Ier 33,14-16; Ps 24,4bc-5ab.8-9.10 şi 14; Tes 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

 

Începem cu această duminică un nou an liturgic şi, totodată, drumul de pregătire pentru marea solemnitate a Naşterii Domnului. Biserica profită de această trecere pentru a ne îndemna să ne oprim un moment şi să ne întrebăm: „Cine sunt? De unde vin? Încotro mă îndrept?”

Dumnezeu împlineşte promisiunea de fericire pe care o face omului. Cere, însă, acestuia să se simtă şi el responsabil de a colabora la acest mare dar, pentru a putea, orice s-ar întâmpla, să stea cu demnitate înaintea Domnului care vine 

Acesta este o parte din mesajul pe care ni-l transmite Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl proclamăm şi îl primim în această primă duminică din Advent.

În lecturile din această duminică toate verbele sunt la timpul viitor. În prima lectură ascultăm aceste cuvinte ale lui Ieremia: „Iată, vor veni zile, spune Domnul, când voi împlini făgăduinţa de fericire pe care am făcut-o casei lui Israel şi casei lui Iuda”. Această aşteptare s-a împlinit cu venirea Mesiei, iar evanghelia oferă un nou orizont vorbind despre a doua venire a Mântuitorului: „Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă mare”. Imaginile din evanghelie sunt pe un ton apocaliptic, de catastrofă. Cu toate acestea prezintă un mesaj de consolare şi de speranţă. Ne spun că viaţa noastră nu se îndreaptă spre un gol imens ci spre o persoană. Acesta este Isus Cristos care vine cu putere mare şi în glorie. Aşteptarea venirii lui trebuie să ne umple de bucurie şi pace.

Întreaga viaţă a omului este o lungă aşteptare! Aşteptarea este şi una din atitudinile de credinţă ce caracterizează perioada Adventului. Îl aşteptăm pe Mântuitorul care vine în lume şi în viaţa noastră pentru a ne mântui, pentru a ne elibera de puterea celui rău. De fapt întreaga noastră viaţă este caracterizată de aşteptare. Avem aşteptări înalte de la existenţa noastră, aşteptări exigente de la cei care ne înconjoară. Aşteptăm mereu ca viaţa noastră să se schimbe în mai bine, aşteptăm întoarcerea unei persoane dragi, aşteptăm să trăim unele momente importante. Cine aşteptă nu ucide timpul prin plictiseală, ci este orientat spre un ţel, spre un scop.

Însă este atât de greu să aşteptăm! Ne dăm seama de acest lucru atunci când stăm la rând într-un magazin, la un ghişeu sau când suntem prinşi în aglomeraţia din oraş. Unii nu reuşesc să aştepte cum se cuvine nici măcar Crăciunul. Magazinele sunt pline de mult timp cu articolele pentru Crăciun şi instalaţiile electrice aprinse deja în oraşe şi sate.

Evanghelia ne spune clar ce trebuie să aşteptăm: Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă mare. Scopul aşteptării este o sărbătoare: aceea a întâlnirii noastre cu Dumnezeu! De fapt şi Dumnezeu aşteptă! Aşteaptă ca noi să ne deschidem acestei „veşti bune”: că el ne iubeşte şi doreşte să ne elibereze de ceea ce este rău.

Se întâmplă ca uneori noi să nu fim „acasă”, deşi aşteptăm să ne fie adusă „vestea cea bună”. Nu suntem „acasă” atunci când nu suntem împăcaţi cu noi înşine, atunci când căutăm fericirea în altă parte decât în Dumnezeu, atunci când lăsăm ca viaţa noastră să curgă la voia întâmplării.

Există o piesă de teatru, scrisă de Samuel Becket, care se numeşte Aşteptându-l pe Godot. Aceasta descrie aşteptarea inutilă a două persoane, Vladimir şi Estragon. Aceştia aşteaptă pe un oarecare Godot fără să ştie de ce şi dacă va veni vreodată. Aşteptarea fără sens devine disperare şi la un moment dat vor să se spânzure. Atunci Estragon spune: „Şi dacă totuşi ajunge?” Vladimir răspunde: „Atunci suntem salvaţi!”

Acest fragment poate fi interpretat ca imagine a lumii în care trăim: este plină de aşteptări, dar nu ştie ce aşteaptă, este plină de căutări, dar nu ştie ce caută! Noi, ca şi creştini ştim că atunci când Dumnezeu ajunge la noi suntem salvaţi! Tocmai de aceea avem datoria de a pregăti venirea sa, de a da sens aşteptării noastre, fiind mărturisitori ai acestei „veşti bune” şi profeţi ai timpului nostru.

