Articole filtrate după dată: Iulie 2021
30 Iulie 2021 In Noutati si evenimente

30 iulie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Joi, 29 iulie 2021, la Centrul Multifuncțional din Stolniceni-Prăjescu a avut loc conferința de închidere a proiectului ACTIV-Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași în parteneriat cu  Asociația Gipsy Eye, Primăria comunei Stolniceni-Prăjescu și Școala Gimnazială Cozmești a organizat joi, 29 iulie 2021 conferința de finalizare a proiectului ACTIV-Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor, cod proiect POCU/140/4/2/115059.

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iaşi, prin Programul Servicii de Îngrijire la Domiciliu a organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Bunicilor și Bătrânilor o serie de activități care ne-au făcut să ne îndreptăm atenția și iubirea către beneficiarii programului: vârstnicii încercați de greutățile vieții, ce suferă din cauza singurătății, a stării de sănătate, a situației materiale precare.

25 Iulie 2021 In Noutati si evenimente

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ                                           23 Iulie 2021

 

Ieri, 22 iulie 2021, în comuna Preutești, județul Suceava s-a desfășurat Conferinţa de presă cu ocazia finalizării proiectului A.M.I.C. -

Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate (cod proiect 115048)

 

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași în parteneriat cu Primăria Comunei Preutești și Școala Gimnazială Preutești, județul Suceava, a organizat joi, 22 iulie 2021, ora 11.00, la Căminul Cultural Basarabi din comuna Preutești, Conferinţa de presă cu ocazia finalizării proiectului A.M.I.C. - Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate.

 

20 Iulie 2021 In Noutati si evenimente

 

COMUNICAT DE PRESĂ                                           20 Iulie 2021

 

Conferinţa de presă organizată cu ocazia finalizării proiectului A.M.I.C. (Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate) din comuna Preutești, județul Suceava

(cod proiect 115048)

 

Asociația Centrul Diecezan Iași în parteneriat cu Primăria Comunei Preutești și Școala Gimnazială Preutești, județul Suceava, organizează joi, 22 iulie 2021, ora 11.00, la Căminul Cultural Basarabi din comuna Preutești, Conferinţa de presă cu ocazia finalizării proiectului A.M.I.C. - Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate

 

Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, având o durată de 3 ani și 5 luni, cu începere din data de 11 februarie 2018.

 

Proiectul şi-a propus ca obiectiv generaldezvoltarea și implementarea de măsuri integrate, prin activități specifice reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru un numar de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non roma) din comuna Preutești, județul Suceava”. Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 16,989,905.36 lei din care 16,902,064.15 lei valoare nerambursabilă UE.

 

Principalele activități organizate în cadrul proiectului au constat în:

·      servicii sociale (Informare, consiliere profesională și mediere socio-profesională, Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, Furnizarea de cursuri de formare profesională, Îmbunătățitrea condițiilor de locuit, Activiăți de asistență juridică pentru reglementări acte);

·      servicii socio-educaționale (Sprijin pentru creșterea accesului și participarii la educație, Activități educaționale de tip „Școala după școală”, Consiliere individuală sau familială cu părinții aparținători);

·      servicii socio-medicale și medicale (Îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, Consultații stomatologice și oftalmologice);

·      servicii pentru dezvoltare comunitară (Acțiuni de implicare activă și voluntariat a membrilor comunitătii în soluționarea problemelor acesteia, Campanii de informare și conștientizare socială).

