Pentru a-l sărbători pe Cristos ca rege al Universului, Biserica nu ne propune relatarea unei teofanii splendide. Dar, din contra, ne propune momentul sfâşietor al pătimirii în care Isus umilit şi înlănţuit apare în faţa lui Pilat, reprezentant puternic al unui imperiu cu pretenţii de atotputernic. Scena sfâşietoare îi cuprinde pe un acuzat fără avocat cu două zile înainte de a învia în glorie şi pe un om puternic pentru moment, care este la doi paşi înainte de a-şi pierde viaţa. Care dintre ei este rege? Care dintre ei poate să revendice o putere reală? Din punct de vedere uman, nu se poate greşi. Dar puţin contează. Jocurile sunt făcute. Care este dialogul dintre aceşti doi oameni? Pilat nu înţelege nimic, nici despre iudei, nici despre Isus (In 18,35), nici despre sensul profund al dezbaterii (In 18,38). Cât îl priveşte pe Isus, un singur lucru contează, şi este adevărul (In 18,37). Întreaga sa viaţă a slujit adevărul, a dat mărturie despre adevăr. Adevărul despre Tatăl ceresc, adevărul despre viaţa veşnică, adevărul despre lupta pe care omul trebuie să o ducă în această lume, adevărul despre moarte şi viaţă. Toate domeniile esenţiale, în care minciuna şi eroarea sunt mortale. Iată ce înseamnă să fie regele universului; a intra în adevăr şi a da mărturie despre el (In 8,44-45). Toţi discipolii lui Isus sunt chemaţi să devină părtaşi la regalitatea sa, dacă „ascultă vocea sa” (In 18,37). Este adevărat rege cel pe care adevărul îl face liber (In 8,32).

Titlul de rege, aplicat lui Isus, este foarte important în Evanghelie şi permite să i se înţeleagă pe deplin demnitatea şi misiunea sa mântuitoare. Se poate observa relativ la aceasta un progres: se pleacă de la expresia regele iudeilor şi se ajunge la aceea de rege al universului, Domn al cosmosului şi al istoriei, aşadar dincolo de aşteptările poporului evreu. În centrul acestui itinerar al revelaţiei regalităţii lui Isus Cristos este încă o dată misterul morţii şi învierii sale. Când Isus a fost pus pe cruce, conducătorii iudei îl luau în râs zicând: Dacă este regele Israelului, să coboare acum de pe cruce şi vom crede în el (Mt 28,18).

Dar în ce constă puterea regală a lui Isus? Nu este aceea a regilor şi a celor mari din această lume; este puterea divină de a da viaţa veşnică, de a elibera de rău, de a înfrânge dominarea morţii. Este puterea iubirii, care ştie să separe binele de rău, să întinerească inima împietrită, să aducă pace în conflictul cel mai aspru, să aprindă speranţa în bezna cea mai deasă. Această Împărăţie a harului nu se impune niciodată, respectă mereu libertatea noastră. Cristos a venit să dea mărturie despre adevăr (In 18,37) – aşa cum a declarat în faţa lui Pilat -cine primeşte mărturia lui, intră sub drapelul său, conform imaginii îndrăgite a sfântului Ignaţiu de Loyola. Fiecărei conştiinţe, aşadar, i se impune ca necesară – aceasta da – o alegere; cine vrea să-l urmeze? Pe Dumnezeu sau pe cel rău? Adevărul sau minciuna? Să-l aleagă pe Cristos nu garantează succesul conform criteriilor lumeşti, dar asigură pacea şi acea bucurie pe care numai el poate să o dea. A demonstrat-o, în fiecare epocă, experienţa atâtor oameni şi femei care, în numele lui Cristos, în numele adevărului şi al dreptăţii, au ştiut să se opună ademenirilor puterilor pământeşti ce şi-au luat diferite măşti. Au ajuns să-şi sigileze fidelitatea lor chiar cu martiriul.

