Ce facem?

De ocrotirea Centrului de Plasament  “Sf. Iosif”  beneficiază 15 copii şi tineri. Celor 15 beneficiari li se oferă: suport educaţional, ce se concretizează în oferirea posibilităţii fiecărui copil şi tânar de a beneficia de resursele necesare unei adecvate dezvoltări a personalităţii în toate dimensiunile sale (fizică, psihologică, socială, culturală şi religioasă); consiliere beneficiarilor şi familiilor acestora; terapie psihologică; suport pedagogic constând în ajutarea la efectuarea temelor, explicarea şi aprofundarea noţiunilor predate la şcoală; suport material, ce constă în cazare, masă, îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, bani pentru transport şi pentru eventualele cheltuieli personale; suport igienico-sanitar, constând în educaţie pentru sănătate; organizarea de activităţi cultural recreative şi de socializare; informare şi suport în orientarea şcolară şi profesională; formarea deprinderilor de viaţă independentă. 


 

X

Right Click

No right click