Crăciun fericit !

23 Decembrie 2017

„Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr.” – In 1,14

Întruparea Fiului lui Dumnezeu, venirea lui în lume sub chipul unui copilaș, este semnul gingășiei lui Dumnezeu, a grijii sale faţă de om, creatura sa cea mai nobilă. Isus a zdruncinat siguranţe deșarte, a înălţat ceea ce era mic în ochii lumii, a schimbat cursul istoriei!

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Isus Cristos este ocazia cea mai potrivită să îl reașezăm, fără teamă, în centrul inimii noastre și al istoriei omenirii. Numai El poate să redea strălucirea acestei lumi prin adevărata pace pe care o aduce, ai cărei mesageri suntem chemaţi să fim fiecare dintre noi, precum Maria, Iosif și păstorii.

Centrul Diecezan Caritas Iași vă dorește să celebraţi Nașterea Mântuitorului cu credinţă reînnoită, care să dea roade de pace, mulţumire și armonie. Noul an să fie plin de binecuvântarea Domnului, sub semnul speranţei și al bucuriei, iar timpul, primit ca dar al lui Dumnezeu, să fie trăit în caritate atentă faţă de aproapele.

 

Crăciun binecuvântat! La mulţi ani 2018!

Citit 1107 ori Ultima modificare Sâmbătă, 23 Decembrie 2017 09:21