CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI organizează cursuri de formare în calificarea  INFIRMIERĂ (nivel 3 CNC), cod N.C. / COR 5132.2.1,  cu aviz de la Ministerul Sănătății și autorizație de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și Ministerul Educației Naționale.

 La finalul acestora se obţin certificate de calificare recunoscute la nivel national și european.

 Cui se adresează?

Cursul se adresează persoanelor care vor să fie calificate în domeniul sanitar și să lucreze ca infirmier(ă) într-un spital, gradiniță, creșă, laborator de analize, clinica balneo, orice clinică medicală din țară sau din străinătate.

 

Descriere:

 

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.

Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil.

Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.

Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.

Infirmiera participa efectiv la :

- asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv;

- asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite;

- asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite;

-  stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice;

transportul şi însoţirea persoanei ingrijite etc., respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei ingrijite.

 

Competențe dobândite:

1.       Planificarea propriei activităţi

2.       Perfecţionarea continuă

3.       Lucrul în echipa multidisciplinară

4.       Comunicarea interactivă

5.       Respectarea drepturilor persoanei îngrijite

6.       Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite

7.       Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite

8.       Igienizarea spaţiului în care se află persoana

9.       Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite

10.   Transportarea rufăriei

11.   Transportul persoanelor îngrijite

 

Tipul certificatului obținut:

Certificatul este  de tip calificare,având recunoaştere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare. Certificatul se eliberează insotit de o anexă denumită  Suplimentul descriptiv al certificatului  în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

 

Certificatele  de calificare sunt recunoscute la nivel national și european.

 

In conformitate cu O. G. nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, se pot apostila de catre prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si certificatele de absolvire/calificare cu recunoastere nationala eliberate de furnizorii de formare profesionala autorizati in conditiile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Aceste certificate carora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute in statele care au aderat la Conventia de la Haga.

 

Durata cursului:

Aproximativ 5-6 luni și cuprinde 720 ore (240 ore de pregătire teoretică și 480 de pregătire practică).

 

Condiții de acces:

- studii gimnaziale sau învățământ minim obligatoriu

- vârsta minimă de 16 ani.

 

 Acte  necesare înscrierii:

- copie act de identitate,

- copie certificat de naştere,

- copie certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul),

- copie act de studii (studii gimnaziale sau invatamant minim obligatoriu),

- adeverinţă de la medicul de familie - apt pentru cursul de Infirmieră,

- prima rată de 250 Ron pentru cursul de infirmiera .

 

Pretul cursului este de 850 Ron (sunt incluse toate costurile de desfasurare a cursului, inclusuv taxa de examen si certificatele de calificare)

 

Înscrierile se fac zilnic (de luni până vineri) între orele 9.00-16.00, la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, strada Sărărie, nr. 134.

 

Telefon: 

0232 210085
0733 380033 Tereza Andrici
0737 942 499 Loredana Damoc

 


Descarca autorizatie pdf