Pe parcursul lunii iulie 2018, a avut loc „Tabăra de vară” pentru copiii angajaților Centrului Diecezan Caritas Iași. Prin această activitate am reușit să fim alături de angajații noștri care au copii și nu au ajutor în creșterea lor. Un proiect unic și nou în acest moment prin structura sa și prin diversitatea activităților propuse copiilor. Acesta reprezintă o nouă experiență pentru copii și un mod perfect de a le ocupa timpul eficient prin îmbinarea activităților cognitive cu cele distractive.

                Vacanța de vară reprezintă un bun prilej pentru a-i îmbogăți copilului cultura generală, de a-i descoperi abilitățile și de a-l provoca la activități noi, fără a-l solicita sau presa printr-o autoritate excesivă. Copiilor trebuie să le oferim cele bune și folositoare pentru o temeinică dezvoltare a personalității lor. Un părinte responsabil trebuie să se îngrijească de sănătatea copiilor, de educația și de ocrotirea lor. Pe lângă toate acestea, un copil are nevoie de clipe care să-i aducă zâmbete sincere.

                Astfel, în zilele însorite am ales să ne distindem și să ne bucurăm de soare într-un loc verde, special amenajat pentru copii, unde am desfășurat diferite activități cu mingea, desene pe asfalt, șotron, sărit coarda, ascunsa, prinsa ș.a. Orele petrecute împreună s-au scurs foarte repede, mai ales că jocurile propuse au fost primite cu entuziasm de către cei mici, iar animația de după prânz ne-a acaparat atenția și imaginația.

                 Jocul pe echipe le-a solictat atenția, inteligența, spiritul de observație, dorința de a explora și nu în ultimul rând dorința de a concura. Astfel, copii au răspuns pozitiv provocării de a se transforma în căutători de comori unde au rezolvat împreună cu angajații Centrului Diecezan Caritas Iași un traseu cu sarcini clare care au dus la marea surpriză și anume delectare cu dulciuri.

                Cu toții știm că origami este o artă a figurilor din hârtie împăturită în cele mai diverse forme dar în același timp pentru copii a fost un beneficiu în dezvoltarea creativității și a răbdării. Astfel, copii au avut șansa de a se bucura să învețe să creeeze un obiect mic și interesant precum semne de carte în formă de șoricei, căței, iepurași.

                Ziua de naștere a două fetițe a fost pentru fiecare dintre noi un prilej de bucurie și de momente speciale petrecute împreună. Cadourile, baloanele, facepaiting’ul, tortul, îmbrățișările și puritatea copiilor când au cântat „mulți ani trăiască” au creat momente magice și unice pentru sărbătorite.

                 Centrul Diecezan Caritas Iași a avut deodebita plăcere ca prin intermediul copiilor angajaților Caritas să aducă un strop de bucurie, zâmbete și o încărcătură emoțională fără cuvinte. Copiii au trezit bucuria, lacrimile, au adus rostul zilei.. pentru care trăim și muncim.

                Mulțumim părinților care au răspuns pozitiv invitației de a participa la o astfel de activitate, cât și voluntarilor implicați care au făcut ca această „Tabără de vară” să devină o amintire plăcută pentru copii!

 

Claudia Ciocan

 

               

 

În perioada 2 august – 2 noiembrie 2018 Centrul Diecezan Caritas Iași implementează Proiectul  „Sprijin pentru seniorii nostri”. Proiectul are durata de 3 luni și este cofinanțat de Consiliul Județean Bacău conform programului de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Bacău - Consiliul Județean Bacău pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

 

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice din Comunele Faraoani și Pârgărești, Jud Bacău în scopul îmbunătățirii calității vieții, combaterea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale.

 

Grupul țintă direct al acestui proiect este reprezentat de 85  persoane vârstnice și 20 aparținători, iar beneficiarii indirecți al acestui proiect vor fi membrii comunităților Faraoani și Pârgărești.

 

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

-       Creşterea calităţii vieţii pentru un număr de 25 de beneficiari lunar prin oferirea de servicii de îngrijire la domiciliu, atât sociale cât şi medicale, în decursul a 3 luni.

-       Dezvoltarea serviciilor de socializare pentru 60 de persoane vârstnice și implicarea unei rețele de voluntari pentru oferirea de servicii de socializare adresate persoanelor vârstnice, pe o perioadă de 3 luni.

-       Dezvoltarea de servicii de informare și suport pentru 20 de membrii ai familiilor ce au în îngrijire persoane vârstnice dependente, pe perioada de implementare a proiectului.