Fraţilor şi surorilor, când Arhanghelul Gabriel a adus vestea Mariei, a anunţat-o că Fiul său va moşteni tronul lui David şi va domni pentru totdeauna (cf Lc 1,32-33). Şi Fecioara sfântă a crezut chiar înainte de a-l dărui omenirii. Desigur, că apoi, fără îndoială s-a mai întrebat ce fel de regalitatea avea să fie aceea a lui Isus tâmplar, şi a înţeles ascultând cuvintele sale şi mai ales participând în mod intim la misterul morţii de pe cruce şi al învierii sale. Să-i cerem Mariei să ne ajute şi pe noi să-l urmăm pe Isus, Regele nostru, aşa cum a făcut ea, şi să dăm mărturie cu toată existenţa noastră.

 

 

Pr. dr. Alois Hîrja

Am acționat pentru incluziune socială, am consiliat, am orientat, am instruit și format,. Proiectul s-a terminat dar cei care au beneficiat de serviciile noastre încep un drum nou.

A fost o provocare însă, datorită efortului colectiv, am reușit nu doar să o ducem la bun sfârșit dar chiar să depășim indicatorii stabiliți.

Cursuri de infirmieră, de tehnician maseur și îngrijitoare bătrâni la domiciliu, orientare și consiliere socio-profesională, grupuri de suport, campanii de promovare a unui stil de viață sănătos, servicii pentru persoane dependente, sunt activitățile care timp de 20 de luni au atras 1262 de persoane vulnerabile.

Alături de partenerul național, Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Centrul Diecezan Caritas Iași a implementat proiectul Act.IS-Acționăm pentru Incluziune Socială, în două regiuni ale țării: NE (Iași, Bacău, Neamț, Suceava, Vaslui) și CENTRU (Alba, Mureș, Sibiu).

Joi, 19 noiembrie 2015, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Act.IS-Acționăm pentru Incluziune Socială”.

Părintele Egidiu Condac, directorul Centrului Diecezan Caritas Iași, în cuvântul de deschidere, a subliniat importanța și efectele active ale proiectului, și după finalizarea lui.

A urmat reprezentantul partenerului național, doamna Ildiko Nicușan, care a prezentat rezultatele proiectului în regiunea Centru.

Mariana Ursan, managerul proiectului, a adus în prim plan rezultatele generale ale proiectului și a mulțumit întregii echipe pentru munca depusă.

Dacă prima parte a conferinței a avut o latură reală, cu date și indicatori preciși, cea de a doua parte a fost una umană. Astfel, Bogdan Mărtinaș, responsabil Centru, ne-a vorbit despre provocarea implementării proiectelor europene din perspectiva lucrului direct cu beneficiarii; doamna dr. Ștefanache Simona Mariana, formator, ne-a arătat beneficiile activității de formare, iar la final, doamna Văcărașu Vali, în calitate de beneficiar, și-a exprimat mulțumirea și respectul pentru serviciile oferite de către echipa proiectului.

Cei 87 de angajați au reușit să atingă obiectivul general al proiectului înregistrând rezultate peste valorile propuse inițial:

- înființarea și funcționarea unei rețele de centre mobile de incluziune

- 1000 de persoane înscrise la formare: 681 îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 76 tehnicieni maseuri, 243 infirmiere

- 940 persoane certificate: 638 IB, 69 TM, 233 Infirmieră

- 940 de subvenții acordate

- 256 întâlniri de grupuri de suport

- 372 persoane dependente sprijinite

- 1262 persoane consiliate

- 32 de seminarii locale de promovarea a unui stil de viață sănătos

- 1 cros Mișcarea înseamnă viață

- 300 participanți la cros

- 1000 participanți seminarii de promovare a unui stil de viață sănătos.

Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a activității acestui proiect și le urăm succes tuturor absolvenților cursurilor de formare.

 

                Centrul de Resurse pentru Familii, program integrat în cadrul Domeniului Copii, Tineri, Familii, al asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, a sărbătorit Ziua Internațională a Toleranței, o zi în care ne-am adus aminte, părinți și copii, bunici și nepoți, că suntem cu toții egali și că împreună, putem crea o comunitate unită și de ce nu, tolerantă.

                Ziua Internațională a Toleranței, sărbătorită în acest an de beneficiarii Centrului de Resurse pentru Familii a adus la un loc participanți mai mici sau mai mari, cu experiențe vaste de viață, participanți care au venit cu o încărcătură emoțională puternică în ceea ce privește toleranța și modalitățile de a fi/a nu fi tolerant.

25 de ani în slujba comunității înseamnă dăruire, eforturi și sacrificii, dar mai ales înseamnă speranță oferită  tuturor celor care se confruntă cu situații dificile. Înseamnă putere și încredere că faptele bune schimbă vieți. Înseamnă grijă și umanitate, suflete încrezătoare în viitor și o echipă care a crescut frumos, în încercări și greutăți dar și în clipe fericite.

Pe 10 si 11 noiembrie 2015 Centrul Diecezan CARITAS Iași a aniversat 25 de ani de fapte bune în folosul comunității. Evenimentele jubiliare s-au desfășurat la Hotel Capitol di Iasi, prin organizarea unei conferințe jubiliare la care au fost invitați partenerii Centrului Diecezan CARITAS Iași din țară și din străinătate.

Ne-a onorat cu prezența Preasfinția Sa, Petru Gherghel, Episcop de Iași și toți cei care au fost de-a lungul timpului responsabili de bunul mers al organizației, în calitate de Directori ai Centrului Diecezan CARITAS Iași. Pr. Petercă Vladimir a fost printre primii Directori, pe vremea când organizația număra doar câțiva angajați, prezent la eveniment, a ținut o cuvântare menționând importanța acestei organizații în viața sa dar și în comunitate.

Persoane din administrația publică locală dar și primarul interimar la Iașului, Mihai Chirica, au fost prezenți la acest eveniment jubiliar și au amintit publicului cât de important este să existe în comunitate o organizație atât de longevivă care să ofere servicii de calitate pentru toate categoriile de persoane defavorizate : copii, tineri, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice.

Mulțumiri aducem pe această cale și organizațiilor și reprezentanților din străinătate care au fost alături de noi :

Valentina Colleoni - reprezentant al Asociației Chiese dell'est din Italia, Pr. Francesco Zanotti - paroh la două parohii Romano - Catolice din Italia, Bernhold Mollenhoff - reprezentant Caritas Munster din Germania, Dominique Vray - reprezentant Asociația Issaberry din Franța, Dr. Pierre Gerkens din Germania - susținător al Programului Centrul de Resurse pentru Copii și Tineret „Don Bosco” și 3 familii reprezentante din partea Pr. Franz Lutum – din parohia Sf. Pancratiu Emsdetten Germania, mulți ani paroh în comunitate și susținător al cauzelor nobile printr-o fundație creată special în acest scop.

Mulțumim cu această ocazie speciala tuturor angajaților Centrului Diecezan CARITAS Iași pentru efortul pe care l–au depus atâția ani și pentru faptul că au pus suflet înainte de toate, în toate activitățile desfășurate.

De asemenea, mulțumim in mod deosebit echipei organizatorice a Centrului Diecezan Caritas Iasi precum si voluntarilor care s-a implicat direct, prin eforturi considerabile, in buna organizare si desfasurare a jubileului.

Evenimentele jubiliare nu ar fi fost posibile fără aportul sponsorilor noștri : Hotel Capitol, Bella, Galaxy Design, Infra Data Design, Unirea și partenerilor media care au promovat evenimentele noastre : TVR Iași, Radio Iași, Ziarul de Iași și Evenimentul Regional al Moldovei.

Le mulțumim tuturor pentru prezența la evenimentul jubiliar, care ne onorează dar ne și obligă : în anii ce vor urma, nu ne vom abate de la drumul pe care ni-l traseaza Dumnezeu : 25 de ani de fapte bune în folosul comunității sunt de abia începutul unei vieți frumoase, în numele speranței și al cinstirii ființei umane !

Tuturor, celor care ne sprijiniți și sunteți alături de noi, vă mulțumim !

 

 

 

Calendar

« Septembrie 2018 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
X

Right Click

No right click