DUMINICA a IV-a P.MARE.-C.2016 -TATĂL MILOSTIV

05 Martie 2016

În rânduiala liturgică, această duminică, la mijlocul Postului Mare, are o denumire încurajatoare: laetare! (letare!, cuvânt latin care înseamnă bucură-te! ). Acest îndemn la bucurie este în strânsă legătură cu modul în care creştinul acceptă să postească: „Când postiţi nu fiţi trişti ca ipocriţii […]. Dar tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa!” (Mt.6,16-17). Asta înseamnă a posti cu dragă inimă, în spirit de credinţă şi de convertire.

Mai presus de toate, motivaţia adevăratei bucurii oferite creştinului care posteşte, este nemărginita milostivire a lui Dumnezeu, care vrea cu tot dinadinsul să redea oamenilor viaţa spirituală pierdută prin păcat. În acest scop, lecturile propuse de Sfânta Biserică în liturghia cuvântului, ascultate cu atenţia cuvenită şi însuşite de participanţi, sunt tot atâtea îndreptare în opera de purificare sufletească şi pregătire pentru statornica bucurie a slăvitei Învieri a Domnului nostru, Isus Cristos.

Sfântul evanghelist Luca se dovedeşte un adevărat maestru, carismatic, în relatarea parabolei „tatălui milostiv”, (15,1-3.11-32), spusă de către dumnezeiescul Învăţător „fariseilor şi cărturarilor care murmurau împotriva lui, zicând:̒acesta îi primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei̒” (v.2).

Ştim că misiunea lui Isus în milocul oamenilor a fost şi este de a-i reconcilia pe aceştia cu Dumnezeu. A spus-o încă de la începutul activităţii sale evanghelizatoare: „Nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi̒”(Mc.2,17b),

Parabola descrie situaţia unui tată a doi fii, solicitat de cel mai mic (devenit major, probabil), să-i dea partea de avere ce i se cuvine, hotărât să plece din casa părintească. Tatăl nu are încotro, şi îi împlineşte cererea, chiar dacă îşi dădea seama de nesăbuinţa fiului care pleca într-o doară, neştiind încotro, de ce, şi la ce  ?. Avea băiatul, cu siguranţă, bani frumoşi, dar nu i-a investit în niscaiva afacere profitabilă, ci s-a dedat distracţiilor costisitoare, care l-au dus la faliment. Ca să mai poată trăi se angajează să pască porcii unui gospodar ( ce înjosire! El, fiu de bogătaş, să pască porci!). Dar nici aşa nu-i surâdea nicidecum soarta. Cu o ultimă licărire de speranţă, se decide să se întoarcă la tatăl său, fără a pretinde să fie primit cu braţele deschise, cu „drepturi legale” pe care le primise la plecare şi pe care le făcuse praf! Nădăjduia, totuşi, să-i dea ceva de lucru ca oricărui servitor. Îşi pregăteşte cuvintele pe care să i le spună: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta; nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Ia-mă ca pe un zilier al tău!” (v.18b-19).

Dacă tatăl acestui fiu păcătos, „risipitor” ar fi fost un fariseu, ori cărturar „legişti”, cu siguranţă i-ar fi spus nefericitului: pleacă, nemernicule, du-te unde ştii, nu vreau să te mai văd!

Nu a fost aşa. Parabola deschide un nou fel de a vedea lucrurile, de a simţi şi a se comporta. Evanghelistul ne face cunoscută cheiţa de aur a parabolei: „ Pe când fiul era încă departe, tatăl ( care în tot timpul absenţei fiului, s-a tot gândit la el, plângând şi nutrind speranţa întoarcerii ), l-a  văzut, I S-A FĂCUT MILĂ şi, alergând, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat” (v.20). Ce scenă înduioşătoare! Nici o vorbă de reproş, nici un fel de ţinere la distanţă, ci doar lacrimi de căinţă din partea fiului; „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi înaintea ta; nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău”, şi de mare, mare bucurie din partea tatălui! Şi nu numai sentimental ci, mai ales faptic, prin ceea ce porunceşte servitorilor săi: „Aduceţi repede haina cea dintâi şi îmbrăcaţi-l! Daţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare! Aduceţi viţelul îngrăşat şi tăiaţi-l; să mâncăm şi să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort, şi a revenit la viaţă, era pierdut, şi a fost găsit!” (v.22-24). Concluzia acestei prime şi cea mai importante părţi a parabolei este, cum era şi normal, veselia: „ Şi au început să se veselească”.

Partea a doua pare să stopeze această veselie prin atitudinea invidioasă, de revoltă a fratelui mai mare. Tatăl milostiv are argumente suficiente ca să-l potolească, asigurându-l că moştenirea lui nu este deloc ştirbită, ba  mai mult, e binecuvântată prin convertirea fratelui mai mic, „mort  şi revenit la viaţă, pierdut şi regăsit” (v.32).

Sublimitatea parabolei constă în realismul ei, scoţând în evidenţă risipa tuturor oamenilor, nu numai a creştinilor, cât priveşte multitudinea de haruri date de atotputernicul şi milostivul Dumnezeu, şi folosite rău; totodată nemărginita răbdare şi milostivire cu care El ne urmăreşte clipă de clipă, pentru a reveni la „casa părintească pentru a nu pieri de lipsă şi de foame”, până la intrarea fericită în Ierusalimul ceresc.

Nota de bucurie o avem şi în prima lectură, din cartea lui Iosue (5,9a.10-12), bucurie pe care o trăieşte poporul evreu, eliberat din robia egipteană, ajuns în ţara Canaanului, unde pot sărbători Paştele, mâncând din roadele plăcute ale acestei ţări.

Psalmul 33 din care se recită după prima lectură, ne este un îndemn stăruitor de a fi cât mai ataşaţi de Dumnezeu, izvorul nesecat al bucuriei:

 „Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnuul, ferice de omul care se încrede în El!” (v.9).

Sfântul apostol Paul, în fragmentul din scrisoarea a doua către corinteni (5,17-21), lectura a doua a duminicii, îi roagă pe fiii săi sufleteşti, pentru Cristos, să se împace cu Dumnezeu. Astfel pot deveni creaturi noi, copleşite de milostivirea dumnezeiască.

Ca beneficiari ai bucuriei convertirii, se cuvine, la rândul nostru, să fim şi noi apostoli ai împăcării cu Dumnezeu. De aceea, ne rugăm:

„Dumnezeule, Părintele nostru, tu îţi arăţi atotputernicia mai ales prin milostivire şi iertare. Primeşte rugăciunile noastre şi dă-ne harul de a fi în lume instrumentele împăcării frăţeşti. Aşa te rugăm, prin Cristos, Domnul nostru. Amin”.

                                                                                            P.A.Despinescu  

 

 

Citit 925 ori

Calendar

« Februarie 2019 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
X

Right Click

No right click