Proiectul “Integrare activă prin educaţie şi implicare socială!”, finanţat prin intermediul Consiliului Judeţean Iaşi, a organizat în luna octombrie ultimele două grupuri de suport centrate pe depăşirea situaţiilor de dificultate prin schimbarea modului de abordare a propriei persoane în relaţia cu sine şi cu cei din jur, având la bază teme diferite și participanți din trei centre sociale integrate în cadrul Departamentului de Copii, Tineri, Familii, Caritas Iași și anume: Centrul de Resurse pentru Familii, Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” și Centrul de Plasament „Sf. Iosif”.

 

Centrul Diecezan Caritas Iași, prin proiectul Măsuri Active de Succes pentru Șomeri – M.A.S.S., organizează cursuri gratuite de Instructor fitness și de Antreprenoriat.

Data limită pentru înscrieri: 10 noiembrie 2015.

Data începerii cursurilor: 13 noiembrie 2015.

Durata cursurilor: 80 de ore.

 

Se pot înscrie:

- șomeri

- persoane în căutarea unui loc de muncă

- persoane inactive

Studii minime solicitate: liceul.

 

Avantaje:

- diplomă recunoscută la nivel european

- subvenție după absolvirea cursului

Înscrieri și detalii la numărul de telefon 0729 550 063, persoană de contact Radu Onișoru - expert organizare evenimente.

 Deseori auzim spunându-se cu lehamite: „ Ia mai lasă-mă cu sfinţenia!”  „Ce atâta sfinţenie?” „Uite, sfântul!” „O face pe sfântul!” „Chestia asta e doar pentru bătrâni!”. Când voi ajunge la bătrâneţe, voi vedea ce am de făcut. Deocamdată vreau să-mi trăiesc viaţa, că doar una am!” Şi câte altele de felul acesta!

Şi dacă stai şi te gândeşti cât de cât, îţi poţi da seama că sfinţenia este strâns legată de natura armonioasă a omului de la început: „Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său” (Gn.1,27). Iar chipul lui Dumnezeu este sfinţenia. De aceea, pe bună dreptate, Dumnezeu spune tuturor oamenilor: „Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru!”(Lev.19,2b).

E foarte adevărat că neascultarea primilor părinţi de porunca dată lor de Dumnezeu i-a făcut să-şi piardă armonia iniţială, trezindu-se într-o altă natură, cea coruptă, moştenită apoi de toţi oamenii, cu excepţia fecioarei din Nazaret, Maria, din care, în mod providenţial, avea să primească firea omenească, Isus Cristos: „care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer”. Prin această milostivire dumnezeiască, natura umană coruptă poate fi reparată, „de la caz la caz”, pentru tot omul care vrea s-o accepte. În acest sens, Isus, încă de la începutul activităţii sale publice, adresându-se mulţimilor le spunea: „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat Împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!”(Mc.1,15; Mt.4,17).

Înainte de a se înălţa la cer, adresându-se apostolilor săi, Isus le spune: „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. Mergând deci, învăţaţi toate popoarele botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, îndemnându-le să ţină tot ce v-am încredinţat. Şi iată. eu sunt cu voi până la sfârşitul lumii” (Mt.28,18-20).

O mare parte din omenire are parte de botezul orânduit de Isus Cristos, prin care devenim locuinţa lui Dumnezeu, a Prea Sfintei Treimi, fiinţe noi, re-create, intrând în circuitul harului, adică al sfinţeniei. Aceasta este realitatea divină umană în care ne aflăm, în călătoria pământească în drum spre patria cerească.

Mulţi dintre semenii noştri, conştienţi de prioritatea sfinţeniei, cu grijă de a trăi cât mai statornic în harul lui Dumnezeu, cerut cu smerenie şi încredere, se bucură de a fi ajuns deja în gloria cerească. Pe toţi aceştia sfânta  Biserică, una, sfântă, catolică şi apostolică, îi sărbătoreşte în fiecare an, în ziua de 1 noiembrie, sub denumirea „TOŢI  SFINŢII”.

Ştiind că la sfântul botez, cei mai mulţi dintre noi am primit un nume al acelora care se află în cer, acest nume ne onorează şi ne obligă. Sfântul Augustin, gândindu-se zilnic la această comuniune cu sfinţii, îşi spunea sieşi: „Dacă atâţia şi atâtea au putut să fie buni şi plăcuţi lui Dumnezeu, de ce nu şi tu, Augustine?”. Cât de benefică i-a fost prietenia cu ei! Ce bine ne-ar prinde fiecăruia dintre noi o astfel de prietenie, numai s-o vrem şi s-o ţinem cu tot dinadinsul!.

În decursul vieţii noastre creştine, sfânta Biserică ne oferă mijloacele de sfinţire care i-au fost încredinţate de Isus Cristos: sfânta evanghelie, sfintele taine, încurajările spirituale ale aleşilor săi. Iată, spre exemplu, cum îi îndemna sfântul apostol Paul pe creştinii din comunitatea Colose: „Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul, la fel să iertaţi şi voi”(3,12-13).  

