Imprimă această pagină

Servicii integrate pentru vârstnici – proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău

01 Septembrie 2017

    În perioada 25 iulie - 24 noiembrie 2017, Centrul Diecezan Caritas Iași implementează Proiectul  „Servicii integrate pentru vârstnici”. Proiectul are durata de 4 luni și este cofinanțat de Consiliul Județean Bacău, conform programului de finanțări nerambursabile în anul 2017, din bugetul Judeţului Bacău - Consiliul Județean Bacău, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

      Scopul proiectului este dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice din Comunele Faraoani și Pârgărești, județul Bacău, în scopul îmbunătățirii calității vieții, combaterea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale.

      Grupul țintă al acestui proiect este reprezentat de 130 de persoane vârstnice și 20 aparținători, iar beneficiarii indirecți ai vor fi membrii comunităților Faraoani și Pârgărești.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

- creşterea calităţii vieţii pentru un număr de 30 de beneficiari, lunar, prin oferirea de servicii de îngrijire la domiciliu, atât sociale cât şi medicale, în decursul a 4 luni;
- dezvoltarea serviciilor de socializare pentru 130 de persoane vârstnice și crearea unei rețele de voluntari, pentru oferirea de servicii de socializare adresate persoanelor vârstnice, pe o perioadă de 4 luni;
- dezvoltarea de servicii de informare și suport pentru 20 de membri ai familiilor care au în îngrijire persoane vârstnice dependente, pe perioada de implementare a proiectului;
- colaborarea cu actorii sociali importanți din județul Bacău care desfășoară activități în sprijinul persoanelor vârstnice și creșterea  gradului de informare a populației  privind drepturile persoanelor vârstnice și serviciile ce pot fi accesate în cadrul comunității.

      Prin derularea activităților propuse în cadrul acestui proiect urmărim :

- îmbunătăţirea calităţii vieţii, a stării de sănătate atât fizice cât şi a igienei mentale a asistaţilor cu păstrarea independenţei maxim posibile, în raport cu condiţia proprie, pentru 30 persoane vârstnice;
- implicarea a 130 de beneficiari în activități de socializare în vederea diminuării izolării și marginalizării sociale;
- promovarea activităților din cadrul proiectului;
- informarea a 20 de aparținători privind asistarea persoanelor vârstnice în familie;
- formarea unei echipe de 6 voluntari pentru implicarea în activități de socializare în comunitățile Pârgărești și Faraoani.

 

              Antonina Dogariu

Coordonator Diecezan al Programului „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”

 

 

 

Citit 731 ori Ultima modificare Luni, 04 Septembrie 2017 17:17
X

Right Click

No right click