Articole filtrate după dată: Joi, 02 Februarie 2017
03 Februarie 2017 In Meditatii duminicale

„Voi sunteţi sarea pământului” […]. „Voi sunteţi lumina lumii” […].

Duminica trecută ( a 4-a, A-2017 ), liturghia cuvântului oferea creştinilor ca text evanghelic, primele 12 versete din „predica de pe munte”, care constituie, s-ar putea spune, programul dumnezeiesc „al fericilor”(Mt.5,1-12). Isus asigură adevărata fericire: 1) celor care îşi recunosc totala dependenţă de Dumnezeu, /”săraci în duh”/. 2) celor care se căiesc în mod sincer de păcate. 3) celor blânzi. 4) celor înfometaţi şi însetaţi de dreptate. 5) celor milostivi. 6) celor curaţi cu inima. 7) făcătorilor de pace. 8) celor prigoniţi pentru ataşamentul lor faţă de Cristos.

Duminica aceasta continuă textul precedent cu numai patru versete (13-16), definitorii pentru adevăraţii ucenici ai lui Isus Cristos.

Aşa cum proceda mereu când se adresa mulţimilor, folosea tot felul de asemănări (parabole), şi de data aceasta, Învăţătorul dumnezeiesc vorbind ucenicilor, face apel la metafora sării şi a luminii.

„Voi sunteţi sarea pământului”(v13). După cum sarea este frecvent folosită pentru a da gust bucatelor şi echilibru în alimentaţia organismului uman, tot aşa ucenicul, prin aprofundarea şi trăirea cuvântului lui Cristos care este „duh şi viaţă”, va fi în activitatea evanghelizatoare şi sfinţitoare, condiment spiritual plăcut, celor cărora li se adresează, primit cu folos pentru propăşirea mult râvnită. În caz contrar, intervine falimentul, cum se arată în a doua parte a versetului deja amintit.

„Voi sunteţi lumina lumii”. Aceste cuvinte spuse de Isus ucenicilor săi sunt pe deplin justificate, pentru că, înainte de toate şi de toţi, el, cuvântul veşnic, întrupat, este atestat de sfintele scripturi ca: „lumină spre luminarea neamurilor” (Is.49,6; Lc.2,32); „în el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor [… El, (Cuvântul) era lumina cea adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om” (In.1,4.9). „Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme?” (Ps.26,1). Isus însuşi s-a recomandat astfel: „Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (In.8,12). Formaţi  de şi în această lumină, asistaţi de Duhul Sfânt ale cărui îndemnuri le urmează cu credinţă, atât ucenicii rânduiţi în lujirea cuvântului şi ai sfintelor taine, cât şi cei din viaţa de familie ori în  altfel de situaţii,  devin „sare plăcută” şi „lumină vie” pentru semenii lor.

Profetul Isaia ( prima lectură a duminicii (58,7-10), consideră ca luminat şi binecuvântat în toate de Dumnezeu, pe acela care împlineşte opere de caritate şi de dreptate: „împarte pâinea cu cel flămând, aduce în casa lui pe săracii fără adăpost şi îi îmbacă pe cei goi”.

Psalmistul îl numeşte fericit pe acela care trăieşte în prezenţa lui Dumnezeu, /”se teme de Domnul”/, „el răsare ca o lumină în întuneric” (Ps.111,4).

Sfântul apostol Paul, lectura a doua a duminicii (1Cor.2,1-5), cucerit total de Cristos, nu vrea să ştie şi să propovăduiască altceva decât pe Cristos, şi pe acesta răstignit, în adeverirea Duhului, aşa încât viaţa de credinţă a creştinilor să fie întemeiată pe puterea lui Dumnezeu.

Însuşindu-ne cu dragă inimă cele oferite de această sfântă duminică, ne îndreptăm gândul şi inima spre Dumnezeu, în rugăciune plină de încredere: „Dăruieşte-ne, Părinte ceresc, puterea iubirii tale, ca să fim în mijlocul semenilor noştri, după exemplul Fiului tău Isus, sare care să dea gust vieţii şi lumină care orientează spre adevăr şi bine. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin”.

                                                                            P.A.Despinescu  

X

Right Click

No right click