 

Implementarea proiectului a condus la atingerea obiectivelor propuse şi obţinerea următoarelor rezultate:

 

1. MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU ACCESUL ȘI/SAU MENȚINEREA PE PIAȚA MUNCII:

·      300 de persoane au participat la cele 6 caravane organizate pentru recrutarea grupului țintă;

·      356 de persoane adulte au beneficiat de măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă: informare, consiliere, orientare și mediere;

·      308 de membri ai comunității au participati la cursuri formare profesională;

·   298 de persoane au absolvit cursuri de formare profesională: 26 au absolvit cursul de  Competențe Antreprenoriale, 30  Îngrijitoare Bătrâni la domiciliu, 42 Bucătari, 20 Frizeri/coafor/manichiurist/pedichiurist, 16 Cofetari patiseri, 15 Tehnicieni maseuri, 20 Infirmiere, 25 Lucrători în alimentatie - Ajutor de ospatar, 20 Mecanici Auto, 23  Brutari, 25 Lucrători în comert, 21 Babysitter și 15 Tâmplari;

·   21 angajatori și 200 de beneficiari au participat la cele doua Burse a locurilor de muncă organizate cu scopul de a facilita întâlnirea dintre angajatorii locali și membrii grupului țintă din com. Preutești;

·      70 de persoane ce au beneficiat de cursurile de formare profesională AMIC și-au găsit un loc de muncă;

·      98 seminarii motivaționale au fost organizate pentru membrii grupului țintă.

 

 

  

2.MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU CREȘTEREA ACCESULUI ȘI PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE

·      119 de elevi si preșcolari din comunitatea marginalizată, au beneficiat de servicii „Școală după școală” participând zilnic la activități educaționale și activități de dezvoltare a abilităților de viață independentă si a unui comportament pro-social;

·      190 de părinți au primit servicii de educație și consiliere parentală si au participat la seminarii informative;

·      119 elevi au participat la ateliere științifice;

·     100 de copii din comunitate, scolari si prescolari au participat la competiții sportive și ateliere educative organizate în vederea promovării unui stil de viață sănătos și armonios;

·      5 serbari au fost realizate pentru cultivarea comportamentului creativ și intelectual al copiilor.

 

3. MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA ȘI FURNIZAREA DE SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI MEDICALE

   98 de vârstnici au beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu (monitorizare sănătate, consiliere, recuperare medicală, sprijin în treburile gospodărești), iar 40 au primit zilnic câte o masă caldă la domiciliu;

   560 persoane au beneficiat de consultații oftalmologice iar 170 perechi de ochelari au fost oferite;

   190 persoane au beneficiat de servicii stomatologice.

 

4. MĂSURI PENTRU SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL COMUNITĂȚII

   342 persoane au beneficiat de consiliere antreprenorială;

   14 afaceri au fost înființate și finanțate cu suma de 25.000 euro;

·   Domenii de activitate firme înfiintate: spălătorie auto, alimentație – fast food/simigerie, coafor, frizerie – barber shop, atelier tâmplărie din lemn, produse prefabricate din beton, service auto, construcții, producție publicitară, producție peleți.

 

5. MĂSURI PRIVIND ÎMBUNATĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LOCUIT ȘI ASISTENȚĂ JURIDICĂ

·      60 de persoane au beneficiat de servicii sociale ce constau în îmbunatățirea condițiilor de locuit prin oferirea de pachete electrocasnice;

·      122 persoane au primit asistență juridică pentru reglementari acte.

 

6. MĂSURI PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ, VOLUNTARIAT ȘI IMPLICARE ACTIVĂ

·      20 de tineri din comunitate s-au implicat ca voluntari în cadrul proiectului în activitați de sprijinire vârstinci, activități educative pentru copii și au participat activ la campaniile ecologice organizate;

·      50 de bunici din comunitate au beneficiat de sprijinul voluntarilor AMIC: efectuare cumpărături, socializare, ajutor în gosporarie, etc;

·      300 de adulti si copii din comunitate au participat la cele 3 campanii de igienizare a spațiilor verzi „Luna Curățeniei” prin intermediul cărora s-au colectat peste 220 de saci de gunoi;

·      3000 de puieți au fost plantați mulțumită organizarii  a 3 campanii de plantare copaci „Luna Mediului” la care au participat activ 355 de membrii ai comunității Preutești;

·      6 workshop-uri și 20 de întâniri pentru rezolvarea problemelor comunități s-au organizat alături de membrii rețelei participative „Oameni pentru Oameni” Preutești pe teme precum: abandonul școlar, violența domestică, adicțiie, colaborarea cu angajatorii locali pentru recrutarea grupului țintă, etc;

 

·      S-au organizat și implementat campanii de informare și conștientizare: protejare mediu - „O săptămână fără plastic”, violența în familie - „Recunoaște violența domestică”, sprijinire vârstinici - „Fii AMIC și ajută un Bunic”, susținerea antreprenorilor locali - „Cumpără local, implică-te direct în creșterea economiei localității tale!”, recomandări cursanți în perioada de urgență - „C.A.L.M. Continuăm Activitățile cu Liniște și Motivare”.

