Articole filtrate după dată: Iunie 2017
25 Iunie 2017 In Meditatii duminicale

     „Nu vă temeţi!”. „Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri” (Mt.10,31a.32).

De trei duminici ne aflăm în a doua parte a nului liturgic. În prima parte a anului bisericesc am retrăit taina iubirii milostive a lui Dumnezeu manifestată în Întruparea Fiului, în suferinţa, răstignirea, moartea şi Învierea lui Isus, Înălţarea sa la Cer şi Coborârea Duhului Sfânt.

Cu această împrospătare spirituală, conştienţi de vocaţia creştină implantată în fiinţa noastră la sfântul botez, mergem cu tot curajul în pelerinajul spre patria comună şi stabilă a copiilor lui Dumnezeu.

Strategul Dumnezeu, Isus, ne mobilizează şi ne susţine în lupta vieţii, spunându-ne: „Nu vă temeţi!”. Ştiţi câte împotriviri, calomnii, suferinţe, am avut de îndurat de la naşterea mea la Betleem până la răstignirea pe lemnul aspru al Crucii, pe muntele Căpăţânii.

Ucenicii lui Isus care îi cunosc misiunea răscumpărătoare anunţată la începutul activităţii sale publice: „Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”(Mc.1,15b), sunt asociaţi să-i continue opera între oameni, mulţi dintre aceştia nereceptivi din cauza tiraniei păcatelor care îi stăpânesc, ba chiar prigonitori înverşunaţi, sunt îndemnaţi de Învăţătorul dumnezeiesc: „Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul!” (Mt.10,28a), pentru că sufletul este viaţa adevărată, veşnic fericită.

Firmamentul Bisericii creştine este împodobit de „ceata strălucită a martirilor” care îl laudă neîncetat pe Dumnezeu care i-a luminat şi întărit în mărturisirea curajoasă a adevărului şi a harului. La această mărturie este chemat fiecare creştin, prin cuvânt şi exemplu, în orice condiţie de viaţă s-ar afla.

Psalmistul ne conştientizează de susţinerea divină, prin cuvintele: „Domnul este tăria poporului său, cetate de scăpare pentru unsul său, Mântuieşte, Doamne, poporul tău, binecuvântează moştenirea ta, fii păstorul lui în veci!” (27,8-9).

Ştiind că fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem face nimic vrednic de viaţa veşnică, cerem cu încredere Tatălui nostru ceresc:

R. „Dă-ne, Doamne, curaj în credinţă!

 Pentru ca Biserica să fie credincioasă lui Cristos Domnul şi coerentă evangheliei sale chiar şi în dificultăţile istoriei.R.

Pentru ca Biserica lui Dumnezeu să-şi păstreze, chiar şi în necazuri, încrederea în Cristos şi să nu se lase înfrântă de persecuţii sau compromisuri. R.

Pentru ca papa şi episcopii noştri, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să lumineze minţile credincioşilor şi să întărească voinţa lor în urmarea binelui şi în angajarea iubirii.R.

Pentru ca tinerii angajaţi în viaţa Bisericii să nu se ruşineze de evanghe- lie, ci să declare cu sinceritate credinţa lor şi să o trăiască în realitatea zilnică.R.

Pentru ca toţi creştinii să aibă curajul de a dezaproba şi de a nu respecta niciodată legile umane contrare principiilor evangheliei în ceea ce priveşte respectarea vieţii şi a valorii familiei.R.

Pentru ca suferinţele creştinilor persecutaţi pentru credinţă să fie ca o adevărată sămânţă din care să se nască o lume mai umană şi mai dreaptă.R.

Pentru ca în alegerile zilnice comunitatea noastră să se orienteze după  valorile creştine.R.

Dumnezeule, Tatăl nostru, prin iubirea ta am primit darul Fiului tău, Isus, care a devenit fratele nostru. Fă-ne vestitori curajoşi ai cuvântului său şi martori ai împărăţiei sale. E, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin”.

