Crăciunul bate la uşă. Canalele de televiziune şi mai cu seamă super-marketele se întrec în a-şi atrage clienţii. Iluminatul stradal, îndeosebi în oraşele mari, deja din primele zile ale lunii decembrie, îi îmbie pe trecători să intre şi să se simtă în atmosfera „sărbătorilor de iarnă”.

Colindătorii, cu glasurile lor argintii, profitând de vacanţa şcolară, pe la ferestrele creştinilor ori în mijloacele de transport în comun, îşi arată măiestria în colindele de Crăciun.

Mai presus de toate, serviciile religioase la care creştinii iau parte în număr din ce în ce mai mare, dezvăluie, prin textele sfinte, taina cea mare a Întrupării Fiului lui Dumnezeu.

În duminicile din advent, anul C, prima, a doua şi a treia, s-au citit ca primă lectură din cele scrise de profeţii Ieremia, Baruh şi Sofonia; ca lectură a doua, din scrisorile sfântului Paul către tesaloniceni şi filipeni, iar ca text evanghelic este preferat autorul sinoptic, sfântul Luca.

În duminica a patra, atenţia ni se îndreaptă spre Maria, fecioara umilă din sătucul Nazaret, la care, Preamilostivul Dumnezeu tocmai trimise pe arhanghelul Gabriel să-i ducă Vestea uimitoare pentru cer şi pământ, aceea, că a fost aleasa ca mamă a Cuvântului Întrupat.

Copleşită de această minune, Maria „s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta”, verişoara ei care era însărcinată în mod extraordinar, iar acum, se afla deja în luna a şasea. Această vizită a devenit un prototip al carităţii, ca ajutorare reciprocă feminină în marele dar al maternităţii. De-a lungul celor două milenii creştine, ea este amintită în preajma Crăciunului, dar şi într-o zi anumită, în calendarul romano- catolic, în ziua de 31 mai

Scena întâlnirii Mariei cu Elisabeta, aşa cum o descrie „evanghelistul marian” Luca, ( 1,39-45 ), merită să fie reţinută, meditată cu multă atenţie şi pusă în practică, pentru că ne prezintă două persoane binecuvântate, exempale de smerenie, de credinţă, de recunoştinţă faţă de atotputernicul şi milostivul Dumnezeu, „al cărui nume este sfânt”, de stimă şi de iubire faţă de aproapele.

Cuvintele Elisabetei „umplută de Duhul Sfânt”, adresate Mariei: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul sânului  (trupului) tău” au fost introduse, după cele ale arhanghelului Gabriel: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!”, în rugăciunea elementară, minunată, „Ave Maria!”, rostită încontinuu de Sfânta Biserică.

De asemenea, felicitarea făcută Mariei, în acelaşi context: „Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!”, se pot adresa oricui care trăieşte cu multă râvnă credinţa, împlinind tot ceea ce Dumnezeu, Adevărul cel veşnic, a binevoit să ne descopere, îndeosebi în Cristos Isus, „pentru noi oamenii şi a noastră mântuire”.

Prima lectură a acestei duminici, din cartea profetului Miheia ( 5,1-4a), scoate în evidenţă aceeaşi realitate de simplitate, aleasă de Dumnezeu spre învăţătura oamenilor afectaţi din naştere de virusul mândriei: „Tu, Betleem Efrata, eşti mic ca să fii printre locurile de seamă ale lui Iuda; din tine va ieşi, pentru mine, (spune Domnul), cel care va fi stăpânitor în Israel: originile lui sunt de demult, din zilele veşniciei” (v.1).

Autorul Scrisorii către evrei ( 10,5-10 9, accentuează faptul faptul întrupării lui Cristos ca împlinire a voinţei lui Duzmnezeu de desfiinţare a jertfelor din Legeea veche, iudaică, şi sfinţire a lunii întregi, „prin jertfa trupului lui Isus Cristos o dată pentru totdeauna” (v.10).

Rugăciunea acestei duminici este rostită zilnic, de mai multe ori, în finalul rugăciunii foarte bine cunoscute şi practicate, „Îngerul Domnului”:

„Te rugăm, Doamne, să reverşi harul tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului, întruparea lui Cristos, Fiul tău, să fim duşi, prin patima şi crucea lui, la slava învierii. Prin Cristos Domnul nostru”.

O! Milostire fără margini a Dumnezeului nostru! Împreună cu psalmistul să spunem şi noi:

„Îndurările Domnului în veci le voi cânta, cu gura mea voi proclama din generaţie în generaţie adevărul tău” ( Ps.88,2 ).

