Centrul Diecezan CARITAS Iași a lansat, în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/148730 “IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social, atelierul protejat CDC PLAST (producător de Ambalaje Comerciale și Industriale), a patra structură de economie socială. Evenimentul a avut loc astăzi, 20 august 2015, ora 11:00 la sediul de pe Șoseaua Nicolina, nr.189, Iași.

La eveniment au fost prezente persoane din mediul economic ieșean, colaboratori, parteneri, furnizori dar și potențiali clienți, care vor dori să apeleze la serviciile acestei structuri de economie socială.

Preasfinția Sa, Aurel Percă, Episcop Auxiliar al Diecezei Romano- Catolice de Iași, a fost prezent la evenimentul de lansare și a oficiat slujba de sfințire a structurii de economie socială, menționând importanța sa pentru comunitate.

 

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, anunţă scoaterea la concurs a unui  post de asistent medical în cadrul Proiectului Servicii de Îngrijire la domiciliu, în municipiul Iaşi.

 

Cerinţe:

- studii medii, asistenţă medicală;

- abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;

- capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;

- experienţă în domeniu, minimum 1 an;

- permis de conducere cat. B

 

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

- Curriculum Vitae în format Europass

- copie după cartea de identitate;

- copie după actele de studii;

- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

 

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Adriana Mihaela Ianuş, coordonator executiv Serviciul de Îngrijire la domiciliu Caritas Iaşi, tel. 0752/557950.

Data limită de înscriere este vineri, 4 septembrie 2015.

Interviul va avea loc luni, 7 septembrie 2015, ora 10.00 la Centrul Diecezan Caritas Iaşi, str. Sărărie, 134, Iaşi.

 

 

 

 

 

 

Astăzi, 18 august 2015, la ora 11:30, la sediul de pe strada Livezilor, nr.2, Centrul Diecezan CARITAS Iași a lansat două alte structuri de economie socială: CDC SERVICE (service auto) și CAR-TOP EM (vulcanizare auto), structuri deschise în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/148730 “IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social.

 

 

 

La eveniment au fost prezenți colaboratori, parteneri, furnizori dar și potențiali clienți din mediul de afaceri, care vor apela la serviciile celor două structuri de economie  socială. De asemenea, la eveniment au fost prezente persoane din cadrul Biroului de Formare al AJOFM Iași și ONG-uri care desfășoară proiecte în domeniul economiei sociale.

 O prezență care ne-a onorat a fost Pr. Benone Lucaci, Delegat al Episcopiei Romano -  Catolice din Iași, care a rostit împreună cu toți cei prezenți rugăciuni și care a oficiat sfințirea celor două structuri de economie socială.

 Evenimentul a avut ca scop identificarea posibilităților de colaborare cu diverși clienți care vor dori să beneficieze de serviciile de service auto și vulcanizare auto.

 

Activitățile desfășurate în cadrul societăților sunt:

· lucrări de întreținere periodice și reparații generale

· întrețineri și reparații complexe ale motoarelor, sistemului de rulare și frânare , sistemul de suspensii , articulații, axe de tracțiune, cutii de viteze, diferențiale,  instalații de aer, instalații electrice

· asigurarea rapidă a pieselor de schimb necesare lucrărilor de service

· montarea/demontarea anvelopelor noi, lucru asigurat cu personal tehnic specializat și cu utilaje ultramoderne

· echilibrarea anvelopelor, un serviciu complementar montării anvelopelor fiind indicat a fi executat pentru toate anvelopele, indiferent de dispunerea pe axe sau de gradul de uzură

 · reparații anvelope, serviciu asigurat de personalul tehnic specializat, fiind de o mare importanță în siguranța circulației

 

De asemenea, joi, 20 august 2015, în cadrul aceluiași proiect IDEAS va fi lansată cea de-a patra structură de economie socială, CDC PLAST ( producător de Ambalaje Comerciale și Industriale ), eveniment la care îi așteptăm pe toți reprezentanții comunității.