                                                                                    P.A Despinesc

 

 

23 Iunie 2017 In Noutati si evenimente

Centrul Diecezan Caritas Iași în colaborare cu Consiliul Județean Suceava a organizat joi, 22 iunie 2017, în sala „Ion Irimescu” a Consilului Județean focus grupul cu tema: Analiza nevoilor persoanelor vârstnice în raport cu oferta de servicii oferite la nivel județean și a politicilor destinate acestora.

Această activitate face parte din  proiectul „Seniori activi într-o comunitate informată. Sprijin pentru seniorii noștri”, finanțat de către Consiliul Județean Suceava. Întalnirea  avut drept scop realizarea unei analize a nevoilor persoanelor vârstnice, în raport cu oferta de servicii oferite la nivel județean, dar și a politicilor pentru vârstnici.

22 Iunie 2017 In Noutati si evenimente

 Centrul Diecezan Caritas Iași organizează în colaborare cu Consiliul Județean Suceava FOCUS GRUPUL cu tema: ANALIZA NEVOILOR PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN RAPORT CU OFERTA DE SERVICII OFERITE LA NIVEL JUDEȚEAN ȘI A POLITICILOR DESTINATE ACESTORA.

  Focus grupul se va desfășura joi, 22 iunie 2017, ora 11.00, la sediul Consiliului Județean Suceava din str. Ștefan cel Mare, nr. 36, în sala Ion Irimescu. Sunt invitați reprezentanți ai administrației publice locale și ai instituțiilor locale și județene care desfășoară activități pentru vârstnici.

12 Iunie 2017 In Noutati si evenimente

 

           Centrul Diecezan Caritas Iași prin puntul de lucru al Centrului de îngrijire la domiciliu Suceava derulează proiectul „SENIORI ACTIVI ÎNTR-O COMUNITATE  INFORMATĂ.SPRIJIN PENTRU SENIORII NOȘTRI ”,cofinanțat de către Consiliul Județean Suceava.

            Unul dintre obiectivele proiectului este acela de  dezvoltare a serviciilor de socializare pentru 50 de persoane vârstnice și crearea unei rețele de voluntari pentru oferirea de servicii de socializare adresate  persoanelor vârstnice, pe o perioadă de 6 luni.

Pentru a ne atinge acest obiectiv am recrutat și format un  grup de voluntari care au participat la două sesiuni de instruire privind particularitățile activităților destinate persoanelor vârstnice.

          Prima sesiune desfășurată pe data de 09.06.2017 a avut pe ordinea de zi oferirea informațiilor cu privire la activitatea pe care o desfășurăm, descrierea organizației și prezentarea centrului CID Suceava, completarea contractelor de voluntariat,descrierea activităților din cadrul proiectului și instruirea voluntarilor cu privire la activitatea de socializare acasă la beneficiarii imobilizați la domiciliu.

         A doua sesiune de formare și instruire a voluntarilor a avut loc azi, 15.06.2017 având pe ordinea de zi prezentarea instrumentelor de lucru, planificarea vizitelor la domiciliu beneficiarilor precum și detalierea activităților pe care aceștia le vor desfășura la domiciliu, sub îndrumarea specialiștilor.

           Voluntarii au fost foarte receptivi și dornici să experimenteze ceva nou în special cu această categorie de persoane în vârstă care în ultima vreme este din ce în ce mai marginalizată, uitată chiar și de cei apropiați.

            În urma acestor  vizite la domiciliu persoanelor în vârstă cred că avem de câștigat toți. Pe de o parte aceștia nu se vor simți singuri, vor avea cu cine purta conversații , vor primi informațiile cerute, vor avea pe cineva căruia îi pasă iar voluntarii vor învăța din înțelepciunea acestora descoperind valoarea cuvântului și plăcerea de a discuta.

          

            Întocmit de: Marcica Vărvăroi – manager proiect

 

X

Right Click

No right click