Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În cadrul Anului Jubiliar al Milostivirii, Dieceza de Iaşi a organizat, în catedrala romano-catolică "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi, un congres dedicat milostivirii lui Dumnezeu, în zilele de 9 şi 10 iunie 2016. La acest eveniment local au participat numeroşi credincioşi din întreaga ţară, însoţiţi fiind de preoţii care îi păstoresc, dar şi persoane consacrate şi tineri din Iaşi.

Congresul Milostivirii Divine început joi, 9 iunie, la ora 18.30, cu sfânta Liturghie din catedrala din Iaşi, celebrată de PS Aurel Percă. În cadrul cuvântului de învăţătură, Excelenţa Sa a subliniat faptul că "la baza credinţei noastre stă milostivirea, mila lui Dumnezeu. Am fost învăţaţi şi crescuţi sub privirile unui Dumnezeu care este drept, el răsplăteşte binele şi pedepseşte răul. Şi ne-am obişnuit cu acea faţă severă a lui Dumnezeu care, parcă, ne pândeşte la orice colţ să ne pedepsească. Este dorinţa papei să abandonăm o astfel de imagine şi să-l vedem pe Dumnezeu Tatăl sub alte perspective mai biblice... Dacă vedem câte a făcut Dumnezeu pentru noi, prin Isus Cristos, ne vom schimba această optică pesimistă a noastră". Prin urmare "Dumnezeu este drept! Da, este drept, dar făcând milostivire!" După Liturghie a urmat adoraţia euharistică până la ora 20.30.

Ziua de vineri, 10 iunie, a fost împărţită în trei părţi. Primele două părţi (până la 13.00) au constat în diverse conferinţe, discuţii, analize şi dezbateri, iar partea a treia a cuprins mai multe mărturii. Conferinţele s-au desfăşurat în aula "Fericitul Anton Durcovici" de la subsolul catedralei.

Partea întâi, moderată de pr. Iosif Iacob, a început cu salutul PS Petru Gherghel. Excelenţa Sa a făcut referinţă la papa Francisc şi la Misericordiae vultus, documentul prin care a fost proclamat Anul Jubiliar al Milostivirii Divine. "Acest congres este un răspuns la iniţiativa papei şi sper ca prin acesta să se aprindă în noi speranţa milostivirii". "Acolo unde este Biserica, trebuie să fie milostivirea Tatălui... Aceasta este misiunea noastră, a păstorilor, să fim mesageri ai milostivirii divine".

Pr. conf. Iulian Faraoanu a prezentat tema "Caracteristicile milostivirii în Sfânta Scriptură". Ideea centrală a prezentării a fost: "Milostivirea este cartea de identitate a lui Dumnezeu". Pentru a înţelege aceasta, trebuie să ştim ce înseamnă termenul "milostivire" în Vechiul Testament şi în Noul Testament. În Vechiul Testament avem doi termeni: hesed (bunătate, har, favoare, milostivire) şi termenul rahamim (sân matern, pântece, măruntaie). Practic milostivirea provine din intimitate lui Dumnezeu. În Noul Testament avem tot doi termeni: eleos (afect emoţional) şi oiktirmos (la fel ca rahamim).

Cele mai importante caracteristici ale milostivirii sunt următoarele: istorică (milostivirea se arată în istorie, în special în cea biblică), dreaptă (Dumnezeu este drept atunci când e milostiv) şi sfântă. Omul trebuie să răspundă la milostivirea divină prin credinţă, pocăinţă, convertire şi fapte de milostenie.

A doua conferinţă a fost prezentată de sr. Veronica Boasa şi a avut titlul: "Caracteristicile cultului şi ale spiritualităţii milostivirii divine în Biserică". "Au fost mulţi sfinţi - a spus sora - care nu au scris nici un cuvânt despre milostivire, dar au fost ei însuşi «cărţi deschise» către aproapele. Au fost şi sfinţi ce au scris despre milostivire.

Spre final, sr. Veronica a vorbit despre devoţiunea în cinstea milostivirii lui Dumnezeu: "O importanţă deosebită o au şi devoţiunile către milostivirea divină. Prin acesta ne întărim credinţa şi speranţa în milostivirea lui Dumnezeu... Preoţii au un rol deosebit în proclamarea milostivirii. Aceasta este o mare responsabilitate, dar însuşi Cristos vă va călăuzi şi întări"

Cea de-a treia conferinţă a fost susţinută de moderatorul acestei părţi şi anume pr. Iosif Iacob. Sfinţia sa a prezentat tema "Formele cultului milostivirii divine". În această prelegere a vorbit despre cele cinci caracteristici ale milostivirii divine: duminica milostivirii, imaginea lui Isus Milostiv, coroniţa (Rozariul) milostivirii divine, ora milostivirii (ora 15.00), răspândirea devoţiunii către milostivirea divină.