                                                                                    P.A.Despinescu

 

 

Centrul Diecezan CARITAS Iași a venit în întâmpinarea nevoielor unei comunități  și în rezolvarea unor situații critice cu care se confruntă societatea din România, dar mai ales cea din zona Moldovei: lipsa locurilor de muncă. Prin proiectul POSDRU/173/6.1/S/148730 - IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social, persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile au reușit să se califice într-o meserie, să beneficieze de servicii de suport, consiliere psihologică și profesională, precum și formare în meserii care le oferă o alternativă pe piața muncii.

 

Proiectul IDEAS a fost implementat în perioada ianuarie- decembrie 2015 iar conferința de finalizare a acestuia a avut loc marți, 15 decembrie 2015, de la ora 11:00, la sediul SOCIAL CATERING de pe strada Stupinelor C1, comuna Tomești.

 

Managerul de proiect Mihaela Condac, a prezentat rezultatele proiectului și indicatorii realizați în cadrul acestuia.  Evenimentele din cadrul proiectului au avut ca scop principal promovarea activităților și serviciilor din cadrul Structurilor de Economie Socială, destinate grupurilor vulnerabile, prin crearea de reale oportunități pentru piața muncii.

 

Grupul ţintă al proiectului IDEAS a fost constituit din 45 persoane cu dizabilităţi, 31 familii care au mai mult de doi copii, 15 familii monoparentale, 102 femei (în situaţii de risc), 51 persoane care traiesc din venitul minim garantat, 31 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala și 10 persoane de etnie rromă și 10 persoane din instituții rezidențiale și 20 de lucrători sociali, care au fost sprijinite să se încadreze pe piaţa  muncii. Dintre aceștia, s-au realizat absolut toți indicatorii, cu un plus la categoria persoane care au părăsit timpuriu școala, unde, în loc de 31 de persoane cât era prevăzut inițial, s - au identificat 35 de astfel de persoane care au beneficiat de servici de formare și consiliere în proiectul IDEAS. De asemenea, la categoria persoane de etnie rromă, în loc de 10 persoane câte erau prevăzute inițial, au fost integrate în proiect 13 persoane. De asemenea, la categoria familii care au mai mult de doi copii, din 31 de astfel de familii, proiectul IDEAS a oferit posibilități de formare pentru 34 de astfel de familii. La categoria familii monoparentale, s-au adăugat grupului țintă inițial încă 11 persoane.

 

Cea mai mare provocare dar și realizare a proiectului IDEAS a constituit - o înființarea structurilor de economie socială: ART LEMN, CDC PLAST (atelier protejat), CART TOP EM, CDC SERVICE, CAR WASH, DOMICILIS MEDICAL, MEDICASA ACTIV, KINEGO și SOCIAL CATERING. O parte din persoanele care fac parte din grupul țintă ( 62 de locuri de muncă, 70% sunt persoane care fac parte din grupul țintă) au fost angajate în structurile de economie socială înființate în cadrul proiectului IDEAS.

 

În cadrul proiectului IDEAS au fost informate 750 de persoane, prin cele 18 evenimente de  promovare și vizibilitate: două conferințe ( conferința de deschidere a proiectului și cea de închidere ), 5 caravane de promovare : 4 în regiunea NE și 1 în regiunea SE, două mese rotunde și 9 evenimente ZIUA PORȚILOR DESCHISE, ultimul eveniment de acest gen va avea loc pe data de 17 decembrie, la sediul ART LEMN, atelier de tâmplărie, Bârnova, județul Iași.

 

De asemenea, cele două mese rotunde realizate în cadrul proiectului IDEAS care s-au desfășurat la Iași pe 22 mai și 22 iulie 2015, au adus în discuție teme importante referitoare la economia socială dar și o analiză a sistemului legislativ și a Legii care a fost votată anul acesta.

 

Rezultatele discuțiilor din cadrul meselor rotunde vor face parte integrantă din cercetarea realizată în cadrul proiectului, care s-a concretizat în elaborarea unui Ghid de bune practici în economia socială.

 

În lunile noiembrie și decembrie 2015 a avut loc evenimentul ZIUA PORȚILOR DESCHISE, eveniment la care cele 9 structuri de economie socială și - au deschis porțile pentru vizitatori din țară dar și din străinătate, pentru a demonstra specificul fiecărei structuri de economie socială în parte și pentru a prezenta serviciile oferite.

