Articole filtrate după dată: Februarie 2017
18 Februarie 2017 In Meditatii duminicale

O duminică de mulţi, poate prea mulţi, neînţeleasă şi inadmisibilă. Şi totuşi…

De ce inadmisibilă? Pentru că Isus, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, spune: „Iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc”!?

Încerc să mă gândesc, şi mulţi ar putea-o face la fel: Ce s-ar fi ales de neamul omenesc dacă ura, invidia, gelozia, meschinăriile de tot felul, ar fi fost declarate oficial suverane? Fără îndoială, dispariţia ar fi fost inevitabilă.

Biblia ne relatează că unul din primii doi copii ai lui Adam şi Eva, Cain, din invidie l-a ucis pe fratele său Abel. De atunci şi până astăzi, câte miliarde de crime! Dar neamul omenesc continuă să existe pentru că Acela care l-a creat pe om a intervenit în diferite feluri ca să-l salveze. De pildă, i- a zis lui Moise: „Spune întregii adunări a fiilor lui Israel: ̒Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru! Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta […]  Să nu te răzbuni şi să nu ţii ură pe fiii poporului tău! Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” (Lev.19,2.17-18). Aşa citim în prima lectură a acestei duminici.

Fiul  Dumnezeu, din Sfânta Treime, ia trup omenesc, vine şi stă între oameni pentru a-i lumina, a le arăta rostul lor şi a însănătoşi natura umană bolnavă.

La începutul activităţii evanghelizatoare, Isus proclamă o serie de îndrumări, pe care sfântul apostol şi evanghelist Matei le- adunat în aşa numita predică de pe munte, în cele trei capitole: 5,6 şi şapte. Ca text evanghelic pentru duminica a 7-a C sunt ultimele 11 versete ale capitolului al 5-lea: 38-48. Acestea se referă la chemarea propriu zisă a omului care este iubirea integrală, care întruchipează „toată legea şi profeţii” : „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi” ( Dt.6,5; Lc.10,27 ). Şi, nota bene!, aproapele, sau semenul este orice om, inclusiv duşmanul. Practic vorbind, la modul general, se spune şi aşa: „Ce ţie nu-ţi place, ( să fii duşmănit ), altuia nu face ( să duşmăneşti ). Şi: Ce vrei să-ţi facă altul ( să te iubească, chiar dacă nu meriţi ), să-i faci şi tu, cu orice preţ!”. Oare nu ar arăta altfel lumea, pe care atâta o condamnăm, dacă am conştientiza constant că Dumnezeu Iubirea, ne-a creat să fim şi să trăim ca fii ai iubirii totale?!

Sfântul apostol Paul ( 1Cor.3,16-23 ), lectura a doua a duminicii, subliniază adevărul creării omului după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, considerând că orice fiinţă umană are menirea de a fi un templu al lui Dumnezeu: „Fraţilor, nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi, este sfânt” (v.16-17).

Doamne, fă-ne să avem respectul luminos şi afabil faţă de noi înşine şi faţă de toţi semenii noştri!

De fapt, iubirea frăţească şi iubirea faţă de duşmani caracterizează pe oricine vrea să fie cu adevărat ucenic al lui Isus care s-a jertfit din iubire faţă de toţi oamenii.

„Doamne, Dumnezeule Atotputernic, de la tine provine tot binele. Revarsă în inima fiecăruia dintre noi harul tău, ca să iubim cu o inimă deschisă şi generoasă. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin”.

                                                                                         P.A.Despinescu  

17 Februarie 2017 In Noutati si evenimente

În acest an, Centrul de Resurse pentru Familii, program integrat în cadrul Domeniul Copii, Tineri, Familii al Centrului Diecezan Caritas Iași a sărbătorit cu emoție Ziua Internațională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day) alături de Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași și Centrul DIFAIN CSA Iași într-un decor colorat și cu drag animat de către actrița Luiza Cupceac (Școala de Teatru ProfessArt Iași).

13 Februarie 2017 In Noutati si evenimente

În perioada 8-10 februarie 2017, Centrul de Resurse pentru Familii împreună cu Centrul de resurse pentru copii și tineri ,, Don Bosco” au desfășurat a patra ediție a „Bazarului Caritabil”, practic, o activitate de strângere de fonduri pentru beneficiarii centrelor sociale enunțate mai sus, fie ei copii, tineri, adulți. Ideea derulării acestei acțiuni are la bază dorința specialiștilor celor două centre de a exersa împreună cu beneficiarii abilitățile legate de responsabilizarea financiară a copiilor cât și a adulților, dar și încurajarea independenței sociale.

12 Februarie 2017 In Meditatii duminicale

 „Să nu socotiţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii! Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc. Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul şi pământul, nicio iotă şi nicio linioară nu va trece din Lege, până ce nu se vor împlini toate.”

 Legea Vechiului Testament arăta direcţia în care trebuia să meargă omul respectând anumite precepte. În schimb, Cristos doreşte să dea sens deplin legii, astfel încât aceasta să îl ajute pe om să câștige viaţa veşnică. De aceea Cristos adăugă „eu însă vă spun”. Cuvintele vieţii veşnice sunt la El.

Prin aspectele care completează legea Cristos explică cum să facă omul să fie mereu de partea vieţii şi nu doar a celei trecătoare.

Nu este suficient să nu suprimi viaţa biologică a cuiva, ci nu trebuie să răpeşti bucuria de a trăi a aproapelui nici prin mânia necontrolată, agresivă, care poate deveni ură.

Se poate ucide şi cu limba: insinuări, bârfe, calomnii etc. Legea veche nu le denunţa, însă Cristos spune că aproapele poate fi ucis şi în felul acesta. Orice disensiune cu aproapele trebuie rezolvată înaintea întâlnirii cu Dumnezeu.

Isus insistă asupra inimii curate. O inimă curată dăruiește viaţă, o inimă necurată răpește frumuseţea vieții. Cu atât mai mult afectează bucuria vieţii un divorţ!

Un discipol al lui Cristos nu ar trebui nici să jure deoarece coerenţa vieţii sale ar trebui să fie evidentă.

 Tot ceea ce spune Cristos în evanghelia din această duminică nu este pentru a supravieţui în drumul de credinţă de pe acest pământ, ci vizează viaţa veşnică. Încercarea de a trăi pe pământ în modul indicat de Cristos este deja o bună „investiţie” pentru viaţa veşnică!

 Pr. Felix Roca

X

Right Click

No right click