Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

               

Vineri, 1 aprilie 2016, beneficiarii Centrului de Resurse pentru Familii, program încadrat în cadrul Domeniului Copii, Tineri, Familii al Centrului Diecezan Caritas Iași au participat la un seminar de informare pe tema implicării, seminar numit sugestiv „Ne implicăm activ în propria noastră viață”.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași a demarat primele activități din cadrul proiectului Caritas- Oportunități pentru viitor, finanțat de asociația Renovabis din Germania.

Dezvoltarea organizatională este caracteristica principală a proiectului . Prin activitățile sale, punem accent pe dezvoltarea personalului, pe dezvoltarea abilităților de interactiune a acestuia, dar și pe eficientizarea comunicării organizationale si asumarea culturii organizaționale

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În Anul Jubiliar al Milostivirii, ne reamintim într-un mod deosebit că „milostivirea exprimă comportamentul lui Dumnezeu faţă de păcătos“ (Misericordiae Vultus, 21). Acest comportament nu se reflectă nicăieri mai bine decât în misterul morţii lui Isus pentru noi, în ultimele sale cuvinte pe cruce, în pacea pe care o oferă apostolilor după învierea sa.

 Prin iniţiativele sale, Caritas Iaşi vrea să exprime tocmai această atitudine plină de milostivire a lui Dumnezeu fată de fiecare dintre noi. Căci drumul Caritasului este drumul milostivirii, iar acest drum nu poate fi parcurs decât în comuniune cu prietenii şi colaboratorii şi în caritate faţă de cei săraci şi neajutoraţi.

 În numele colegilor, al membrilor, voluntarilor şi colaboratorilor noştri, dorim ca Sărbătoarea învierii Domnului să vă reîmprospăteze sufletul cu prezenţa vie şi milostivă a lui Cristos, care ne învaţă caritatea, nu doar oferindu-ne ceva, ci oferindu-se pe sine nouă.

 Cristos a înviat! Paşte fericit!


 

 

On the occasion of the Extraordinary Jubilee of Mercy, we acknowledge more than ever how “mercy expresses God's way of reaching out to the sinner” (Misericordiae Vultus, 21). This behavior cannot be expressed any better if not by the mystery of Jesus' death for us, by his last words on the cross, by the peace offered to the apostles after his Resurrection.

 By means of its projects, Caritas Center of the Diocese of Iasi wishes to reflect this very merciful attitude of God for each of us. Caritas' journey is a journey of mercy which is not possible if not in communion with our friends and partners, with a charitable attitude towards the poor and the needy.

 On behalf of our colleagues, volunteers and partners, may the resurrection of Jesus Christ fill your heart with the living and merciful presence of Christ, he who teaches us charity not only when giving something to us, but also when giving himself to us.

 Happy Easter!


 

 

Nell'Anno Giubilare della Misericordia ci ricordiamo in modo particolare che „la misericordia esprime il comportamento di Dio verso il peccatore” (Misericordiae Vultus, 21). Questo comportarsi si riflette nel modo piü visibile nel mistero della morte di Gesü per noi, nelle sue ultime parole sulla croce, nella pace che ofFre agli apostoli dopo la sua risurrezione.

Con le sue iniziative, Caritas Iasi vuole trasmettere proprio questo atteggiamento pieno di misericordia di Dio per ciascuno di noi. La via della Caritas é la via della misericordia, e questa via non puó essere percorsa se non in comunione con gli amici e collaboratori, nella carita verso i piü poveri e bisognosi.

A nome dei colleghi, dei membri, dei volontari e dei nostri collaboratori, Vi auguriamo che la Festa della Risurrezione riempia il Vostro cuore con la presenza viva e misericordiosa di Cristo, che ci insegna la carita non solo offrendoci qualcosa, ma donandosi se stesso a noi.

Cristo é risorto! Buona Pasqua!


 

 Im Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit erinnern wir uns in besondererWeise, dass die Barmherzigkeit „drückt die Haltung Gottes gegenüber dem Sünder aus“ (Misericordiae Vultus, 21). Diese Haltung kann man nirgendwo besser ansehen, als im Geheimnis des Todes Jesu für uns, in den letzten Worten auf dem Kreuz, im Frieden, denn er seinen Aposteln nach seiner Auferstehung schenkt.

Durch seine Initiativen, will die Caritas Iasi genau das ausdrucken, dass Gott seine Barmherzigkeit jeden von uns schenkt. Denn der Weg der Caritas ist auch der Weg der Barmherzigkeit. Dieser Weg kann nicht alleine beschritten werden, sondern nur gemeinsam mit den Freunden und Mitarbeitern, in praktischer Liebe für die Armen und für jene, die Hilfe nötig haben.

Im Namen der Kollegen, der Mitgliedern, der Volontäre und mit unseren Mitarbeitern wünschen wir Ihnen, dass das Fest der Auferstehung des Herrn wieder die Seele mit der lebendigen und barmherzigen Gegenwart Christi erfrischen, der uns die praktische Liebe lehrt: nicht nur dass uns etwas angeboten wird, sondern dass er sich selbst für uns hingibt.

Frohe und gesegnete Ostern!

 

 

 

 

 

 

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

 

                În perioada 16-17 martie 2016, Centrul Diecezan Caritas Iași, prin departamentul de voluntariat, a organizat sesiuni de formare pentru 24 de persoane, care doresc să se implice activ în programele Caritas Iași,  în ceea ce privește Voluntariatul.

                În cadrul celor două zile,  am avut ocazia să cunoaștem oameni deosebiți care vor să se implice activ în cadrul programelor noastre. Am prezentat domeniile de activitate ale Centrului Diecezan Caritas Iași și am descoperit împreună în cadrul a patru  ateliere de lucru: care sunt motivațiile la voluntariat și care sunt rezultatele implicării la nivel de comunitate; de ce nu fac oamenii voluntariat și care sunt consecințele neimplicării sociale; drepturile și responsabilitățile voluntarilor; drepturile și responsabilitățile organizației în care sunt implicați voluntari.

                Am realizat acest curs și am abordat aceste tematici, pentru că: noi considerăm că voluntariatul reprezintă un prim pas în schimbarea pe care vrem să o vedem în societate, ne dorim să dezvoltăm conceptul de implicare socială; să creștem numărul celor care conștientizează valoarea extraordinară a voluntariatului, implicându-se în mod activ; să transformăm nevoile sociale care există la nivel local într-un munte de mulțumire sufletească.

                Într-un mod dinamic și interactiv, voluntarii prezenți la întâlnire au făcut cunoștință cu celelalte persoane prezente la curs, au aflat specificul Caritas Iași, programele în care se pot implica activ și eficient, astfel încât, beneficiarilor dar și voluntarilor să le fie împlinite așteptările cu care au pornit la drum.

                Ne dorim să îmbunătățim, seminificativ implicarea socială a persoanelor voluntare, responsabilitatea și abilitățile voluntarilor, pentru a putea răspunde prompt și cu interes persoanelor care au nevoie de ajutor.            

Mariana Ursan

Coordonator Departament Voluntariat

 

 

Calendar

« Iulie 2020 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
X

Right Click

No right click