 

Prin derularea activităților propuse în cadrul acestui proiect urmărim :

 

-       Îmbunătăţirea calităţii vieţii, a stării de sănătate atât fizice cât şi a igienei mentale a asistaţilor cu păstrarea independenţei maxim posibile în raport cu condiţia proprie pentru 25 persoane vârstnice;

-       Implicarea a 60 de beneficiari în activități de socializare în vederea diminuării izolării și marginalizării sociale;

-       Promovarea activităților din cadrul proiectului ;

-       20  aparținători informați privind asistarea persoane vârstnice în familie;

-       O echipă de 6 voluntari formată pentru implicarea în activități de socializare în comunitățile Pârgărești și Faraoani.

      

 

Antonina Dogariu

Coordonator Diecezan

Programul Servicii de Ingrijire la Domiciliu

 

 

- Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate - cod proiect 115048

 

Luni, 30 iulie 2018, în comuna Preutești, județul Suceava a avut loc cea de a doua caravană de recrutare a grupului țintă din cadrul proiectului A.M.I.C. Astfel, cine nu a reușit să participe la prima sesiune de recrutare ce s-a organizat în luna mai, a avut acum oportunitatea de a se înscrie la unul dintre următoarele cursuri gratuite de calificare organizate în cadrul proiectului: Îngrijitoare Bătrâni, Tehnician Maseur, Confecționer-asamblor articole textile, Tâmplar Universal, Cofetar Patiser, Antreprenoriat, Bucătar, Școală Șoferi Cat.B, Școală Șoferi Cat.C, C+E, Lucrător Finisor Construcții, Zidar, Pietrar, Tencuitor, Mecanic Auto, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.

 

La această acțiune de recrutare organizată de către Solicitant - Centrul Diecezan Caritas Iași în colaborare cu partenerii de proiect - Primăria Comunei Preutești și Școala Gimnazială Preutești, județul Suceava, s-au prezentat 50 de persoane din comunitatea Preutești.

Ca și la prima sesiune de recrutare din luna mai, participanții au primit informațiile necesare de la experții implicați în desfășurarea activităților privind cursurile ce se vor organiza în comunitate și li s-au oferit materiale informative. De asemenea, au fost rugați să completeze un chestionar inițial de preselecție a grupului țintă cu scopul de a afla detalii despre nivelul lor de instruire, statutul pe piața muncii și cursurile de calificare din cadrul proiectului la care ar dori să se înscrie.

Marea majoritate a persoanelor chestionate la această caravană au selectat cursurile de Antreprenoriat, Școală Șoferi Categoria B și Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.

 

O calificare profesională căutată pe piața locală a muncii îi va ajuta pe beneficiari să își găsească un loc de muncă mai ușor și mai repede. Odată deprinse, cunoștințele teoretice și practice pe care le vor dobândi rămân o resursă necontestabilă, calificarea profesională se poate dovedi utilă și bine-venită oricând pe piața muncii. Un curs de calificare urmat cu seriozitate poate uneori să suplinească cerința angajatorilor privind experiența anterioară în domeniu.

Până acum, în cadrul proiectului a avut loc cursul de Îngrijitoare Bătrâni la domiciliu urmând ca în luna August să înceapă cursul de Bucătar iar în luna Septembrie cursul de Competențe antreprenoriale.

 

Caravanele de recrutare sunt definite ca evenimente informative dezvoltate pe durata celor 36 de luni de implementare a proiectului. Vor fi câte două caravane pe an iar la fiecare sesiune de informare vor putea participa câte 50 de persoane.

 

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului din cadrul caravanelor de recrutare este alcătuit din 308 de beneficiari de măsuri de ocupare din care 123 femei și 34 persoane de etnie romă

  288 de persoane vor participa la cursuri de calificare/recalificare;

   200 de persoane vor fi certificate;

   93 de persoane vor fi angajate sau vor desfășura activitate pe cont propriu; 

   12 firme/afaceri vor fi înființate.

Cele 308 de persoane beneficiare de măsuri de ocupare vor beneficia de servicii medicale (stomatologice și oftalmologice), servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit și de servicii de asistență juridică.

 

CRITERII DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

a)      au domiciliul/ locuiesc în comunitatea marginalizată vizată de intervenție:

 

     Zona 1: Bahnă Arin
    
Zona 2: Basarabi
    
Zona 3: Arghira-Podiș
     Zona 4: Preutești

b)      sunt în risc de sărăcie și excluziune socială
c)       sunt în una din următoarele situații pe piața muncii:

  • au un venit situat sub pragul riscului de sărăcie;
  • sunt șomeri, nu au loc de muncă, sunt fără calificări sau au calificări care nu mai sunt cerute pe piața muncii;
  • sunt angajați dar doresc să se recalifice sau au un loc de muncă pe perioadă determinată;
  • se confruntă cu o deprivare materială severă.

d)   vârstă minimă: 18 ani
e)  
nivel școlarizare: minim 8 clase

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate: oferirea de servicii sociale (educaționale, consiliere, mediere, formare profesională), medicale (servicii stomatologice, servicii oftalmologice) și socio-medicale (servicii de îngrijire la domiciliu) pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non romă) din comuna Preutești, județul Suceava.