 

Rezultatele proiectului mai vizează: implicarea persoanelor vulnerabile în activități de economie socială, prin:


-
programe de informare, consiliere și orientare pentru 265 de persoane – aplicarea testelor psiho-aptitudinale, consiliere și orientare în vederea integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.
- 301 persoane participante la astfel de programe
- asigurarea programelor de formare profesională pentru 85 de persoane în meseriile:


- Tehnician Maseur - 15 persoane prevăzute inițial iar la final având un total de 18 persoane formate
- Bucătar - 15 persoane – la această categorie o persoană a abandonat cursul, astfel că sunt doar 14 persoane care au reușit să finalizeze acest curs
- Mecanic auto 15 persoane – 16 persoane formate în meseria de mecanic auto
- Șofer camion mare tonaj cat C, C+E, 20 persoane – 20 de persoane sunt în curs de finalizare a acestui curs
- Șoferi auto cat B, 20 persoane prevăzute inițial, numărul acestor persoane s-a triplat ulterior, în acest moment existând 60 de persoane care sunt în curs de finalizare a cursului.

  

La finalul evenimentului, Directorul Centrului Diecezan CARITAS Iași, Pr. Egidiu Condac, a vorbit despre necesitatea investițiilor în economia socială, punctând importanța înființării structurilor de economie socială și celor 62 de locuri de muncă în comunitate, pentru susținerea serviciilor sociale, deoarece profitul va fi investit în asigurarea serviciilor sociale.

 

De asemenea, Preasfințitul Aurel Percă, Episcop Auxiliar de Iași a ținut să felicite echipa proiectului IDEAS pentru efortul depus și pentru crearea de oportunități pe piața muncii, menționând că situația categoriilor sociale defavorizate care au nevoie de asemenea alternative este o responsabilitate a întregii comunități.

 

Proiectul IDEAS este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, implementat în parteneriat cu Fundația ENABLE.

Proiectul are o valoare de  8.928.126,25 lei din care 98% reprezintă alocaţia financiară nerambursabilă din Fondul Social European.

 

Mădălina Camelia Ingram

 

Centrul Diecezan CARITAS Iași vă invită să ne fiți alături la conferința de închidere a proiectului POSDRU/173/6.1/S/148730 - IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social, marți, 15 decembrie 2015, de la ora 11:00, la sediul SOCIAL CATERING de pe strada Stupinelor C1, comuna Tomești. Este un moment al bilanțului și al concluziilor acestui proiect.

 

Structurile de economie socială înființate în cadrul proiectului IDEAS sunt: ART LEMN, CDC PLAST (atelier protejat), CART TOP EM, CDC SERVICE, CAR WASH, DOMICILIS MEDICAL, MEDICASA ACTIV, KINEGO și SOCIAL CATERING. O parte din persoanele care fac parte din grupul țintă (45 de persoane) au fost angajate în structurile de economie socială înființate în cadrul proiectului IDEAS.

 

În lunile noiembrie și decembrie 2015 a avut loc evenimentul ZIUA PORȚILOR DESCHISE, eveniment la care structurile de economie socială și - au deschis porțile pentru vizitatori din țară dar și din străinătate, pentru a demonstra specificul fiecărei structuri de economie socială în parte și pentru a prezenta serviciile oferite.

 

Evenimentele din cadrul proiectului au avut ca scop principal promovarea activităților și serviciilor din cadrul Structurilor de Economie Socială, destinate grupurilor vulnerabile, prin crearea de reale oportunități pentru piața muncii.

 

De asemenea, cele două mese rotunde realizate în cadrul proiectului IDEAS care s-au desfășurat la Iași pe 22 mai și 22 iulie 2015 au adus în discuție teme importante referitoare la economia socială dar și o analiză a sistemului legislativ și a Legii care a fost votată anul acesta.

 

Rezultatele discuțiilor din cadrul meselor rotunde vor face parte integrantă din cercetarea realizată în cadrul proiectului, care se va concretiza în elaborarea unui  ghid de bune practici în economia socială ce va cuprinde rezultatele analizei situației economiei sociale la nivel național și european precum şi prezentarea celor nouă Structuri de Economie Socială înființate și dezvoltate în cadrul proiectului. Această cercetare va fi făcută publică în ziua conferinței de închidere a proiectului.

 

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea capacității strategice a sectorului economiei sociale prin activități inovatoare și servicii generatoare de venit pentru a ajuta persoane excluse social sau din grupuri vulnerabile să se integreze/reintegreze pe piața muncii, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a regiunilor Nord Est  și Sud Est.

 

Grupul ţintă al proiectului IDEAS a fost constituit din 45 persoane cu dizabilităţi, 31 familii care au mai mult de doi copii, 15 familii monoparentale, 102 femei (în situaţii de risc), 51 persoane care traiesc din venitul minim garantat, 31 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala și 10 persoane de etnie rromă au fost sprijinite să se încadreze pe piaţa muncii.

