Sprijin integrat pentru vârstnici – proiect cofinanțat de Consiliul Județean Iași

03 Septembrie 2017

      În perioada 1 august - 3 noiembrie 2017 Centrul Diecezan Caritas Iași implementează Proiectul  „Sprijin integrat pentru vârstnici”. Proiectul are durata de 3 luni și este cofinanțat de Consiliul Județean Iași conform programului de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

      Prin scrierea și implementarea acestui proiect, Centrul Diecezan Caritas Iași își dorește să dezvolte și să diversifice serviciile destinate persoanelor vârstnice. Personalul implicat în acest proiect va avea oportunitatea să desfășoare activități cu un impact puternic asupra grupului țintă direct și asupra comunității. Organizația își va consolida rolul de actor implicat în acțiuni de intervenție la nivel local pentru diminuarea efectelor sărăciei și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice.

      Scopul principal al acestui proiect îl reprezintă dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice din județul Iași, pentru îmbunătățirea calității vieții, combaterii excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale.

      Obiectivele proiectului sunt următoarele:

- Înființarea unei rețele tematice regionale cu scopul de a promova interesele asociațiilor membre, de a promova cursuri de formare profesională/continuă și de suport legislativ și administrativ în derularea serviciilor pentru vârstnici;

- Creşterea calităţii vieţii pentru un număr de 30 de beneficiari vârstnici, imobilizați la pat sau la domiciliu din Iasi și Iugani, comuna Mircești.

      În cadrul programelor desfășurate ne întâlnim deseori cu situații deosebite în ce privește constituirea și organizarea familiilor asistate, distribuirea rolurilor și asumarea acestora.

      Îmbătrânirea populației este un fenomen în creștere care afectează nu numai România, ci întreaga Europă. Conform Institutului Naţional de Statistică, 3.247.744 de persoane din populația totală a României au vârsta de peste 65 ani.

      În plus, țara noastră se confruntă cu emigrarea tinerilor, maladiile moderne, insuficiența resurselor umane și financiare specializate, precum și lipsa unui sistem integrat de suprijin. Toate acestea fac ca foarte mulți vârstnici să trăiască singuri, lipsiți de contact social.

      Ne dorim să răspundem nevoilor familiei de astăzi, prin programe țintite către nevoile persoanelor, cu specialiști formați care să observe adevăratele probleme și să raspundă prompt la acestea, cunoscând resursele locale și regionale la care poate apela.

 

Antonina Dogariu

Coordonator Diecezan al Programului „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”

 

 

Citit 805 ori Ultima modificare Luni, 04 Septembrie 2017 17:23