DUMINICA a 3-a- A.2017

21 Ianuarie 2017

O dată încheiat timpul Crăciunului cu solemnitatea Epifaniei, anul liturgic face loc, începând cu sărbătoarea Botezului Domnului, Timpului de peste An, într-o primă etapă care ţine până Miercurea Cenuşii când începe Postul Mare care culminează cu Solemnitatea Sfintelor Paşti, după patruzeci de zile  sărbătorea Înălţării Domnului, după alte zece zile Solemnitatea Rusaliilor ( Coborârea Sfântului Duh), iar duminica următoare, a Sfintei Treimi, încheie Timpul Pascal, după care se reia Timpul de peste An până la Solemnitatea Domnului Nostru Isus Cristos, Regele Universului, care pune capăt anului liturgic.

În timpul acestuia, suntem călăuziţi pas cu pas, de cuvântul Domnului, cuprins în Sfintele Scripturi, şi de Tradiţia creştină, în cadrul rânduielii liturgice, în vederea alimentării şi perfecţionării vieţii noastre creştine.

Atenţia creştinului se îndreaptă îndeosebi spre Isus Cristos, Cuvântul veşnic, Fiul din dumnezeiasca, sfântă şi nedespărţită Treime, „întrupat pentru noi oameniii şi pentru a noastră mântuire”.

În celebrările liturgice sunt folosite multe texte evanghelice cuprinzând aspecte din viaţa şi activitatea Domnului nostru Isus Cristos.

Industria  cinematografică foloseşte uneori religia, cu precădere viaţa şi opera lui Isus, ca sursă de inspiraţie, de „documentare”, fără a respecta, nu o dată, întru totul, veracitatea acesteia.

Cea mai credibilă instituţie care poate oferi tezaurul doctrinar şi disciplinar creştin este Biserica, asistată de Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul Adevărului, „Domnul şi de viaţă dătătorul, ;care de la Tatăl şi de la Fiul purcede; care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit, şi a grăit prin profeţi”.

În liturghia cuvântului a duminicii a treia „de peste an”, sfântul apostol şi evanghelist Matei, (4,12-23), ne descrie începutul activităţii publice a lui Isus.După ce a voit să fie botezat în Iordan, de către Ioan, după ce este ispitit de diavol în pustiu, Isus se mută de la Nazaret, la Cafarnaum, pe malul lacului Genezaret, în ţinuturile lui Zabulon şi Neftali.  Acest fapt este considerat ca o împlinire profetică a cuvintelor lui Isaia, cuvinte citate şi în prima lectură a duminicii; „Pământ al lui Zabulon şi pământ al lui Neftali, pe drumul spre mare,, dincolo de Iordan, Galileea păgânilor. Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care locuiau în ţinutul întunecos al morţii le-a răsărit o lumină” (8,23-9,1). Isus umbla prin mulţimile cosmopolite, spunând cu glas tare: „Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor!”. Ne imaginăm ce efect ar fi avut aceste cuvinte dacă ar fi existat aparatura fonică din tmpurile noastre ! Pentru împlinirea misiunii sale, Învăţătorul dumnezeiesc se foloseşte de metoda obişnuită, de „resursele umane”ale vremii. Autorul sacru, evanghelistul Matei, ne descrie în cuvinte simple, obişnuite, convingătoare, recrutarea acestor „resurse”: „Umblând de-a lungul Mării Galileii, / lacul Genezaret/, a văzut doi fraţi: pe Simon, numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari. Şi le-a spus: ̒Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni!̒. Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat. Plecând de acolo, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-şi năvoadele, şi i-a chemat. Iar ei, părăsind îndată barca şi pe tatăl lor, l-au urmat”(vv.18-22).

Remarcăm în aceste cinci versete ale textului: a) Procedura originală, divină, a lui Isus, care le va spune mai târziu: „Învăţaţi de la mine căci sunt blând şi smerit cu inima”, îndreptată spre patru oameni simpli, pescari. b) Impresia deosebită pe care aceştia o au faţă de omul extraordinar care le vorbeşte şi îi convinge să-l urmeze. c) promptitudinea cu care cei chemaţi renunţă la toate şi îl urmează . Această uvertură a operei lui Isus este un imbold, de-a lungul istoriei creştine, pentru toţi cei chemaţi, în diferite moduri, la urmarea lui Isus, mai cu seamă pentru slujirea preoţească. În criza contemporană a vocaţiilor, apelăm mereu, cu încredere, la procedura lui Isus, la „stăpânul secerişului”.

Însoţit de această primă echipă de ucenici, „Isus străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală si suferinţă din popor” (v,23).

Patru versete din psalmul 26, înscrise după prima tectură ca „psalm responsorial”, (1,4,13-14), dau posibilitate participanţilor la sfânta liturghie să-şi exprime cu bucurie credinţa şi speranţa: „Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul, este apărătorul vieţii mele, de cine mă voi înfricoşa?. Cred că voi vedea bunătăţile Domnului pe pământul celor vii. Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!”.

Lectura a doua a duminicii, din prima scrisoare a sfântului apostol Paul către corinteni (1,10-13.17) are o rezonanţă deosebită prin faptul că se încadrează, anul acesta. În săptămâna pentru unitatea creştinilor, fiind un îndemn stăruitor la unitate: „Să fiţi toţi în armonie şi să nu fie între voi dezbinări, ca să fiţi desăvârşiţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi simţire”(v.10).

                       Doamne, izvorul bucuriei noastre, ascultă-ne!

                                                                                      P.A.Despinescu                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citit 1528 ori

Calendar

« August 2020 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
X

Right Click

No right click