Fil.2,9-11 ).

Cât priveşte „viaţa veşnică”, Isus o defineşte astfel: „aceasta este viaţa veşnică: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos” (v.3). Această viaţă este dată de către Tatăl acelora care ascultă de cuvântul încredinţat Fiului de către Tatăl. Isus se roagă pentru aceştia pentru că sunt ai Tatălui şi în acelaşi timp ai săi, căci „toate ale mele sunt ale tale şi ale tale sunt ale mele şi sunt glorificat în ei”(v.10). Şi pentru că aceştia sunt în lume, iar Isus se întoarce în gloria Tatălui, se roagă pentru ei, ca să fie păstraţi în adevăr, de către Duhul adevărului, Mângâietorul, pe care îl va trimite de la Tatăl, peste câteva zile.

În prima lectură, luată din Faptele Apostolilor ( 1,12-14 ), citim că dupăm înălţarea la cer a lui Isus, „cei 11 apostoli, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus şi cu fraţii lui”(v.14).  Sugestive sunt aceste cuvinte care ne spun că darurile Duhului Sfânt: al înţelepciunii şi al înţelegerii, al sfatului şi al tăriei, al ştiinţei, al evlaviei şi al fricii de Dumnezeu nise dau dacă stăruim cu multă smerenie în rugăciune.

„Ascultă, Doamne, cu bunăvoinţă rugăciunile noastre. Noi credem că Mântuitorul neamului omenesc se află împreună cu tine în mărire; dă-ne harul să simţim că el rămâne cu noi pănă la sfârşitul veacurilor, după cum ne-a frăgăduit. Amin”.

P.A.Despinescu   

26 Mai 2017 In Noutati si evenimente

Joi, 25 mai 2017, la Căminul cultural din Iugani s-a desfășurat spectacolul caritabil de muzică, dans și teatru intitulat Artiști pentru bunici, organizat de Centrul Diecezan Caritas Iași în strânsă colaborare cu Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Mircești. În această zi de sărbătoare ne-am adunat cu toții pentru a participa la programul pregătit de eroii acestei zile, ,,nepoții” comunității din Iugani. Încurajați și susținuți de doamna director Gabriela Ghercă, copiii au urcat pe scenă și au făcut cunoscuți talanții pe care i-au primit în dar. Bunicii au acele lucruri esențiale de care au nevoie copiii, la ei găsim dragoste, bunătate, răbdare, umor, confort, dar și lecții despre viață, care pot forma adevărați oameni în societate.

19 Mai 2017 In Noutati si evenimente

 

 

Centrul Diecezan Caritas Iași prin Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu” în colaborare cu Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din comuna Mircești organizează un spectacol caritabil în localitatea Iugani. Acest eveniment se va desfășura joi, 25 mai 2017, ora 9.30 la Căminul cultural din Iugani.

X

Right Click

No right click