 

Valoarea totală a proiectului este de 16,989,905.36 lei din care 16,902,064.15 lei
valoare nerambursabilă UE.

Perioada de derulare a proiectului este: 12 februarie 2018 – 11 februarie 2021.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai multe informații privind acest proiect puteți obține la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pe pagina de grup Facebook:  Proiect A.M.I.C  sau pe site-ul www.caritas-iasi.ro

Persoane de contact: Anca Diana Maftei - manager proiect, Șchiopoaia Iulia - expert grup țintă.

 

 

 

Joi, 26 iulie 2018, a avut loc, în capela Centrului Diecezan Caritas Iași, un concert de muzică medievală susținut de Constantin Lazăr - lăută și Dragoş-Mihai Cohal - voce.

 

 Cei doi cântă în această formulă din anul 2016, interpretând repertorii specifice perioadei medievale și renascentiste. Programul acestui recital a fost ales pentru Festivalul Medieval din Sighișoara, ediția XXVI, unde cei doi au fost invitați să susțină un moment muzical, în data de 28 iulie 2018. 

 

 Din program au făcut parte următoarele piese:

01.          Guillaume Dufay - Dona gentile (solo lăută)
02.          Guillaume Dufay - Adieu ces bon vins
03.          Walter Frye/Gilles Binchois - Tout a par moy
04.          Guillaume Dufay - Mon chier amy
05.          Gilles Binchois - Jamais cant (solo l
ăută)
06.          Johannes Ockeghem - Quant de vous seul je pers la veue
07.          Jacobus Vide - Puisque je n’ay plus de maystresse
08.          Guillaume Dufay – Ne je ne dors (solo l
ăută)
09.          Guillaume Dufay - Je veuil chanter de cuer joyeux
10.          Anonyme, (manuscrit d’Oxford, c.a. 1420) - Quant la doulce jouvencelle

 

Despre interpreți:

Constantin Lazăr s-a născut în 27 iunie 1968, la Iaşi. A urmat cursurile Academiei de Arte „George Enescu” – Iaşi, Facultatea de Interpretare Muzicală, specialitatea chitară clasică în perioada 1992 – 1997. Actualmente este profesor de chitară şi muzică de cameră la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” – Iaşi.                                                  

           A început studiul lăutei în 2006, an în care şi-a achiziţionat primul instrument – o lăută renascentistă cu opt coruri, copie după un model original Vendelio Venere 1592 (Bologna), realizată de lutierul Gyorgy Lorinczi - Târgu Mureş.

          Constantin Lazăr a susţinut recitaluri în ţară şi în străinătate cu programe ce includ lucrări din creaţia unor compozitori – majoritatea lăutişti - ce au activat de-a lungul întregului secol XVI.  A participat la cursurile master susţinute la Bucureşti de cunoscutul lautist şi profesor Hopkinson Smith, de la Conservatorul de Muzică Veche „Schola Cantorum” din Basel, în toamna anului 2009 şi în primăvara lui 2012.  A participat, de asemenea, la cursul master tinut de cunoscutul lautist american Paul O’Dette la Bratislava în cadrul Festivalului de chitară clasică „J. K. Mertz” – iunie 2014.

 

 Dragoş-Mihai Cohal, nascut la 11 martie 1981, Tecuci. A urmat studiile liceale si universitare în Iași.

  Este doctor în muzică, tenor, orchestrator și dirijor cu dublă specializare - dirijat cor și dirijat orchestră.
 A fost Cadru didactic la Facultatea de Arte, Universitatea Ovidius din Constanţa și Colegiul Naţional de Artă “O. Băncilă” Iaşi.
  Președinte fondator al Asociației culturale Armonis (din 2012) şi al Ansamblului vocal - instrumental Armonia Lucis cu care susține concerte de muzică vocală românească orchestrată în genul muzical de film.
 A urmat diverse specializări ca și cântăreț și dirijor în Italia (Milano-2010) și România (Iași - 2013, Brașov - 2017/2018)
  Colaborări în România (în calitate de cântăreț, dirijor sau compozitor): Ateneul Tătăraşi din Iaşi, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, Opera Națională Română din Iași, Filarmonica Brașov, Filarmonica Moldova Iași, Filarmonica Botoșani, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, Filarmonica de Stat „G. Enescu” București, Ateneul Român.
  Colaborări în Italia, Spania și Franța: Filarmonica „Giuseppe Verdi” din Milano, Teatrul Scala din Milano, Teatrul de operă din Como-Italia, Ansamblul Florete Flores (dirijor Mirko Luppi), Ars Cantica Choir and Consort (dirijor Marco Berrini).

 

 

Le mulțumim celor doi interpreți pentru momentele deosebite oferite și îi așteptăm cu drag ori de câte ori doresc să ne încânte cu talentul lor.

 

 

Calendar

« Decembrie 2018 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
X

Right Click

No right click