Articole filtrate după dată: Decembrie 2017
23 Martie 2018 In Noutati si evenimente

 

Joi, 22 martie 2018, ora 13.00, a avut loc, la Casa Tineretului din comuna Stolniceni Prăjescu, județul Iași, conferința de lansare a proiectului A.C.T.I.V.-Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor, cod proiect POCU/140/4/2/115059.

22 Martie 2018 In Noutati si evenimente

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate: oferirea de servicii sociale (educaționale, consiliere, mediere, formare profesională), medicale (servicii stomatologice, servicii oftalmologice) și socio-medicale (servicii de îngrijire la domiciuliu) pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non roma) din comuna Preutești, județul Suceava.

21 Martie 2018 In Noutati si evenimente

Conferința de deschidere a proiectului A.C.T.I.V. - Acțiuni Comunitare pentru Toți - Incluziune pentru Viitor

20 Martie 2018 In Noutati si evenimente

Conferință lansare proiect A.M.I.C. - Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate