„Cristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând,

  Şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.

Timp de 4o de zile, de la Paşti până la Înălţare, expresiile obişnuite de salut : „bună dimineaţa, bună ziua, bună seara” şi altele asemănătoare, sunt înlocuite, la creştini, cu propoziţia simplă, afirmativă, şi foarte cuprinzătoare: Cristos a înviat!, şi cea de răspuns: Adevărat a înviat!.

De două milenii, creştinii şi-au însuşit acest salut ca o mărturisire a credinţei lor în adevărul fundamental al vieţii creştine, evidenţiat cu toată claritatea în paginile Sfintelor Scripturi, îndeosebi în Noul Testament prin mărturiile celor care l-au cunoscut pe Isus îndeaproape, fiindu-i discipoli trei ani. Apariţiile lui Cristos de după înviere, Mariei Magdalena, altor femei şi ucenicilor, fără Toma, şi mai apoi şi acestuia, ucenicilor în drumul spre Emaus, şi multor altora, au îndepărtat îndoielile şi şovăielile multora dintre ei, cu privire la Isus.

Sfântul apostol Matei ţine să amintească în evanghelia scrisă de dânsul, unele fenomene care au avut loc după moartea lui Isus:”catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor morţi au înviat şi, ieşind din morminte, după învierea lui, au venit în cetatea sfântă şi s-au arătat multora”. Toate acestea i-au înspăimântat puternic pe centurionul  şi pe cei care împreună cu el îl păzeau pe Isus, făcându-i să spună: „ Cu adevărat acesta era Fiul lui Dumnezeu!” (Mt.27,51-54). Iar după Coborârea Duhului Sfânt, curajul a înlăturat frica din sufletele discipolilor,aşa cum vedem şi în cuvântarea rostită de apostolul Petru în casa sutaşului Corneliu, din care se citeşte în prima lectură a acestei solemnităţi a Paştelui: „Noi suntem martori la tot ce a făcut Isus din Nazaret în ţinutul iudeilor şi în Ierusalim. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pentru aceasta Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi a îngăduit să se arate nouă, martorilor aleşi mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi” (Fap.1o,39-41).

Sfinţii apostoli Petru şi Ioan, sesizaţi de Maria Magdalena care „în prima zi a săptămânii (a treia după răstignirea lui Isus), se duce la mormânt şi vede cum piatra fusese luată”, constată că într-adevăr mormântul era gol, fapt care dovedeşte învierea lui Isus. Penultimul capitol al evangheliei scrise de sfântul apostol Ioan, versetele 1-9, ne oferă amănunte în această privinţă. (Textul evanghelic al liturghiei).

De bună seamă, Învierea Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos este apogeul iniţiativelor pe care Tatăl Ceresc le-a avut faţă de oameni, pentru reabilitarea lor. Crezul pe care îl avem ca îndrumar în viaţa duhovnicească, menţionează cu privire la Fiul unic al Tatălui:”care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri”. Am putea spune tot aşa de bine: care pentru învierea noastră a înviat a treia zi.

 Sfântul apostol al neamurilor, Paul, eminentul convertit al lui Isus Cel Viu, şi-a fixat, aşa cum i-a spus acesta, ca obiectiv principal al activităţii sale evanghelizatoare, credinţa în înviere: a lui Cristos şi a acelora care ascultă de El, spunând: „Dacă Cristos nu a înviat, zadarnică este predica noastră şi zadarnică este credinţa voastră. […] Dar acum, Cristos a înviat din morţi, fiind începutul (învierii) celor adormiţi. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine şi învierea din morţi. Şi după cum toţi mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă” (1Cor.15,14.20-22). Pentru ca această înviere cu Cristos să fie o realitate asigurată, apostolul scrie colosenilor: „Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ, căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu. Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie”(Col.3, 1-4). (Lectura a 2-a a Duminicii Învierii).

Frumoasă şi convingătoare este mărturia Mariei Magdalena din  textul de după această lectură, text numit „secvenţă”:”Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte, am văzut mărirea celui înviat. I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui, giulgiul şi veşmintele. Cristos, speranţa mea, a înviat!”.

Rugăciunea de la începutul liturghiei de Paşti rezumă marele dar al reînnoirii sufleteşti prin Sfânta Înviere:

„Dumnezeule, care prin biruinţa Fiului tău unul născut asupra morţii, ne-ai deschis  astăzi porţile vieţii veşnice, dă-ne, te rugăm, harul, ca. sărbătorind învierea Domnului, să înviem, prin înnoirea Duhului tău, în lumina vieţii. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.”.

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,

Să ne bucurăm şi să ne veselim în ea.(Ps.117,24). 

P.A.Despinescu

 

„Nu vă temeți! Știu că-l căutați pe Isus cel răstignit. Nu este aici. A înviat după cum a zis. Veniți și vedeți locul unde a zăcut!” (Mt. 28, 5-6)


Aceasta este Vestea cea Bună: Isus, cel răstignit a înviat! Acest mare eveniment reprezintă fundamentul credinței și speranței noastre.


În contextul unei societăți care promovează tot mai mult realitatea nefericită a morții spirituale, a egoismului, a indiferenței și a urii, Isus dă mărturia supremă: El este viu!


Pentru noi Vestea Bună nu e doar o expresie ci este mai ales o mărturie. Înseamnă ca după ce am primit cu bucurie harul vieții divine, să ieșim din noi înșine pentru a merge în întâmpinarea celuilalt, să stăm aproape de cel rănit de viață, să împărțim cu cel căruia îi lipsește strictul necesar în viață, să rămânem alături de cel bolnav, bătrân, singur, exclus de ceilalți: Veniți și vedeți!
În spiritul acestei bucurii pascale, Centrul Diecezan Caritas Iași vă urează Paște binecuvântat! Harul lui Dumnezeu să vă ajute să puteți experimenta prezența vie a lui Isus Cristos, Învingătorul morții și al păcatului!

Director general,
Pr. Egidiu Condac

Sâmbătă, 28.03.2015, ora 18:00,  trupa de teatru a Centrului de Plasament "Sf. Iosif" din cadrul Centrului Diecezan Caritas Iași a  pus în scenă piesa intitulată „Efectul razelor gamma asupra anemonelor”, de Paul Zindel.
Spectacolul face parte din Proiectul de educație prin teatru „Dă mai departe!”, proiect  derulat în parteneriat cu Facultatea de Teatru și cu sprijin financiar  acordat de către Asociația Renovabis Germania.
Evenimentul a avut loc  în Sala „Studio” din cadrul Universității de Arte „George
Enescu” Iași - Facultatea de Teatru.

         Vineri, 13.03.2015, ora 15:00, am dat startul primei ediții a Bazarului Caritabil organizat de Centrul de Resurse pentru Familii, proiect al Centrului Diecezan Caritas Iași. În cadrul acestei activități beneficiarii a două proiecte (Centrul de Resurse pentru Familii și Centrul de Resurse pentru Copii și Tineret „Don Bosco”) au putut achiziționa articole vestimentare pentru copii dar și pentru adulți, încălțăminte, jocuri educative sau jucării la prețuri minime de 50 de bani, 1 leu respectiv 2 lei bucata.

Calendar

« Noiembrie 2017 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30