Servicii de oferit:

• Informare şi Consiliere

Prin consiliere se urmăreşte clarificarea problemelor cu care se confruntă clienţii şi sprijinirea acestora, în descoperirea resurselor proprii pentru a le soluţiona. Aceasta se realizează în cadrul unor întâlniri, care pot avea loc fie la sediul biroului fie la domiciliul clientului. Cei care pot beneficia de consiliere sunt persoanele cu dizabilităţi, familiile acestora, precum şi organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniul muncii cu personele cu dizabilităţi.

• Promovarea intereselor persoanelor cu dizabilităţi şi lobby

Scopul muncii de promovare este de a sprijini persoanele cu dizabilităţi în lupta lor pentru asigurarea drepturilor şi îmbunătăţirea lor, prin influenţarea politicilor sociale din domeniu şi a administraţiei, prin îmbunătăţirea imaginii persoanelor cu dizabilităţi şi reprezentarea problemelor lor la nivelul diferitelor foruri. Formele prin care se urmăreşte realizarea acestui scop pot fi campanii, evenimente, acţiuni în colaborare cu mass-media, colaborare cu instituţii, familii.

• Integrarea persoanelor cu dizabilităţi

În cadrul programului integrarea persoanelor cu dizabilităţi se realizează prin acţiuni cum ar fi: campanii de informare şi sensibilizare, organizare de activităţi cu şi pentru persoanele cu dizabilităţi, cursuri pentru părinţi, aparţinători ai persoanelor cu dizabilităţi şi specialişti, campanii de advocacy, organizarea şi derularea de activităţi împreună cu persoanele fără dizabilităţi.

• Acordarea de servicii de recuperare kinetoterapeutică Persoanele cu dizabilităţi beneficiază gratuit de servicii de kinetoterapie la domiciliu ce sunt oferite de către studentii voluntari ai Facultatii de Educatie Fizica si Sport, specializarea Kinetoterapie si Motricitate Speciala, din cadrul Universităţii “Alexandru I. Cuza” Iaşi supervizati de kinetoterapeutul coordonator implicat în proiect. Serviciile urmăresc sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în procesul de recuperare activă. Kinetoterapeutul stabileşte şi realizează un plan kinetoterapeutic individual pe baza unei cereri şi a recomandării medicale, asigură consilierea beneficiarilor şi a familiilor acestora în domeniul kinetoterapiei la domiciliu. 

• Organizarea şi derularea de grupuri de terapie de grup

Scopul grupurilor de suport este ca membri săi să se ajute reciproc, bazându-se pe experienţa lor proprie, de a lupta împreună pentru drepturile lor. Membrii unui grup de suport pot să fie persoane cu dizabilităţi, părinţii/aparţinătorii acestora, profesionişti care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, grupuri/organizaţii care au aceleaşi interese. 

• Formare/perfecţionare

Organizarea de cursuri de formare pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor cu scopul refacerii şi/sau dezvoltării capacităţilor acestora pentru depăşirea situaţiilor de nevoie. Acest serviciu urmăreşte şi organizarea de cursuri pentru specialiştii care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor.

Procesul de formare/perfecţionare se axează în principal pe însuşirea unor abilităţi practice, utile în asistenţa socială eficientă a persoanelor cu dizabilităţi. 

• Voluntariat  Munca cu voluntarii în cadrul C.R.P.D. se realizează în scopul sprijinirii activităţii angajaților  şi pentru a oferi sprijin adiţional în derularea serviciilor C.R.P.D.  Voluntari pot să fie orice persoane dornice să ajute, care au abilităţile necesare pentru a desfăşura o astfel de activitate, respectând  valorile promovate de către programul C.R.P.D.

X

Right Click

No right click