Articole filtrate după dată: Februarie 2017
26 Februarie 2017 In Meditatii duminicale

 Astăzi auzim unul dintre cuvintele cele mai înduioşătoare din Sfânta Scriptură: prin Isaia, care voia să mângâie Ierusalimul lovit de dezastru, Spiritul Sfânt ne-a scris: Uită oare o femeie de cel pe care-l alăptează, fără ca să aibă milă de fiul sânului ei? Chiar dacă ea ar uita, eu nu te voi uita. (Is 49,15). Această invitaţie la încredere în iubirea fără lipsuri a lui Dumnezeu este pusă împreună cu pagina, la fel de sugestivă, în care Isus îi îndeamnă pe discipolii săi să se încreadă în providenţa Tatălui ceresc, care hrăneşte păsările cerului şi îmbracă foarte frumos crinii câmpului, şi cunoaşte orice necesitatea de-a noastră (cfr 6,24-34). Maestrul se exprimă în acest mod: „Nu vă îngrijoraţi spunând: Ce vom mânca? Ce vom bea? sau, Cu ce ne vom îmbrăca? Căci pe toate acestea le caută neamurile păgâne; dar Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea”.

În situaţia în care atâtea persoane trăiesc în mizerie, acest discurs al lui Isus ar putea să apară puţin realist, dacă nu evaziv. În realitate, Domnul vrea să ne facă să înţelegem cu claritate că nu se poate servi la doi stăpâni: Dumnezeu şi bogăţia. Cine crede în Dumnezeu, Tatăl plin de iubire pentru fiii săi, va pune pe primul loc căutarea Împărăţiei sale, a voinţei sale. Este exact contrarul fatalismului sau al unui irenism ingenuu. Credinţa în Providenţă, de fapt, nu dispensează de lupta obositoare pentru o viaţă demnă, dar eliberează de neliniştea pentru lucruri şi de frica pentru ziua de mâine. Este clar că această învăţătură a lui Isus, rămânând mereu adevărată şi validă pentru toţi, va fi practicată în moduri diferite conform diferitor vocaţii: un frate franciscan va putea să-l urmeze într-o manieră mai radicală, în timp ce un tată de familie va trebui să ţină cont de propriile datorii faţă de soţie şi fii. În orice caz, creştinul se distinge prin încrederea absolută în Tatăl ceresc, aşa cum a avut-o şi Isus. Relaţia cu Dumnezeu Tatăl a dat sens întregii vieţi a lui Cristos, cuvintelor sale, gesturilor sale de mântuire, până la pătimire, moarte şi înviere. Isus ne-a demonstrat ce înseamnă a trăi cu picioarele bine fixate pe pământ, atenţi la situaţiile concrete ale aproapelui, şi în acelaşi timp, a ţinut mereu inima în Cer, cufundat în milostivirea lui Dumnezeu.

În acest mod, Isus ne invită să facem o alegere. El a făcut-o adesea cu o vigoare extremă. Noi am înţeles bine că Împărăţia lui Dumnezeu este incompatibilă cu Împărăţia banilor. În Împărăţia divină nu se vinde nimic: viaţa este gratuită, ca şi aerul, ca şi apa (Is 55,1; Ap 21,6), dar mai ales apa fără de care nu există viaţă. Cel care a primit în mod gratuit, trebuie să dea gratuit (Mt 10,8).

În schimb, în împărăţia banului, toate se plătesc.  Ea recomandă să fim prevăzători şi rapaci căci viitorul este mereu nesigur. Da, viitorul fuge, scapă. Adesea, cu pretenţia de a ne pregăti viitorul, de fapt noi nu mai trăim. Atât viaţa cât şi viitorul aparţin lui Dumnezeu. A alege Împărăţia lui Dumnezeu, a alege să-i slujeşti lui, excluzând orice alt patron, înseamnă a ne încredinţa lui cât priveşte viitorul: a avea credinţă în Dumnezeu, înseamnă a nu te preocupa de viitor. Aceasta-i bogăţia şi comoara noastră (Mt 13,44). Viitorul celor pământeşti este de scurtă durată: viitorul cu Dumnezeu este mare ca eternitatea. Dumnezeu însuşi se preocupă pentru noi. Isus s-a angajat să ne pregătească un loc (In 14,2); cu el, viitorul nostru este pe mâini bune. Este sigur: Isus este un maestru, nu al indiferenţei şi al dezinteresului, dar al unei seninătăţi pacifice.     

