Competențe dobândite și un certificat cu recunoaștere internațională

04 Decembrie 2015

Proiectul “Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” POSDRU/144/6.3/S/127320 a avut ca obiectiv să ofere femeilor o serie de beneficii în ceea ce privește accesul la ocuparea locurilor de muncă în domeniul medical și social. De asemenea, a contribuit cu succes la îmbunătățirea nivelului de instruire al femeilor angajate în aceste domenii, consolidând totodată principiul accesului egal pentru toți pe piața muncii.

Cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni”, proiectul a lansat cursuri de calificare profesională pentru meseria de infirmiera, nivel 2 calificare, COR 513 204, în Regiunile Nord-Est, grupul țintă cuprinzând 865 de femei, care au dobândit la finalul cursurilor și a examenului de absolvire, pe lângă certificatul de calificare și o serie importanta de competențe:

 • planificarea propriei activităţi.
 • perfecţionarea continuă.
 • lucrul în echipa multidisciplinară.
 • comunicarea interactivă.
 • respectarea drepturilor persoanei îngrijite.
 • supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite.
 • alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite.
 • igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită. 
 • acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite.
 • transportarea rufăriei.
 • transportul persoanelor îngrijite.

Centrul Diecezan Caritas Iași promovează solidaritatea, dreptatea socială prin apărarea vieţii şi a demnităţii persoanei umane, venind în sprijinul semenilor cu programe sociale și servicii medicale, dar și cu programe de incluziune socială pe piața muncii prin intermediul proiectelor cofinanţate de Fondul Social European.

Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie DMI 6.3” Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, are o durată de 18 luni şi un Valoarea total eligibilă a proiectului: 5.881.056.90 RON, din care valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile este de 5.763.435.76 RON.

 

Citit 1578 ori