Furnizare de programe de formare profesională prin cursuri de calificare/recalificare care să asigure creşterea  şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă în scopul asigurării mobilităţii  şi reintegrării pe piaţa muncii. Activitatea de formare profesională se realizează inclusiv prin tehnici şi metode moderne, în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieţei muncii, prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor, respectiv iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare.

 

·         1. Îngrijitoare copii - calificare

Autorizație seria IȘ, nr. 000788 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 5131.1.1, Nr. RNFFPA 22/302/06.04.2011.

·         2. Îngrijitoare bătrâni la domiciliu - calificare

Autorizație seria IȘ, nr. 000306 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 5133.1.2, Nr. RNFFPA 22/629/15.10.2007.

Autorizație seria IȘ, nr. 000875 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 5133.1.2, Nr. RNFFPA 22/898/29.09.2011.

·         3. Tehnician maseur - calificare

Autorizație seria IȘ, nr. 000902 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 3226.3.1, Nr. RNFFPA 22/1212/12.12.2011.

·         4. Îngrijitoare bolnavi la domiciliu - calificare

Autorizație seria IȘ, nr. 000531 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 5133.2.1, Nr. RNFFPA 22/271/04.04.2009.

Autorizație seria IȘ, nr. 001123 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 5133.2.1, Nr. RNFFPA 22/485/27.05.2013.

·         5. Tâmplar universal - calificare

Autorizație seria IȘ, nr. 000570 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 7422.2.1, Nr. RNFFPA 22/629/07.08.2009.

Autorizație seria IȘ, nr. 001147 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 7422.2.1, Nr. RNFFPA 22/744/09.08.2013.

·         6. Maseur - inițiere

Autorizație seria IȘ, nr. 001242 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 325501, Nr. RNFFPA 22/495/21.05.2014.

·         7. Cosmetician - calificare

Autorizație seria IȘ, nr. 001264 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 5141.3.1, Nr. RNFFPA 22/628/04.06.2014.

·         8. Operator introducere, validare și prelucrare date - inițiere

Autorizație seria IȘ, nr. 001263 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 413201, Nr. RNFFPA 22/627/04.06.2014.

·         9. Infirmieră - calificare

Autorizație seria IȘ, nr. 001274 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 5132.2.1, Nr. RNFFPA 22/681/18.06.2014.

·         10. Confecționer asamblor articole din textile - calificare

Autorizație seria IȘ, nr. 001275 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR 8286.1.2, Nr. RNFFPA 22/682/18.06.2014.

·         11. Competențe cheie comune mai multor ocupații - comunicare în limba engleză - inițiere

Autorizație seria IȘ, nr. 001276 emisă de CNFPA Iași, cod N.C./COR -  , Nr. RNFFPA 22/683/18.06.2014.

  • 12. Cameristă- calificare

Decizia Nr. 827/01.08.2014 emisă de CAJ Iași, cod N.C/COR 5142.1.1

X

Right Click

No right click