Să o invocăm pe Fecioara Maria cu titlul de Mamă a divinei Providenţe. Ei să-i încredinţăm viaţa noastră, calea Bisericii, evenimentele istoriei. În particular, să invocăm mijlocirea ei pentru ca toţi să învăţăm să trăim conform unui stil mai simplu şi sobru, într-o zilnică activitate şi cu respect faţă de creaţia, pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o grijii noastre .                                                                  Pr. dr. Alois Hîrja

22 Februarie 2017 In Noutati si evenimente

Centrul Diecezan Caritas Iaşi organizează în IAȘI cursuri de calificare în meseria ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU (nivel 1), la finalul căruia se obţine Certificat de calificare recunoscut la nivel european.

Durata cursului - 360 ore (aprox. 3 luni)

Cursurile se vor desfăşura în perioada 15 martie – 15 iunie 2017, la sediul Centrului Diecezan Caritas Iasi din str. Sărărie, nr. 134, Iași.

Înscrierile se fac până la data de 9 MARTIE 2017, zilnic (luni-vineri) între orele 9.00-16.00 la telefon 0232/210085, persoana de contact -  Antonina Dogariu.

Taxa de participare: 350 lei ( se achită în două rate).

Acte necesare:

- copia actului de identitate,
- copia certificatului de naştere,
- copia certificatului de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul),
- copia actului de studii al ultimei şcoli absolvite (învăţământ minim obligatoriu),
- adeverinţă de la medicul de familie - apt curs,
- prima rată de 150 lei.

Informaţii suplimentare şi detalii, zilnic (luni-vineri) între orele 9.00-16.00, la Centrul Diecezan Caritas Iaşi, strada Sărărie, nr. 134, tel. 0232/210085, persoana de contact – ANTONINA DOGARIU

Centrul Diecezan Caritas Iaşi

21 Februarie 2017 In Noutati si evenimente


În perioada 13-17 februarie 2017, Centrul Diecezan Caritas Iași a avut onoarea de a fi gazda a trei reprezentanți de seamă ai asociației Caritas Münster, din Germania, respectiv Josef Leenders - președinte,  Heinz-Josef Kessmann - director, Bernhold Möllenhoff - coordonator formare.


Scopul vizitei a fost acela de a cunoaște mai îndeaproape și de a analiza situația actuală a asociației Caritas Iași, dar și de a se familiariza mai mult cu realitățile sociale complexe care se regăsesc într-un stat european cum este România și într-un chip deosebit în partea de N-E a țării, considerată printre cele mai sărace regiuni ale Uniunii Europene. Astfel, în cele 5 zile puse la dispoziție, prietenii noștri din Germania au avut parte de un program divers și antrenant.
După-amiaza zilei de luni, 13 februarie, a fost dedicată activităților de prezentare, de cunoaștere și de acomodare.


A doua zi, marți, directorul Centrului Diecezan Caritas Iași, părintele Egidiu Condac, a prezentat strategia de lucru 2017-2021 precum și statutul și structura actuală a Caritas Iași. Au urmat apoi directorii de domenii care au prezentat strategiile celor trei domenii: Domeniul pentru Vârstnici și  Persoane cu Dizabilități, Domeniul Copii, Tineri, Familii și Domeniul Formare și Proiecte Europene.