 

În a doua lectură sfântul apostol Paul ne asigură că însuşi Dumnezeu ne transformă viaţa pentru a fi pregătiţi să îl întâlnim pe Fiul său. Suntem tentaţi ca în momentele de dezorientare, de dificultate sau de încercare să renunţăm la a-l mai aştepta pe Cristos. Ne temem să nu fi fost abandonaţi, uitaţi! Prin Cristos, Dumnezeu acţionează mereu spre binele nostru, transformă viaţa noastră şi o orientează pe acel drum care duce spre mulţumire şi împlinire. În timp de încercare dacă vom hrăni astfel credinţa noastră, dubiile vor muri de foame!

Drumul Adventului să ne pregătească pentru venirea Mântuitorului făcându-ne conştienţi că el ne vizitează în orice moment, că nu există minut fără prezenţa sa. Să ne rugăm ca aşteptarea noastră să nu fie pasivă ci mereu să fie orientată de exemplul lui Ioan Botezătorul şi de cuvintele profetului Isaia: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui.

 

 

Pr. Felix Roca

 

Pentru a-l sărbători pe Cristos ca rege al Universului, Biserica nu ne propune relatarea unei teofanii splendide. Dar, din contra, ne propune momentul sfâşietor al pătimirii în care Isus umilit şi înlănţuit apare în faţa lui Pilat, reprezentant puternic al unui imperiu cu pretenţii de atotputernic. Scena sfâşietoare îi cuprinde pe un acuzat fără avocat cu două zile înainte de a învia în glorie şi pe un om puternic pentru moment, care este la doi paşi înainte de a-şi pierde viaţa. Care dintre ei este rege? Care dintre ei poate să revendice o putere reală? Din punct de vedere uman, nu se poate greşi. Dar puţin contează. Jocurile sunt făcute. Care este dialogul dintre aceşti doi oameni? Pilat nu înţelege nimic, nici despre iudei, nici despre Isus (In 18,35), nici despre sensul profund al dezbaterii (In 18,38). Cât îl priveşte pe Isus, un singur lucru contează, şi este adevărul (In 18,37). Întreaga sa viaţă a slujit adevărul, a dat mărturie despre adevăr. Adevărul despre Tatăl ceresc, adevărul despre viaţa veşnică, adevărul despre lupta pe care omul trebuie să o ducă în această lume, adevărul despre moarte şi viaţă. Toate domeniile esenţiale, în care minciuna şi eroarea sunt mortale. Iată ce înseamnă să fie regele universului; a intra în adevăr şi a da mărturie despre el (In 8,44-45). Toţi discipolii lui Isus sunt chemaţi să devină părtaşi la regalitatea sa, dacă „ascultă vocea sa” (In 18,37). Este adevărat rege cel pe care adevărul îl face liber (In 8,32).

Titlul de rege, aplicat lui Isus, este foarte important în Evanghelie şi permite să i se înţeleagă pe deplin demnitatea şi misiunea sa mântuitoare. Se poate observa relativ la aceasta un progres: se pleacă de la expresia regele iudeilor şi se ajunge la aceea de rege al universului, Domn al cosmosului şi al istoriei, aşadar dincolo de aşteptările poporului evreu. În centrul acestui itinerar al revelaţiei regalităţii lui Isus Cristos este încă o dată misterul morţii şi învierii sale. Când Isus a fost pus pe cruce, conducătorii iudei îl luau în râs zicând: Dacă este regele Israelului, să coboare acum de pe cruce şi vom crede în el (Mt 28,18).

Dar în ce constă puterea regală a lui Isus? Nu este aceea a regilor şi a celor mari din această lume; este puterea divină de a da viaţa veşnică, de a elibera de rău, de a înfrânge dominarea morţii. Este puterea iubirii, care ştie să separe binele de rău, să întinerească inima împietrită, să aducă pace în conflictul cel mai aspru, să aprindă speranţa în bezna cea mai deasă. Această Împărăţie a harului nu se impune niciodată, respectă mereu libertatea noastră. Cristos a venit să dea mărturie despre adevăr (In 18,37) – aşa cum a declarat în faţa lui Pilat -cine primeşte mărturia lui, intră sub drapelul său, conform imaginii îndrăgite a sfântului Ignaţiu de Loyola. Fiecărei conştiinţe, aşadar, i se impune ca necesară – aceasta da – o alegere; cine vrea să-l urmeze? Pe Dumnezeu sau pe cel rău? Adevărul sau minciuna? Să-l aleagă pe Cristos nu garantează succesul conform criteriilor lumeşti, dar asigură pacea şi acea bucurie pe care numai el poate să o dea. A demonstrat-o, în fiecare epocă, experienţa atâtor oameni şi femei care, în numele lui Cristos, în numele adevărului şi al dreptăţii, au ştiut să se opună ademenirilor puterilor pământeşti ce şi-au luat diferite măşti. Au ajuns să-şi sigileze fidelitatea lor chiar cu martiriul.