La 11.35 a început ce-a de-a doua parte, moderată de pr. Benone Lucaci.

Ce-a de-a patra conferinţă din Congresul al Milostivirii Divine de la Iaşi a purtat numele de "Grupurile de rugăciune în viaţa Bisericii" şi a fost prezentată de Eugenia Dămătăr. A vorbit despre importanţa rugăciunii, mai ales cea comunitară. Acest lucru a fost punctat - spunea ea - şi de Isus: "Unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt şi eu". "Tatăl nostru este o rugăciune la plural şi milioane de oameni o recită zilnic. Care sunt efectele recitării acestei rugăciuni?" "Cine nu învaţă să citească milostivirea din Biblie, nu va înţelege niciodată iubirea", a mai adăugat Eugenia Dămătăr.

Următoare conferinţă ("Caritatea - expresie a milostivirii. Forme de milostivire la periferii") a fost susţinută de Marius Puşcaşu, manager al Centrului Diecezan Caritas, Iaşi. Ajutat fiind de două videoclipuri, Marius Puşcaşu a prezentat activităţile concrete ale Caritas-ului, activităţi pe care le desfăşoară în favoarea bătrânilor şi a copiilor "de la periferii".

Pr. Gabriel Bucur, paroh la Poiana Micului, a încheiat cea de-a doua parte prin conferinţa "Modalităţi practice de promovare a milostivirii divine în comunitate". Sfinţia Sa a subliniat aspectele practice ale devoţiunii către milostivirea divină. Mai exact a enumerat câteva exemple concrete care deja se practică în Dieceza de Iaşi şi a propus modalităţi prin care se poate promova devoţiunea.

A urmat prânzul, o scurtă pauză, iar la ora 14.45 a început ora milostivirii, coroniţa milostivirii divine şi celebrarea sacramentului Reconcilierii în catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi.

Cea de-a treia parte a congresului a constat în mărturii ale unor persoane care au simţit cu adevărat milostivirea divină în viaţa lor. Primul a fost pr. Doru Popovici, director la Radio Maria, după care au urmat Valeria Gălăţanu şi Daniela Cobzaru, din Gherăeşti, Ana Doboş, din Parohia "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" din Iaşi, pr. Alois Fechet, Ioana din Bucureşti, Mărioara din Parohia "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" din Roman, şi Iosif din Nisiporeşti. Mişcaţii fiind de mărturiile auzite, toţi cei prezenţi la congres au pornit, în jurul orei 18.00 spre catedrală să recite Rozariul.

A urmat momentul culminant al acestui congres şi anume sfânta Liturghie pontificală de la ora 18.30, celebrată de PS Petru Gherghel. Excelenţa Sa a fost însoţit la altar de 23 de preoţi.

În cadrul cuvântului de învăţătură, pr. Doru Popovici a vorbit despre glasul păstorului: "Oile merg după glasul păstorilor... Isus ne cheamă pe toţi pe nume. Nu putem să-i ascultăm glasul dacă nu plecăm urechea la vocea sa. Dar unde putem găsi cel mai uşor vocea sa? În evanghelie! Prin evanghelie putem ajunge cel mai uşor pe frecvenţa lui Dumnezeu". După o scurtă povestioară despre sare, părintele a concluzionat: "Vom înţelege cine este Dumnezeu atunci când ne vom contopi cu Dumnezeu. Să ne lăsăm conduşi de glasul lui Dumnezeu pentru că acel glas ne va conduce spre lumină".

La sfârşitul Liturghiei, PS Petru Gherghel ne-a îndemnat pe toţi "să fim braţe care să-l ajute pe Dumnezeu să împartă milostivirea". L-a felicitat pe pr. Iosif Iacob că a reuşit să organizeze acest congres, dar şi pe toţi cei prezenţi pentru că au dat din timpul lor pentru a fi cât mai aproape de milostivirea divină. După aceasta a recitat rugăciunile necesare pentru dobândirea indulgenţei plenare şi a împărţit binecuvântarea finală.

