DUMINICA a 14-a. A-2017

10 Iulie 2017

   „Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima”(Mt.11,29b).

 

O duminică, pe care o putem numi: duminică a smereniei.

Cele şase versete, 25-30, ultimele din capitolul al 11-lea al evangheliei scrise de sfântul apostol şi evanghelist Matei, versete care alcătuiesc textul evanghelic al duminicii a 14-a de peste an, seria A, ni-l arată pe Isus în activitatea evanghelizatoare prin cetăţile din Galileea, predicând „ca nimeni altul” şi însoţind cele spuse cu multele semne minunate.

Ne putem imagina că majoritatea celor care îl ascultau pe Isus nu erau îmbâcsiţi cu filosofisme eleniste ori cu mulţimea prescrierilor stabilite de către farisei şi cărturari, ci erau oameni simpli, cu bun simţ, receptivi la ceea ce spunea în mod convingător „marele Rabbi,”despre „împărăţia lui Dumnezeu [care] este aproape”şi în care se poate intra prin convertire şi acceptare a „vestei celei bune” care li se oferea (Mc.1,15).

În rugăciunea de preamărire a Tatălui, „Domn al cerului şi al pământului”, Isus evidenţiază faptul, recunoscut foarte bine de către sfântul apostol Paul, că „înţelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu” (1Cor.3,19), că înţelepţii şi învăţaţii lumeşti, plini de ei înşişi, nu sunt dispuşi să primească descoperirea umnezeiască, şi de aceea „ei vor pieri în şiretenia lor”. Cei mici, cei sărmani care cunosc şi duc povara zilei, împlinitori cu voioşie ai voinţei Tatălui ceresc, sunt ucenici conştiincioşi ai Fiului, Învăţătorul dumnezeiesc al adevărului şi al harului, cărora Dumnezeu li se descoperă cu bogăţia şi rodnicia vieţii sale.

Cât de încurajantă este chemarea lui Isus faţă de toţi ce care se ostenesc zi de zi pe calea binelui, cu preţul oricărei jertfe: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împpăvăraţi şi eu vă voi da odihnă!” ( Mt.11,28). Ce rezonanţă consolatoare poate avea în în sufletele muncitorilor creştini, mai cu seamă în perioada de vară a concediilor, această invitaţie a lui Isus!.

Pentru reuşita cât mai deplină în serviciul Maestrului dumnezeiesc, ni se cere să frecventăm cu sârguinţă şcoala sa de blândeţe şi umilinţă: „Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi alinare pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este lesne de purtat, iar povara mea este uşoară” (Mt.11,29-30).

Taina iertării neascultării sugerate primului  cuplu uman, Adam şi Eva, de către satana, tatăl minciunii şi al mândriei, este ascultarea Fiului, trimis de Tatăl, ca prin întrupare şi jertfa crucii „să-i răscumpere pe oameni şi în veci să-i mântuiască”. „Pentru aceasta, Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt, şi orice limbă să dea mărturie că Isus este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl” (Fil.2,9-11). Ferice de tot pământeanul care îşi pleacă smerit genunchiul la auzul numelui lui Isus, alegându-l şi urmându-l cu statornicie pe calea blândeţii şi a smereniei!.

Smerenia lui Isus, Mesia, este prevestită de profetul Zaharia, în prima lectură a liturghiei cuvântului ( 9,9-10) din această duminică: „Veseleşte-te mult, fiică a Sionului! Strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului! Iată, regele tău vine la tine: el este drept şi umil, călare pe un măgar, pe un mânz, puiul unei măgăriţe”, cuvinte citate de către sfântul evanghelist Matei (21,5) cu ocazia intrării lui Isus în Ierusalim, înainte de pătimirea şi moartea sa răscumpărătoare.

În lectura a doua a duminicii, sfântul apostol Paul, scriind creştinilor din Roma (8,9.11-13), le atrage atenţia că, primindu-l pe Spiritul Sfânt, ei devin fiinţe spirituale, străduindu-se să evite orice faptă trupească, dezordonată, pentru că numai aşa, Duhul Sfânt poate locui în ei.

Ca o concluzie la reflecţia celor oferite de această duminică, reţinem:

„Domnul, blând şi smerit cu inima, ne ascultă. Să-i cerem în rugăciunea noastră ca să ne facă blânzi faţă de semenii noştri, plini de bunătate şi de iubire faţă de toţi”.

                                                                              P.A.Despinescu

Citit 1316 ori

Calendar

« Septembrie 2020 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30