Informare profesională cu privire la aspectele relevante privind piaţa muncii pentru grupurile ţintă, studiul pieţei locale a muncii în vederea identificării tendinţelor, calificărilor necesare, profilul angajaţilor căutaţi, tipul de slujbe disponibile pe piaţa locală a muncii, informaţii privind locurile de muncă vacante  şi condiţiile de ocupare a acestora. Dezvoltarea  şi furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională personalizate în funcţie de specificul grupului ţintă, incluzând aspecte privind egalitatea de şanse şi de gen şi respectarea diversităţii.

 

Servicii de evaluare psihoprofesională:

Folosirea unei platforme on-line http://www.profilesinternational.ro/?node=products_pxt prin care se realizează evaluarea șomerilor din punct de vedere psiho-aptitudinal și se obțin rapoarte de compatibilitate a persoanei cu diferite posturi/locuri de muncă pentru care are abilitatile și competențele necesare. Astfel persoanele sunt direcționate şi consiliate spre profesia pentru care au trăsăturile necesare şi astfel sunt mărite şansele de stabilitate ale acestora la locurile de muncă.

Servicii de consiliere profesională pentru dezvoltarea capacităţii persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Aceste activități conduc la consolidarea încrederii în sine şi la motivarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în vederea integrării active pe piaţa muncii precum și la:

  • identificarea problemelor clientului;
  • stabilirea, impreuna cu persoanele consiliate, a pasilor ce trebuie parcursi pentru alegerea ocupatiei/meseriei pentru formare profesionala sau incadrare in munca;
  • intocmirea bilantului profesional al persoanelor consiliate;
  • intocmiea planului individual de actiune pe baza rezultatelor obtinute in urma discutiilor individuale si a testarilor efectuate;
  • organizarea de aplicatii practice pentru insusirea de catre acestia a tehnicilor si instrumentelor de cautare a unui loc de munca:

o   întocmirea unui CV

o   întocmirea unei scrisori de intenție

o   prezentarea la inteviu

  • monitorizarea si evaluarea pe intreg parcursul procesului de informare si consiliere profesionala al fiecarui client in parte.
  • Informarea, consilierea si medierea profesionala constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor in cautarea unui loc de munca:
  • furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, prin publicarea, afisarea si organizarea de burse ale locurilor de munca;

 

Servicii de orientare profesională pe baza evaluării psihoprofesionale a candidaţilor se va face îndrumarea acestora către unul din domeniile de recalificare sau de referire a beneficiarului către instituții sau agenți economici. Centrul Diecezan Caritas Iași deține o bază de date cu agenți economici, potențiali angajatori ai beneficiarilor programelor noastre de Informare, Consiliere și Mediere Profesională.

 

Organizarea de burse/târguri de locuri de muncă prin care să se realizeze o cât mai bună corelare a ofertei cu cererea de pe piaţa muncii. Promovarea iniţiativelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate în şomaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii, inclusiv campanii de conştientizare şi informare;

Medierea muncii reprezinta punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele aflate în cautarea unui loc de munca, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere constau în oferirea de informații privind locurile de muncă vacante și conditiile de ocupare a acestora, preselectia candidatilor efectuânduse corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite şi în concordanta cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

X

Right Click

No right click