Imprimă această pagină

DUMINICA a 27-a C-2016

03 Octombrie 2016

         „Doamne, măreşte-ne credinţa !” ( Lc.17,5 ).

A-l recunoaşte pe Dumnezeu, a primi ceea ce ne spune, a-i împlini voia sa sfântă înseamnă a fi credincios. Cel credincios iubeşte pe Dumnezeu din toată inima sa, din tot sufletul său, din tot cugetul său, iar pe aproapele său ca pe sine însuşi (cf.Mt.22,37).

În sfintele evanghelii, citim cum Isus laudă credinţa celor care apelează să le vină în ajutor, ca aceea a centurionului din Cafarnaum: „Adevăr vă spun că nu am găsit la nimeni în Israel o astfel de credinţă” (Mt.8,1ob), sau, pe aceea a femeii canaaneene care cere cu stăruinţă vindecarea fiicei sale: „O, femeie, mare este credinţa ta! Să fie cum vrei tu” (Mt.15,28), sau, a orbului din Ierihon care îl recunoaşte pe Isus ca „Fiul lui David”şi îi  cere, cu insistenţă, să aibă milă de el: „Vezi! Credinţa ta te-a mântuit”  (Lc.18,42).

Pe de altă parte, Isus se arată îngrijorat de lipsa de credinţă, de recptivitate,  a multora dintre compatrioţii săi. O declară răspicat dpă ce le  spune parabola judecătorului nedrept: „Dar, când va veni Fiul Omului, va găsi oare credinţă pe pământ?” (Lc.18,8b). Chiar rudele lui îl privesc cu neîncredere: „De fapt, nici fraţii lui nu credeau în el” (In.7,5).

Foarte grăitoare este atitudinea iudeilor, a multora dintre discipolii lui Isus ( exceptând pe cei doisprezece), cu ocazia înmulţirii pâinilor şi, îndeosebi, în urma discursului Învăţătorului dumnezeiesc despre pâinea vieţii, în trupul şi sângele său, relatate de sfântul apostol Ioan în amplul capitol, al şaselea al evangheliei scrisă de dânsul. Acei mulţi discipoli, neînţelegând sensul profund, spiritual, al spuselor lui Isus, au zis; „Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? […] Aceştia s-au retras şi nu mai mergeau cu el” (v.60 şi 66). Dar chiar şi cei doisprezece care au fost martorii celor spuse şi ai semnelor săvârşite de Învăţător, deseori s-au dovedit „greoi la minte”, fricoşi, somnoroşi îm timp ce Isus se roagă şi transpiră sânge în Grădina Măslinilor, lăsându-l singur în timpul răstignirii (cu excepţia lui Ioan, „ucenicul pe care îl iubea Isus”; unul dintre ei, Iuda Iscariteanul l-a şi trădat cu o sărutare; Petru se leapădă, spunând unei slujnice că nu-l cunoaşte pe Cel care era torturat pe nedrept, Ce să mai spunem despre Toma necredinciosul care nu se lasă convins decât când îl vede personal pe Isus Înviatul.

Înţelegem de ce, atunci când  cei doisprezece îi cer lui Isus „măreşte-ne credinţa!”, li se atrage atenţia: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi spune sicomorului acestuia: „dezrădăcinează-te şi plantează-te în mare!” şi v-ar asculta” / versetele 5-6 din textul evanghelic al acestei duminici ( Lc.17,5-10). /

Slavă Domnului, că îndată după coborârea Duhului Sfânt asupra lor, au devenit foarte curajoşi, împlinind, cu preţul vieţii porunca lui Isus: „Mergeţi, şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit! Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul lumii”(Mt.28,19-20).

În prima lectură a duminicii (Hab.1,2-3; 2,2-4), profetul, experimentând încercările  prin care trece poporul, foloseşte o expresie vitală: „Cel drept va trăi prin credinţa lui”.

Iar în lectura a doua (Tim.1,6-8,13-14), sfântul apostol Paul îl încurajează pe ucenicul său iubit, Timotei, să înflăcăreze darul lui Dumnezeu primit prin hirotonire, precizându-i: „Nu te ruşina de mărturia Domnului nostru, […] ci, suferă împreună cu mine pentru evanghelie după puterea lui Dumnezeu […], în credinţa şi iubirea care este în Cristos Isus (v.8 şi 13b),

În lumina textelor prezentate mai sus şi meditate cu pietate generoasă, ne îndreptăm rugăciunea smerită plină de încredere către iubirea milostivă a lui Dumnezeu:

„ Dumnezeule, Tatăl nostru, tu cunoşti slăbiciunea credinţei noastre. Priveşte ceea ce facem aici pe pământ ca nişte slujitori nevrednici, dar şi ca nişte copii iubitori, care se simt creaţi şi mântuiţi de iubirea ta infinită. Aşa te rugăm, prin Cristos, Domnul nostru. Amin”.

                                                                             P.A.Despinescu

Citit 1635 ori