Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Luni, 31 august 2015, la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" 19 absolvente ale cursului de infirmieră din cadrul proiectului proiectului POSDRU 144/6.3/S/127320/Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate, au primit certificatele de calificare în meseria de infirmieră. recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei și Protectiei Sociale și Ministerul Educației și Cercetării prin Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.

Programul de calificare a avut o durată de 720 de ore, cursantele beneficiind de formare atât pe plan teoretic, cât și practic. Din planul de pregătire au făcut parte următoarele module, aceste constituind totodată și competențele dobândite la finalizarea cursului: planificarea propriei activităţi, perfecţionare continuă, lucrul în echipa multidisciplinară, comunicarea interactivă, respectarea drepturilor persoanei îngrijite, supravegherea stării de sănătate, elemente de prim ajutor, profilaxia îmbolnăvirilor secundare, alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite, igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită, acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoana îngrijită, transportul rufăriei mobilizarea şi transportul persoanei îngrijite.

Proiectul este implementat de Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială în parteneriat cu Asociația Four Change și Centrul Diecezan Caritas Iași.

 

Ianău Adina - Denora

Responsabil comunicare - POSDRU 144/6.3/S/127320/Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate 

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Absolvirea unui curs de calificare aduce în general numeroase beneficii pentru fiecare participant. Pentru femeile din regiunea N-E care au absolvit cursurile de calificare în meseria de infirmieră prin intermediul - POSDRU 144/6.3/S/127320/Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate, acestea au adus mai mult respect de sine, încredere în propria persoană și în propriile forțe și de asemenea, cunoștințe și competențe noi. Prin organizarea de cursuri de calificare în meseria de infirmier se urmărește de asemenea, și consolidarea accesului egal pe piața muncii.

În luna septembrie la Suceava au susținut examen de absolvire 20 de cursante, la Iași 35 în două serii, la Roman 19 și încă 30 de femei la Huși, iar pentru luna octombrie sunt programate încă 4 examene de absolvire, pentru 4 serii din localități diferite. Absolventele cursurilor de infirmieră fie lucrează deja în cadrul unui spital, dar fără să dețină o calificare, fie activează în alte domenii sau sunt persoane fără un loc de muncă. Indiferent de statutul lor pe piața muncii, femeile care au absolvit cursurile de calificare s-au declarat pe deplin satisfăcute de oportunitatea de a se dezvolta atât profesional cât și individual prin intermediul orelor de teorie și de practică. Pentru cele care activează deja în domeniul medical, cursurile de calificare în meseria de infirmieră le vor ajuta în consolidarea poziției și implicit a locului de muncă, iar pentru femeile care nu lucrează în domeniu, aceste cursuri constituie o reală șansă de acces în sistem.

 

Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie DMI 6.3” Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, are o durată de 18 luni şi un Valoarea total eligibilă a proiectului: 5.881.056.90 RON, din care valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile este de 5.763.435.76 RON.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În luna septembrie, în cadrul proiectului POSDRU 144/6.3/S/127320/Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate, au avut loc cinci examene de absolvire, după cum urmează:

 

16 septembrie - la Suceava pentru seria a III-a a cursurilor desfășurate în perioada 03.03.2015 - 31.08.2015 la sediul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou". Aici au fost înscrise și au finalizat programul de formare 20 de persoane.

16 septembrie - la Neamt pentru seria a III-a a cursurilor desfășurate în perioada 02.03 - 28.08.2015 la sediul Scolii Postliceale Sanitare Roman Musat.

17 septembrie  - la Iași pentru seria a IV-a a cursurilor desfășurate în perioada 21.04.2015 - 08.09.2015 la sediul Spitalului Sf Sava și Iașisting.  Din 20 de persoane înscrise la programul de formare, 19 au participat la examenul de absolvire, pe care l-au absolvit cu succes.

18 septembrie - la Huși pentru seria a III-a a cursurilor desfășurate în perioada 02.03.2015 - 28.08.2015 la sediul Asociației Congregația Surorilor Franciscane Misionare de Assisi. În cadrul acestei serii au fost înscrise 28 de persoane. Toți cei înscriși au participat și au absolvit examenul final.