Congresul Milostivirii Divine s-a încheiat cu un concert de muzică sacră susţinut de Corala "Universitas" a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", din Iaşi.

Comitetul de organizare a fost format din: pr. Benone Lucaci; pr. Iulian Faraoanu; pr. Egidiu Condac; pr. Daniel Iacobuţ; pr. Gabriel Bucur; Celina Romila; Marina Ferenţ; Eugenia Dămătăr; Nadia Puiu; Daniela Cobzariu; Laurenţiu Diac şi pr. Iacob Iosif.

Andrei Gherghel

 

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

   Având în vedere că nicio autoritate publică nu și-a depus intenția de a participa, în calitate de partener alături de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI, la scrierea și implementarea unui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, în termenul limită de înscriere, respectiv 03.06.2016 ora 16.00

ASOCIAȚIA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI, cu sediul în Iaşi, str. Sărărie nr.134, CIF  4488681, reprezentată legal de pr. Egidiu Condac, în calitate de Director General, anunță

RELUAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PARTENER AUTORITATE PUBLICĂ

 

în vederea scrierii unui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, apel de propuneri proiecte ”Dezvoltarea locală integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combatera sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio economică a comunităților marginalizate, Obiectiv specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.

                Autoritățile publice locale din regiunea Nord-Est, zonă rurală/urbană sunt invitate să își manifeste intenția de asociere prin trasmiterea unei scrisori de intenție la adresa: Iași, Str. Sărărie nr. 134 CP 7000116 sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., termenul limită de înscriere este 17.06.2016, ora 16.00.

 

Anunt download _ pdf

 

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

ASOCIAŢIA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, cu sediul în laşi, str. Sărărie nr.134, CIF 4488681, reprezentată legai de pr. Egidiu Condac, în calitate de Director General, lansează prezentul anunţ de selecţie partener autoritate publică în vederea scrierii unui proiect finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, apei de propuneri proiecte "Dezvoltarea locală integrată (DL! 360) în comunităţile marginalizate”, Axa prioritară 4: incluziunea socială şt combaterea sărăciei", Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combatera sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.ii: Integrarea socio economică a comunităţilor marginalizate, Obiectiv specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Centrul de Resurse pentru Familii, Program al Centrului Diecezan Caritas Iași, a organizat un prim concert caritabil, o altă variantă de strângere de fonduri din cadrul proiectului „Împreună în tabăra de vară!”, înscris în acest an la Swimathon Iași. Scopul final este de a împlini visul celor 10 copii, acela de a participa pentru prima dată într-o tabără socio-educativă.

„O zi nu poate fi perfectă până nu faci ceva pentru o persoană care nu va putea niciodată să te răsplătească." John Wooden

Vineri, 3 iunie 2016, la Retro Cafe, am încheiat o zi perfectă, aducând la un loc oameni cu suflet mare, care au realizat împreună un final de săptămână caritabil.

Ne-am bucurat nu doar de prezența unui număr neașteptat de mare de oameni care au dorit să se implice alături de noi, ci și de o atmosferă caldă, liniștită, o atmosferă în care am putut încheia cu zâmbetul pe buze o altă săptămână plină de activități.

Cei 10 copii, beneficiari ai Centrului de Resurse pentru Familii, sunt acum mai aproape de tabăra mult visată. Este un joc al carității, în care cei mari devin ambasadorii celor mici, iar faptele lor de omenie devin o punte între visurile copiilor și realitate.

Adresăm mulțimiri speciale:

Biancăi Sava – unul dintre principalii noștri Ambasadori, de altfel, cea care a dat viață concertului, nu doar prin participare dar și prin organizarea lui;

Georgianei Brudaru – minunata noastră prietenă, care nu doar că a răspuns afirmativ invitației noastre de a se alătura proiectului, ci ne-a și oferit o sală plină de „fluturi îndrăgostiți” reieșiți ca prin magie din propria-i piesă;

Teodorei Albu – „copilul cu naiul”, cum a fost ea supranumită, care ne-a transpus într-o altă lume cu a ei căldură sufletească.

Nu în ultimul rând, adresăm mulțumiri cafenelei Retro Cafe, gazda evenimentului nostru, care ne-a oferit un superb „loc verde” și motivațional, care ne-a ajutat în transpunerea celor prezenți spre o lume mai bună și mai unită.

 

 

 

 

Calendar

« Iunie 2020 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X

Right Click

No right click