 

  

PREMII, SUBVENȚII ȘI BENEFICII OFERITE ÎN CADRUL PROIECTULUI

·      Persoanele înscrise la cursurile de calificare au primit subvenții de 5 lei/oră pentru o prezență la curs de 100% cu valori cuprinse între 400 și 5400 lei și au beneficiat de masă de prânz pe toată durata cursurilor;

·      308 tablete cu aplicații multimedia au fost oferite participanților la cursurile de formare;

·      2500 lei au fost oferiți sunt formă de premiu pentru cei 70 de absolvenți ce s-au angajat;

·      2100 lei*5 pers/12 luni au fost acordați angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenților AMIC;

·      1500 lei/copil/an* 3 ani au fost oferiți sub formă de subvenții pentru 95 copii;

·      65 tablete au fost oferite elevilor beneficiari;

·      95 biciclete au fost oferite școlarilor și preșcolarilor din comunitate;

 

Deși ne plac indicatorii rezultați, realizăm că în spatele acestor numere se află oameni care au muncit mult pentru aceste realizări, profesioniști care în ciuda tuturor vicisitudiilor întâmpinate pe parcursul acestor ani, au continuat să ofere servicii de calitate beneficiarilor și au contribuit la succesul acestui amplu proiect.

Motiv pentru care, felicităm și ne aplecăm cu recunoștință în fața tuturor partenerilor și colaboratorilor noștri, angajaților Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, experților din cadrul Primăriei Preutești, cadrelor didactice din partea Școlii Gimnaziale Preutești, tuturor voluntarilor noștri, copiilor și părinților acestora. Mulțumim membrilor comunității ce au crezut în cauza acestui proiect și s-au implicat activ pentru a produce o schimbare pozitivă în rândul comunității Preutești. Mulțumim de asemenea membrilor presei din județul Suceava ce ne-au susținut în toți acești ani promovând progresul activităților desfășurate.

 

Sperăm că toate acțiunile desfășurate până acum în cadrul proiectului A.M.I.C. vor servi ca model de bune practici iar măsurile implementate vor continua să fie aplicate și pe viitor, îmbunătățindu-se progresiv de la an, la an, devenind un exemplu și un îndemn către dezvoltare și valoare pentru orice comunitate din România.

 

Uitându-ne în urmă, la toate realizările din acești ani, suntem mândri și bucuroși de tot ceea ce am înfăptuit.

Cu emoția și bucuria ce doar roadele muncii realizate cu pasiune ni le poate oferi , mulțumim că ne-ați inspirat în tot acest demers și ne-ați încurajat să continuăm mereu cu entuziasm și dedicare. Am avut alături o echipă excepțională, oameni sufletiști și devotați binelui semenilor. Împreună am reușit să aducem un strop de speranță membrilor acestei frumoase comune bucovinene și să construim bazele unui  viitor în care progresul, munca bine facută și implicarea activă vor fi la îndemâna fiecărui cetățean al comunei Preutești”. - Anca Diana Maftei Păvălucă, Manager proiect A.M.I.C. (Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate)

 

 

 

 

 

 

Mai multe informații puteți obține pe email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau pe site-ul www.caritas-iasi.ro.

Vă invitam pe grupul Facebook al proiectului pentru descrierea detaliată a tuturor activităților desfășurate:  Proiect A.M.I.C 

Persoană de contact: Anca Diana Maftei Păvălucă, Manager proiect.