Solemnitatea Sfintelor Paşti este din ce în ce mai aproape. Când auzim de Duminica Floriilor, ştim că mai este doar o săptămână din Postul mare, şi nu orice fel de săptămână, ci, SĂPTĂMÂNA MARE, numită aşa pentru că în zilele acestei săptămâni, mai cu seamă în ultimele trei, s-au scris cu litere de sânge, sângele cel mai preţios, al lui Isus Cristos, din istoria mântuirii, în paginile sfintelor evanghelii.

Antifona (micul text) de intrare la sfânta liturghie a acestei duminici, câteva versete din evanghelia scrisă de sfântul apostol Ioan  şi din psalmul 23, ne încurajează, prezentându-ne intrarea „triumfală a lui Isus în Ierusalim: „Cu şase zile înainte de marea sărbătoare a Pştelui, când Domnul a venit în cetatea Ierusalimului, copiii au ieşit în întâmpinare purtând în mâini ramuri de palmier şi strigând cu glas puternic̒Osana întru cei de sus! Binecuvântat fii tu, care ai venit la noi, în marea ta îmdurare”. (12,1.12-13). „Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastrre de sus, deschideţi-vă, voi, porţi veşnice, ca să intre eregele măririi! Cine este acest rege al măririi? Domnul oştirilor: el este regele măririi. ̒Osana întru cei de sus! Binecuvântat fii tu, care ai venit la noi, în marea ta îndurare!” (Ps.23,9-10).

Într-adevăr, Dumnezeu, iubirea milostivă, a venit la noi în persoana Fiului care a fost auzit  şi văzut de oameni ca evanghelie, jertfă mîntuitoare şi înviere glorioasă, asigurându-ne că rămâne cu noi până la sfârşitul lumii (cf.Mt.28,20).

Pe aceeaşi cale pe care am intrat în timpul de pregătire pentru solemnitatea Sfintelor Paşti, cu îndemnul: „Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” (Mc.1,15), începem acum Săptămâna Mare, decişi a medita şi a trăi mai intens suferinţele şi  moartea lui Isus, îndurate pentru noi, având alături de noi fraţi şi surori în Sfânta Biserică, îndrumătoare fidelă pe calea mântuirii. Merită să sacrificăm din timpul nostru pentru ca primăvara înnoirii spirituale să devină realitate plină de bucurie în sufletele noastre.

Ascultând cu atenţie şi răbdare lectura pătimirilor Domnului nostru Isus Cristos, descrise de sfântul evanghelist Luca (22,14-23,56), vom putea repeta din când  în când, în taina sufletului nostru: „el a suferit toate acestea din dragoste pentru mine”, sau: „Doamne, Isuse Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, ai milă de mine păcătosul!”. În mod cert, comportamentul nostru meditativ, amabil, în ambientul familial, social, la locul de muncă şi oriunde ne-am afla, va fi un îndemn tăcut, fratern, pentru toţi de a trăi cu pietate acest timp sfânt.

Prima lectură, din cartea profetului Isaia, şi a doua, din scrisoarea sfântului apostol Paul către filipeni, se referă la aceleaşi suferinţe îndurate de Isus Cristos: „Nu mi-am ascuns faţa de la cei care mă insultau şi mă scuipau” (Is.50,6b). „Cristos s-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, şi încă moartea pe cruce. Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume”(Fil.2,8-9).

Ne însuşim cu dragă inimă rugăciunea credincioşilor din această duminuică:

„Pătimirea Domnului ne aminteşte că Dumnezeu ne iubeşte fără măsură. Cu această certitudine, să ne îndreptăm spre Tatăl ceresc care ni l-a dăruit pe Isus, siguri fiind că rugăciunea noastră va fi primită de el. Să ne rugăm şi să-i spunem: R.Pentru pătimirea Fiului tău, ascultă-ne, Părinte!

Pentru ca sfânta Biserică a lui Dumnezeu să se asocieze în credinţă la misterul morţii lui Cristos şi să culeagă din sfânta cruce rodul vieţii veşnice. R.

Pentru ca, într-adevăr. creştinii care suferă din cauza fidelităţii faţă de tine, uniţi în spiritul pătimirii lui Cristos, să nu caute răzbunarea, ci milostivirea şi tertarea. R.