Directorul Caritas Münster, care este în același timp și vicepreședinte al asociației naționale Caritas, domnul Heinz-Josef Kessmann, a prezentat, la rândul său, structura Caritas Germania, care are în subordine 27 de Centre Caritas diecezane, precum și structura Caritas Münster, cu 23 de Centre Caritas, spitale, grădinițe, centre rezidențiale pentru vârstnici și alte asociații din subordine. Ziua s-a încheiat cu o vizită la Seminarul Teologic Romano-Catolic din Iași unde au avut loc discuții cu rectorul instituției, mons. Benone Farcaș și cu decanul Facultății de Teologie, pr. Ștefan Lupu.


Pentru miercuri, 15 februarie, au fost prevăzute vizite și întâlniri de cunoaștere și schimburi de experiență în domeniul social-caritativ. Astfel, o primă vizită s-a desfășurat la Episcopia Romano-Catolică de Iași. Aici delegația din Münster a fost întâmpinată de Preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar al diecezei catolice de Iași. Au urmat apoi vizite la Organizația „Star of Hope”, căminul de bătrâni „Sf. Iosif”, și la Programele Caritas Iași: Centrul de resurse pentru copii și tineri „Don Bosco” și Centrul de plasament „Sf. Iosif”.


Deși timpul a fost destul de strâns, nu se putea totuși ca această vizită să nu conțină și o deplasare în frumoasa Bucovina, unde Centrul Diecezan Caritas Iași este prezent prin serviciile de îngrijire la domiciliu oferite persoanelor în vârstă, imobilizate la pat.


Astfel, Centrul de Îngrijire la Domiciliu Suceava a fost locația zilei de joi. Prezentarea Centrului a fost surprinsă într-un film realizat de către membrii echipei unde au fost incluse fotografii ce surprind activitățile de zi cu zi, cât și a evenimentelor organizate la nivel local. Au avut loc discuții cu privire la modalitățile de  de contractare a serviciilor sociale și medicale din Germania, precum și a diferitelor servicii de îngrijire de care persoanele vârstnice pot beneficia.
În semn de mulțumire pentru sprijinul acordat și colaborarea pe care Caritaș Iași o are cu reprezentanții Caritas Munster, s-a organizat o vizită la doua obiective turistice din Bucovina - Muzeul Satului Bucovinean și Mănăstirea Dragomirna. Astfel, oaspeții noștri au avut ocazia să vadă România și altfel decât au făcut-o până în prezent.


Vineri, 17 februarie, a fost ziua concluziilor.


În acest sens, am reținut cuvintele încurajatoare adresate de pr. Josef Leenders, președinte Caritas Münster, care a afirmat în concluziile sale:
 „Caritas Iași, în ciuda situației financiare precare, se implică cu mult devotament și reușește să ducă mai departe activitatea proiectelor”.
Cu privire la orientarea spre viitor, directorul Kessmann a concluzionat spunând: „Strategia Caritas Iași pentru perioada 2017-2021 și planul de implementare sunt gândite bine, adaptate la standardele actuale, dar rămâne de văzut cum veți reuși să atingeți obiectivele propuse, pe fondul instabilității financiare cu care vă confruntați!”
Modelul Caritas German este superior celui din România nu doar prin vechime, experiență și acoperire geografică, dar și prin structura financiară și susținerea din partea autorităților locale și naționale. De aceea nu dorim să copiem sau să adaptăm un sistem al unei țări mai dezvoltate decât România. Însă dorința noastră este de a beneficia de viziunea și modul de a gândi al celor de la Caritas Münster pentru a găsi soluții viabile locale și de a putea favoriza absorbția fondurilor europene, centrale și locale, într-o măsură cât mai mare, spre dezvoltarea armoniaoasă comunitară și spre binele persoanelor pe care le slujim.

20 Februarie 2017 In Noutati si evenimente

Festivalul clătitelor este un eveniment dulce, menit să aducă un strop de dulceață în viața copiilor din cadrul Centrului de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco", un eveniment de strângere de fonduri, dedicat vacanței mult visate. Mai presus de asta este o activitate practică prin care copiii din cadrul Centrului au avut ocazia să își dezvolte abilitățile de viață independentă, iar gătitul este o abilitate mai mult decât necesară unui viitor adult care dorește să fie independent și sigur pe sine.

X

Right Click

No right click