 

Proiectul a vizat:

-  furnizarea serviciilor de formare, în diferite meserii cerute pe piața muncii, pentru 85 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 30 de persoane din categoria lucrătorilor sociali și personalului din instituții rezidențiale (bucătar, tehnician maseur, șofer camion mare tonaj, șofer categoria B, mecanic auto, antreprenor în economia socială)

-  dezvoltarea structurilor, mecanismelor și instrumentelor specifice economiei sociale prin înființarea a 9 Structuri de Economie Socială care vor oferi: 62 locuri de muncă din care 45 pentru persoane vulnerabile, noi servicii și oportunități pentru comunitățile din mediul rural și urban în regiunile Nord Est și Sud Est

 

 

Proiectul IDEAS este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, implementat în parteneriat cu Fundația ENABLE.

Proiectul are o valoare de  8.928.126,25 lei din care 98% reprezintă alocaţia financiară nerambursabilă din Fondul Social European.

 

Mai multe detalii pentru înscrieri și participare la evenimentul Conferință de închidere:

Mădălina Camelia Ingram

Responsabil Media

Tel: 0765 467 911;

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

O numim aşa pentru că primele cuvinte, adresate de slujitorul altarului credincioşilor adunaţi pentru a lua parte la sfânta liturghie duminicală, sunt un îndemn stăruitor la bucurie, îndemn preluat din scrisoarea sfântului apostol Paul către filipeni ( 4,4-5 ): Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun, bucuraţi-vă! Domnul este aproape!

Motivul acestei bucurii spirituale, în Domnul!, este accentuat: Domnul este aproape! Într-adevăr! Au trecut deja două săptămâni din advent şi mai sunt doar 12 zile până la solemnitatea Naşterii Domnului. Şi, la drept vorbind, cine nu tresaltă de bucurie la cântarea colindelor, la vederea gingaşului Prunc, stând pe paie, în iesle, alături de Maria, Maica Preacurată!?

Profeţii prevestesc bucuria mesianică. În prima lectură a duminicii acesteia, profetul Sofonia ( 3,14-18 ) spune: „Bucură-te, fiică a Sionului Strigă de veselie, Israel! Regele lui Israel, Domnul, este în mijlocul tău şi nu te vei mai teme de rău: el este în mijlocul tău ca un viteaz care salvează”. După această lectură, profetul Isaia ( 12,2-3. 5-6) îndeamnă poporul: „Cântaţi-i Domnului, căci a făcut lucruri minunate! Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul”.

În lectura a doua, în acelaşi fragment din scrisoarea sfântului Paul către filipeni, din care s-au citit şi primele cuvinte de la începutul liturghiei, ni se dau îndrumări practice cu privire la însuşirea bucuriei: „Nu vă îngrijoraţi  pentru nimic şi, în orice împrejurare, cerând cu insistenţă prin rugăciune, cu mulţumire, să fie făcute cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu” (v.6). În felul acesta, ajungem ca „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, să păzească inimile şi gândurile noastre, în Cristos Isus” (v.7).

Sfânta mamă, Biserica, are grijă ca fiii ei, creştinii, să aibă mereu parte de adevăratele bucurii în Domnul, De aceea a orânduit ca înainte de marile sărbători, cea a Naşterii Domnului şi aceea a Învierii sale glorioase, să fie precedate de zile prielnice pentru purificarea spirituală prin post, rugăciune şi fapte de milostenie.

Într-un astfel de context este propusă acţiunea de predicare a sfântului Ioan Botezătorul în ţinutul, descrisă de evanghelistul Luca ( 3,10-18 ). Mulţimilor care veneau la Ioan, înainte –mergătorul lui Mesia, pentru a dobândi adevărata bucurie, profetul le recomanda să împlinească fapte de milostenie: „Cel care are două haine să împartă cu cel care nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel” (v.11). Vameşilor, conoscuţi pentru nedreptăţile ce le săvârşeau, le spunea: „Nu pretindeţi mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi!” (v.13.  Soldaţilor care îndeobşte se purtau dur cu oamenii, le spunea: „Nu maltrataţi şi nu acuzaţi pe nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră!” (v.14).

Descriind activitatea lui Ioan cu privire la botezul pocăinţei, evanghelistul Luca rezumă: „Astfel. Prin multe alte îndemnuri, el predica poporului vestea cea bună” (v.18). Vestea cea bună înseamnă opera mântuirii, a eliberării de păcate care sunt întristare, nefericire, moarte. Pe măsură ce acestea sunt în lăturate, se instalează în suflete adevărata bucurie, garanţie a fericirii veşnice.

Cerem Domnului cu adâncă smerenie şi cu toată încrederea:

„Doamne, Dumnezeule, tu asculţi întotdeauna rugăciunile fiilor tăi. Dăruieşte-ne, în marea ta milostivire, să putem trăi mereu în bucuria ta, care vieţuieşti şi domneşti în toţi vecii vecilor, Amin”.

                                                                                    P.A.Despinescu

Calendar

« Decembrie 2018 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
X

Right Click

No right click