Pentru ca tinerii să înţeleagă că numai în evanghelie şi în primirea cuvântului lui Dumnezeu vor găsi puterea de a-şi realiza planurile lor. R.

Pentru ca, privind la Cel Răstignit, cei bolnavi şi aproape de moarte să afle încredere deplină în Dumnezeu care iartă şi mântuieşte.R.

Pentru ca participarea la celebrările liturgice ale Săptămânii Mari să fie rodnică pentru toţi şi să-i apropie cât mai mult de semenii lor. R.

Pentru ca noi să descoperim în fraţii „pironiţi” de durere, de umilire şi de nedreptate, faţa lui Cristos cel suferind, devenind solidari cu ei în momentele dificile. R.

Pentru ca ramurile pe care le vom duce în casele noastre să ne amintească mereu că suntem chemaţi de Domnul să fim oameni ai păcii. R.

Părinte ceresc, tu asculţi strigătul omenirii încercate de durere. Noi te rugăm: Fă inima noastră să înţeleagă şi să trăiască suferinţele fraţilor noştri, în unire cu Cristos, Domnul nostru. Amin”.

De asemenea, şi rugăciunea sfintei liturghii a acestei duminici:

„Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilinţă în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om şi a îndurat moartea pe cruce. Dă-ne harul să învăţăm a-l urma în răbdare, şi astfel, să ne învrednicim a fi părtaşi de învierea sa. El, care, fiind Dumnezeu, vieţuieşte şi domneşte împreună cu tine şi cu Duhul Sfânt, în toţi veciivecilor. Amin”.                                                  P.A. Despinescu

 

 

 

                În perioada 16-17 martie 2016, Centrul Diecezan Caritas Iași, prin departamentul de voluntariat, a organizat sesiuni de formare pentru 24 de persoane, care doresc să se implice activ în programele Caritas Iași,  în ceea ce privește Voluntariatul.

                În cadrul celor două zile,  am avut ocazia să cunoaștem oameni deosebiți care vor să se implice activ în cadrul programelor noastre. Am prezentat domeniile de activitate ale Centrului Diecezan Caritas Iași și am descoperit împreună în cadrul a patru  ateliere de lucru: care sunt motivațiile la voluntariat și care sunt rezultatele implicării la nivel de comunitate; de ce nu fac oamenii voluntariat și care sunt consecințele neimplicării sociale; drepturile și responsabilitățile voluntarilor; drepturile și responsabilitățile organizației în care sunt implicați voluntari.

                Am realizat acest curs și am abordat aceste tematici, pentru că: noi considerăm că voluntariatul reprezintă un prim pas în schimbarea pe care vrem să o vedem în societate, ne dorim să dezvoltăm conceptul de implicare socială; să creștem numărul celor care conștientizează valoarea extraordinară a voluntariatului, implicându-se în mod activ; să transformăm nevoile sociale care există la nivel local într-un munte de mulțumire sufletească.

                Într-un mod dinamic și interactiv, voluntarii prezenți la întâlnire au făcut cunoștință cu celelalte persoane prezente la curs, au aflat specificul Caritas Iași, programele în care se pot implica activ și eficient, astfel încât, beneficiarilor dar și voluntarilor să le fie împlinite așteptările cu care au pornit la drum.

                Ne dorim să îmbunătățim, seminificativ implicarea socială a persoanelor voluntare, responsabilitatea și abilitățile voluntarilor, pentru a putea răspunde prompt și cu interes persoanelor care au nevoie de ajutor.            

Mariana Ursan

Coordonator Departament Voluntariat

 

 

Fiecare dintre noi suntem invitați ca, zi de zi să ne lăsăm atinși de compătimirea lui Cristos, pentru a deveni noi compătimitori față de cei nevoiași, deoarece milostivirea Sa umple inima fiecaruia dintre noi cu iubire prin cuvântul Său, cu gesturile Sale și cu toată persoana Sa.

               

Sâmbătă 12 Martie, în cadrul Centrului de Resurse pentru Copii și Tineri " Don Bosco" a avut loc un eveniment caritabil care a îmbrăcat forma unei seri de film dedicată celor care încă mai sunt în suflete copii. Cu mic, cu mare au pășit zâmbitori toți cei care au ales să fie alături de cauza noastră și să aducă visul primei vacanțe mai aproape de realizare.

Calendar

« Februarie 2019 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
X

Right Click

No right click