Ziua de 7 aprilie 2016 a adus cu sine o activitate de lucru antrenantă din punct de vedere fizic dar și intelectual pentru voluntarii Centrului de Resurse pentru Familii care, în această perioadă, au mărit numărul de persoane implicate cu și pentru familiile ce au nevoie de sprijin.

 Am dorit realizarea unui grup de lucru plecând de la premisa că ideile fiecăruia, aduse într-un mediu propice dezvoltării, vor prinde viață, astfel încât să putem creiona împreună o parte din viitorul Centrului și să le putem pune în practică, pe parcursul anului 2016.

               

Vineri, 1 aprilie 2016, beneficiarii Centrului de Resurse pentru Familii, program încadrat în cadrul Domeniului Copii, Tineri, Familii al Centrului Diecezan Caritas Iași au participat la un seminar de informare pe tema implicării, seminar numit sugestiv „Ne implicăm activ în propria noastră viață”.

 

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași a demarat primele activități din cadrul proiectului Caritas- Oportunități pentru viitor, finanțat de asociația Renovabis din Germania.

Dezvoltarea organizatională este caracteristica principală a proiectului . Prin activitățile sale, punem accent pe dezvoltarea personalului, pe dezvoltarea abilităților de interactiune a acestuia, dar și pe eficientizarea comunicării organizationale si asumarea culturii organizaționale

 Deja din anul 2000, Anul Sfânt, jubiliar, la iniţiativa sfântului papă Ioan Paul al II-lea, duminica a doua a Paştelui, care până la acea dată purta numele de Duminica Albă sau Duminica Tomei, devine Duminica Divinei Milostiviri.

Papa amintit mai sus ajunsese în al 22-lea an de pontificat. Cunoştea foarte bine situaţia Bisericii romano-catolice şi chiar a lumii întregi post-moderne, şi, ca urmare a numeroaselor vizite pastorale, întreprinse pe toate continentele. Împlinea, la 18 mai, vârsta de 8o de ani.

Martor al multelor şi gravelor crize identitare de care sufereau, şi suferă în continuare foarte mulţi oameni, înţeleptul şi bunul papă, în calitate de păstor, învăţător şi medic spiritual, s-a străduit din răsputeri, ajutat de colaboratorii săi în slujire, ca toţi să-l cunoască şi să-l iubească pe adevăratul Dumnezeu, IUBIRE şi MILOSTIVIRE.

Încă din prin jumătate a secolului al XX-lea, Polonia catolică a cunoscut devoţiunea creştină a iubirii milostive a lui Dumnezeu, având ca promotoare o umilă călugăriţă, Faustina Kowalska, din Congregaţia Surorilor Fericitei Fecioare Maria a Milostivirii.

Preotul şi apoi episcopul Karol Wojtyla a cunoscut această devoţiune  pe care şi-o însuşeşte în viaţa sa spirituală. Ajuns în fruntea Bisericii Catolice, a recomandat-o tuturor cu multă râvnă, prin scrisoarea sa enciclică Dives in misericordia. Apreciindu-se rolul providenţial al călugăriţei Faustina, i s-a introdus procesul de canonizare, care a condus la proclamarea ei ca sfântă, în a doua duminică a Paştelor, în anul 2000. În această împrejurare, a fost stabilită şi Duminica Divinei Milostiviri.

Având în vedere că anul liturgic 2015/2016 a fost indicat ca an sfânt, jubiliar, al Divinei Milostiviri, duminica de astăzi are un ecou deosebit în viaţa Bisericii, pregătindu-se cu o novenă specială de rugăciuni în acest scop, novenă revelată şi cerută sfintei Faustina de către Isus însuşi: Doresc ca în timpul acestor nouă zile, să aduci sufletele la izvorul Milostivirii mele, pentru ca ele să ia putere şi prospeţime, precum şi toate harurile de care au nevoie în greutăţile vieţii şi mai ales în ceasul morţii. În fiecare zi vei aduce la inima mea un grup diferit de suflete şi le vei cufunda în oceanul Milostivirii Mele. Iar eu voi face să intre toate aceste suflete în locaşul Tatălui meu. Vei face acest lucru în viaţa aceasta şi în cealaltă. Nu voi refuza nimic sufletelor pe care le vei aduce la izvorul Milostivirii mele. Şi în fiecare zi, prin pătimirea mea dureroasă, vei cere de la Tatăl meu, haruri pentru aceste suflete.

Această sfântă duminică, aşa cum am arătat că a fost stabilită, ne îndeamnă să mulţumim lui Dumnezeu pentru iubirea milostivă pe care ne-a dovedit-o în întruparea dumnezeiască şi naşterea binecuvântată a lui Isus la Betleem,  în pătimirea, răstignirea, moartea răscumpărătoare, precum şi în slăvita Înviere, pe care le-am meditat şi retrăit în cele patru luni de la începutul anului liturgic 2016.

Textele biblice din liturghia cuvântului din această duminică, reflectă aceeaşi iubire milostivă a lui Dumnezeu, vădită încontinuu în viaţa Bisericii:

1.Prima lectură, din Faptele Apostolilor (5,12-16) relatează creşterea din ce în ce mai mare a mulţimii care primea mesajul evanghelic predicat de apostoli, după Rusalii: Numărul celor care credeau se mărea din ce în ce mai mult (v.14).

2. Lectura a doua, din Cartea Apocalipsului scris de sfântul apostol şi evanghelist Ioan (1,9-11.12-13.17-19), ne redă  modul cum se recomandă Isus, care îi apare şi îi spune ce să scrie bisericilor: Nu te teme! Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă şi cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morţii şi ale locuinţei morţilor. Aşadar, scrie cele pe care le-ai văzut, cele care sunt şi cele ce vor veni după acestea (v.17-19).

3. În textul evanghelic, scris de sfântul apostol Ioan, ne este relatată lecţia plină de iubire milostivă pe care Isus o dă lui Toma, cel necredincio, lecţie dată în perspectivă tuturor celor asemănători lui Toma, cu privire la Învierea Domnului. Mărturisirea lui Toma, se cuvine să-şi aibă ecoul în sufletele tuturor celor slabi în credinţă: Domnul meu şi Dumnezeul meu!

Milostivirea Divină cunoaşte două direcţii: prima, pe verticală, este din partea lui Dumnezeu către copiii săi, oamenii; a doua, pe orizontală, este cea pe care oamenii sunt chemaţi să şi-o acorde unii altora, după cum ne-a învăţat Isus, în predica sa de pe munte: Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milostivire (Mt.5,7).

Dumnezeule veşnic, a cărui Milostivire este de nepătruns şi nesecată comoară a Iubirii, priveşte cu bunăvoinţă la noi şi fă să trăim mereu însoţiţi de Milostivirea ta, pentru ca în momentele grele să nu pierdem curajul ci să ne supunem cu încredere sfintei tale voinţe care este însăşi  Iubirea Milostivă. Amin.

                                                                               P.A.Despinescu  

Calendar

« Ianuarie 2019 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
X

Right Click

No right click