Fraţilor şi surorilor, când Arhanghelul Gabriel a adus vestea Mariei, a anunţat-o că Fiul său va moşteni tronul lui David şi va domni pentru totdeauna (cf Lc 1,32-33). Şi Fecioara sfântă a crezut chiar înainte de a-l dărui omenirii. Desigur, că apoi, fără îndoială s-a mai întrebat ce fel de regalitatea avea să fie aceea a lui Isus tâmplar, şi a înţeles ascultând cuvintele sale şi mai ales participând în mod intim la misterul morţii de pe cruce şi al învierii sale. Să-i cerem Mariei să ne ajute şi pe noi să-l urmăm pe Isus, Regele nostru, aşa cum a făcut ea, şi să dăm mărturie cu toată existenţa noastră.

 

 

Pr. dr. Alois Hîrja

Am acționat pentru incluziune socială, am consiliat, am orientat, am instruit și format,. Proiectul s-a terminat dar cei care au beneficiat de serviciile noastre încep un drum nou.

A fost o provocare însă, datorită efortului colectiv, am reușit nu doar să o ducem la bun sfârșit dar chiar să depășim indicatorii stabiliți.

Cursuri de infirmieră, de tehnician maseur și îngrijitoare bătrâni la domiciliu, orientare și consiliere socio-profesională, grupuri de suport, campanii de promovare a unui stil de viață sănătos, servicii pentru persoane dependente, sunt activitățile care timp de 20 de luni au atras 1262 de persoane vulnerabile.

Alături de partenerul național, Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Centrul Diecezan Caritas Iași a implementat proiectul Act.IS-Acționăm pentru Incluziune Socială, în două regiuni ale țării: NE (Iași, Bacău, Neamț, Suceava, Vaslui) și CENTRU (Alba, Mureș, Sibiu).

Joi, 19 noiembrie 2015, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Act.IS-Acționăm pentru Incluziune Socială”.

Părintele Egidiu Condac, directorul Centrului Diecezan Caritas Iași, în cuvântul de deschidere, a subliniat importanța și efectele active ale proiectului, și după finalizarea lui.

A urmat reprezentantul partenerului național, doamna Ildiko Nicușan, care a prezentat rezultatele proiectului în regiunea Centru.

Mariana Ursan, managerul proiectului, a adus în prim plan rezultatele generale ale proiectului și a mulțumit întregii echipe pentru munca depusă.

Dacă prima parte a conferinței a avut o latură reală, cu date și indicatori preciși, cea de a doua parte a fost una umană. Astfel, Bogdan Mărtinaș, responsabil Centru, ne-a vorbit despre provocarea implementării proiectelor europene din perspectiva lucrului direct cu beneficiarii; doamna dr. Ștefanache Simona Mariana, formator, ne-a arătat beneficiile activității de formare, iar la final, doamna Văcărașu Vali, în calitate de beneficiar, și-a exprimat mulțumirea și respectul pentru serviciile oferite de către echipa proiectului.

Cei 87 de angajați au reușit să atingă obiectivul general al proiectului înregistrând rezultate peste valorile propuse inițial:

- înființarea și funcționarea unei rețele de centre mobile de incluziune

- 1000 de persoane înscrise la formare: 681 îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 76 tehnicieni maseuri, 243 infirmiere

- 940 persoane certificate: 638 IB, 69 TM, 233 Infirmieră

- 940 de subvenții acordate

- 256 întâlniri de grupuri de suport

- 372 persoane dependente sprijinite

- 1262 persoane consiliate

- 32 de seminarii locale de promovarea a unui stil de viață sănătos

- 1 cros Mișcarea înseamnă viață

- 300 participanți la cros

- 1000 participanți seminarii de promovare a unui stil de viață sănătos.

Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a activității acestui proiect și le urăm succes tuturor absolvenților cursurilor de formare.

 

                Centrul de Resurse pentru Familii, program integrat în cadrul Domeniului Copii, Tineri, Familii, al asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, a sărbătorit Ziua Internațională a Toleranței, o zi în care ne-am adus aminte, părinți și copii, bunici și nepoți, că suntem cu toții egali și că împreună, putem crea o comunitate unită și de ce nu, tolerantă.

                Ziua Internațională a Toleranței, sărbătorită în acest an de beneficiarii Centrului de Resurse pentru Familii a adus la un loc participanți mai mici sau mai mari, cu experiențe vaste de viață, participanți care au venit cu o încărcătură emoțională puternică în ceea ce privește toleranța și modalitățile de a fi/a nu fi tolerant.

Calendar

« Iulie 2020 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
X

Right Click

No right click