 

Dublă lansare astăzi, în cadrul proiectului IDEAS: CDC SERVICE și CAR-TOP EM , noi structuri de economie social

 

 

Proiectul IDEAS este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

 

Mădălina Camelia Ingram – Responsabil Media- Centrul Diecezan CARITAS IAȘI

 

ISUS, PÂINEA COBORÂTĂ DIN CER.

 Meditaţie: Duminica a 19-a,anul B.

„Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer” (In.6,41b).

După înmulţirea miraculoasă a pâinilor săvârşită de Isus, şi săturarea mulţimii în care numai bărbaţii erau cam la cinci mii, relatate de apostolul şi evanghelistul Ioan (6,1-15), text alocat duminicii a 17-a de peste An-B, beneficiarii minunii, în uimirea crescândă de care erau cuprinşi, doreau să fie cât mai mult în anturajul său, spunând: „Cu adevărat, acesta este profetul care vine în lume!” (In.6,14b). În înţelepciunea sa divină, Isus vrea să le îndrepte atenţia spre înţelegerea temeinică a evenimentului, în perspectiva spirituală: „a lucra pentru hrana care rămâne spre viaţa cea veşnică pe care v-o va da Fiul Omului, căci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său”(v.27). Încântaţi de o asemenea ofertă, înţeleasă, poate, în felul samaritencei, oamenii îi spun lui Isus: „Doamne, dă-ne totdeauna pâinea (hrana) aceasta!” (v.34). Răspunsul lui Isus vine imediat, scurt şi cuprinzător: „Eu sunt pâinea vieţii!” (v.35a). Pentru a fi recunoscut ca atare, este necesară credinţa pe care Isus o explică prin cuvintele: „Aceasta este voinţa Tatălui meu: Oricine îl vede pe Fiul şi crede în el să aibă viaţa veşnică. Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă” (v.40).

Textul următor din „discursul lui Isus despre pâinea vieţii” (v.41-51) este alocat ca text evanghelic în liturghia cuvântului, în duminica aceasta, a 19-a de peste An-B.

Cuvintele lui Isus: „Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer” depăşeau capacitatea de înţelegere a iudeilor care îl ştiau ca fiu al lui Iosif, tâmplarul din Nazaret, şi al Mariei, De aceea au început să murmure. Isus le reproşează această atitudine, îndreptându-le  din nou atenţia spre Tatăl, al cărui trimis este. Totodată, insistă asupra elementului numaidecât necesar, al credinţei: „Adevăr, adevăr vă spun: cine crede are viaţă veşnică” (v.47). Numai aşa pot fi înţelese cuvintele lui Isus în realitatea persoanei sale divine: „Eu sunt pâinea vieţii […] Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii” ( v.48 şi 51).

În următoarele două duminici se va citi ultima parte a vastului capitol, al şaselea, în care evanghelistul Ioan relatează reacţiile iudeilor cu privire la „pâinea vieţii, trupul lui Isus pentru viaţa lumii”.

Prima lectură a duminicii (1Regi: 19,4-8 ) ne relatează hrănirea providenţială cu pâine şi apă, a profetului Ilie, în peregrinarea sa prin pustiu, până la muntele lui Dumnezeu, Horeb.

Lectura a doua (Ef.4,30-5,2) ne redă îndemnurile „apostolului neamurilor”, sfântul Paul, de a trăi în iubire, fiind susţinuţi de iubirea lui Isus, hrana sufletelor noastre. În felul acesta pot fi evitate orice amărăciune,, furie, mânie, răcnet, blasfemie şi răutate. Iubirea adevărată se arată în a fi buni unii faţă de alţii, înţelegători, iertători. „Aşadar, fiţi imitatorii lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi, şi umblaţi în iubire după cum şi Cristos ne-a iubit pe noi şi s-a oferit lui Dumnezeu pentru noi ca ofrandă şi jertfă de bună mireasmă!”.

În rugăciunea universală a credincioşilor cerem Domnului ca „Euharistia care se celebrează să devină centrul vieţii spirituale a fiecărui creştin şi izvorul puterii de a trăi în mod coerent chemarea creştină.

O, Marie, ridicată cu trupul şi sufletul la cer, roagă-te pentru noi!

Regina cerului şi a pământului, roagă-te pentru noi!.

P.A.Despinescu

 

 

 

X

Right Click

No right click