22 septembrie - la Iași pentru seria a V-a a cursurilor desfășurate în perioada 05.05.2015 - 15.09.2015 la sediul Institutului Regional de Oncologie și Centrul Diecezan Caritas Iași. Din 20 de persoane înscrise, 16 ai participat și au absolvit examenul final.

 

Absolvenții vor primi un certificat de calificare nivel II, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, document recunoscut atât în țară cât și în afară.

Proiectul este implementat de Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială în parteneriat cu Asociația Four Change și Centrul Diecezan Caritas Iași.

 

 

 

Ianău Adina - Denora

Responsabil comunicare - POSDRU 144/6.3/S/127320/Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Serviciile de recuperare și kinetoterapie sunt de astăzi mai accesibile, prin lansarea structurii de economie socială KINEGO care oferă o gamă largă de pachete personalizate persoanelor interesate, la sediul de pe strada Tăietoarei, nr. 16, Tudor Residence, Iași.

Prin Centrul Diecezan CARITAS Iași, proiectul POSDRU/173/6.1/S/148730 “IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social” oferă o alternativă  tuturor celor care au nevoie de kinetoterapie la domiciliu, printr-o echipă de profesioniști și prin programe personalizate destinate tuturor necesităților. KINEGO înseamnă o șansă oferită celor care apelează la noi, pentru a beneficia de servicii de o foarte bună calitate. 

În cadrul evenimentului de lansare, a fost prezentată cea de-a opta structură de economie socială, din cele nouă, existente în cadrul IDEAS (atelier de tâmplărie, vulcanizare auto, spălătorie auto, service auto, fabrică de ambalaje- atelier protejat, catering, centru de îngrijire la domiciliu – Brăila, centru de îngrijire la domiciliu- comuna Leorda, județul Botoșani).

 În cei 25 de ani de activitate ai Centrului Diecezan CARITAS, persoanele cu dizabilități au reprezentat o prioritate pentru toți cei implicați în procesul de recuperare medicală. Părintele Egidiu Condac, Directorul Centrului Diecezan CARITAS Iași a făcut cunoscut publicului prezent la lansare activitățile centrului grupate în cele trei mari domenii : Domeniul copii, Tineri, Familii, Domeniul pentru vârstnici și persoane cu dizabilități și Domeniul formare profesională și proiecte europene.

Mihaela Condac, Manager IDEAS, a prezentat proiectul și activitățile de formare, consiliere și incluziune pe piața muncii pentru categoriile vulnerabile, precum și celelalte șapte structuri de economie socială înființate prin acest proiect.

Dănuț Cojocariu, Manager SES KINEGO, a specificat importanța unui astfel de centru de recuperare și kinetoterapie, care a pornit de la un vis mai vechi al Centrului de Resurse pentru Persoane cu Dizabilități din cadrul Centrului Diecezan CARITAS: un centru de kinetoterapie și recuperare medicală propriu, pentru persoanele care fac parte din această categorie. 

La final, Preasfințitul Petru Gherghel, Episcop al Diecezei de Iași, a sfințit centrul KINEGO, punctând că rolul Bisericii în comunitate este acela de a susține inițiativele celor care vor să-i ajute pe cei care se află în situații vulnerabile. 

Evenimentul a avut ca scop prezentarea serviciilor și activității ce se va desfășura în cadrul structurii KINEGO dar și identificarea posibilităților de colaborare cu diverși clienți dar și cu potențiali colaboratori care vor dori să dezvolte afaceri în domeniul serviciilor de recuperare medicală atât în cadrul centrului cât și la domiciliu. 

Serviciile medicale de kinetoterapie disponibile în cadrul structurii de economie socială sunt:

- kinetoterapia afecţiunilor ortopedo-traumatice, neurologice, ale sistemului cardiovascular,

- etcevaluare funcţională pe baza diagnosticului clinicprograme de recuperare individualizate

- programe terapeutice complete

- masaj terapeutic general, reflex, de relaxare

 

În cadrul proiectului IDEAS, prin lansarea acestei structuri de economie socială, s-au creat locuri de muncă pentru persoane provenind din medii defavorizate, profitul fiind distribuit către activități sociale.

 

Proiectul IDEAS este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Mădălina Camelia Ingram – Responsabil Media 

 

X

Right Click

No right click