Articole filtrate după dată: August 2019
08 August 2019 In Noutati si evenimente

In data de 7 august 2019 a avut loc deschiderea celei de-a doua grupe a cursului de Bucătar din cadrul proiectului "ACTIV - Acțiuni comunitare pentru toti - Incluziune pentru viitor!" POCU/140/4/2/115059, cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, implementat de Centrul Diecezan Caritas Iasi in parteneriat cu Primaria Stolniceni Prajescu, Asociatia Gipsy Eyes si Scoala Gimnaziala Cozmești.

05 August 2019 In Noutati si evenimente

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Centrul Diecezan Caritas Iași, în calitate de beneficiar,
anunță începerea proiectului CARE
CARE - Cooperare și asistență. Respect și egalitate!"
cod proiect 127740

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității viii, combaterea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale pentru  persoanele  rstnice cu  domiciliul  pe  raza  Comunei Pârgărești - județul Bacău, Comunei Mircești și Hălăucești –  jud. Iași, Municipiului Suceava - județul Suceava în acord cu legislația în vigoare și nevoile grupului țintă.