La fel de sugestiv şi încurajator se adresează apostolul neamurilor şi creştinilor din Efes: „Aşadar, voi nu mai sunteţi străini şi nici oaspeţi, ci sunteţi concetăţeni ai sfinţilor şi oameni de casă ai lui Dumnezeu, zidiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, piatra unghiulară fiind Cristos Isus. În el, toată construcţia, ca un ansamblu armonios, se înalţă ca un templu sfânt în Domnul, în care şi voi sunteţi zidiţi ca să deveniţi o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul”(2,19-22).

Sfânta Biserică îi salută pe toţi fiii ei în liturghia tuturor Sfinţilor:”Să ne bucurăm cu toţii în Domnul, celebrând ziua de sărbătoare în cinstea tuturor sfinţilor; de mărirea lor se bucură împreună cu noi toţi îngerii şi într-un glas îl laudă pe Fiul lui Dumnezeu”.

Sfântul apostol Ioan ne dezvăluie prin cuvintele din cartea Apocalipsului (prima lectură a sărbătorii) 7,9-10, ce i-a fost dat să vadă: „Am văzut şi, iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau în picioare în faţa tronului şi în faţa mielului, îmbrăcaţi în haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas puternic: „Mântuirea aparţine Dumnezeului nostru, cel care şade pe tron, şi mielului”.

Pentru a face parte din mulţimea menţionată de apostolul Ioan, pe care Isus îi proclamă fericiţi, în „predica sa de pe munte”(textul evanhelic al sărbătorii Mt.5,1-12a), e necesar să ne însuşim virtuţile cerute de dumnezeiescul învăţător: smerenia (sărăcia în duh), plângerea păcatelor,, blândeţea, foamea şi setea de dreptate, milostenia, curăţia inimii, căutarea şi realizarea păcii şi suporatea cu tărie a persecuţiilor pentru adevărul dumnezeiesc.

 Sfântul Ioan, „apostolul iubirii divine”, în prima sa scrisoare 3, 1-3, (lectura a doua a sărbătorii), ne dă încurajarea mângâietoare: „Iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Ştim că, atunci când se va arăta, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea aşa cum este. Oricine are această speranţă în el devine curat, aşa cum el este curat”.

Împreună cu sfânta Biserică suntem chemaţi să ne rugîm împreună:

„Dumnezeule, Tatăl nostru, tu ne chemi la o viaţă sfântă şi ne întăreşti cu darurile Duhului tău, ca să putem realiza planul tău de mântuire, Prin mijlocirea Mariei, regina tuturor sfinţilor, te rugăm, ajută-ne să împlinim cu generozitate voinţa ta. Aşa te rugăm, prin Cristos, Domnul nostru, Amin”.

                                                                   P.A.Despinescu

În cadrul Proiectului “Integrare activă prin educaţie şi implicare socială!”, copiii din cadrul Centrului de Resurse pentru copii și tineri " Don Bosco" au fost implicați în cadrul unui atelier de Quiling.  Quilling-ul  este o formă de artă care implică utilizarea de benzi de hârtie care sunt rulate, în forme diferite, şi lipite impreuna pentru a crea modele decorative. Lucrarea este înfăşurata în jurul unui ac pentru a crea o forma de bobina de bază. Lucrarea este lipita la vârf  si aranjată în formă de bobine pentru a forma flori, frunze, şi diferite modele ornamentale. Intrând un pic în istorie am descoperit că  în timpul Renașterii, maici şi călugări din Franța și Italia foloseau quilling-ul  pentru a decora coperţi de carte şi obiecte de cult.

Scopul acestui atelier a fost acela de a le dezvolta creativitatea, de a lucra în echipă și de a le inspira dragostea pentru arta în orice formă. Organizați pe echipe de lucru, copiii s-au pierdut prin marea de fâșii colorate în culori de curcubeu și au fost absorbiți de această tehnică de rulare a hârtiei.

În cadrul fiecărui mini  grup de lucru, copiii au avut posibilitatea să își descopere talentele în ceea ce privește lucrul manual, să își dezvolte abilitățile de lucru în echipă, de respectare a coechipierilor, de sistematizare a unor idei și de punere în practică a acestora. În urma atelierului au fost realizate mici opere de artă care au înveselit atmosfera din cadrul centrului.

Organizarea de ateliere de lucru și de creație reprezintă o latură importantă în cadrul centrului Don Bosco având în vedere că ne dorim să le insuflăm copiilor spirit creativ și dorința de a-si petrece timpul liber în cadrul unor activităti care să îi conducă la dezvoltarea exprimării prin artă.

Proiectul Integrare activă prin educație și implicare socială!”, este finanțat de Consiliul Județean Iași prin Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

Hurduc Mihaela

Asistent social Centrul de Resurse pentru Copii si Tineri " Don Bosco"

Calendar

« Iunie 2018 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
X

Right Click

No right click