Imprimă această pagină

SCHIMBAREA la FAŢĂ a DOMNULUI

28 August 2017

      Duminica a 18-a de peste An / A.2017

      „Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea;

        ascultaţi de el!”.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos, cu dată fixă, 6 august, o dată la 7 ani este în zi de duminică, şi are prioritate faţă de duminica respectivă de peste An. Aşa este şi în acest an.

Episodul acesta dumnezeiesc este relatat de către toţi cei trei evanghelişti sinoptici, anul acesta de către sfântul apostol şi evanghelist Matei ( 17, 1b-9 ).

Isus străbătuse deja Galileea învăţând şi săvârşind semne minunate în sprjinul misiunii sale în lume. Se îndrepta spre Iudeea şi Ierusalim, ultima etapă a activităţii sale de evanghelizare, înainte de a fi arestat, schingiuit şi răstignit, iar după trei zile să învie glorios.

Învăţătorul tocmai le spusese ucenicilor despre condiţiile urmării sale: lepădarea de sine şi purtarea crucii. Le-a spus şi despre suferinţele sale, despre moartea şi învierea sa. Ataşamentul ucenicilor faţă de învăţătorul lor excepţional, pe care Petru, inspirat de Duhul Sfânt, îl recunoaşte ca „Fiul Dumnezeului celui viu” (Mt.17,16), îi determina să nu poată înţelege drramatismul cuvintelor lui Isus.

Pentru a-i a-i preveni cu privire la „scandalul crucii”, Isus, luând cu sine pe Petru. pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, i-a dus  deoparte pe un munte înalt”, (v.1), unde are loc  fenomenul transfigurării, descris de evanghelist  prin cuvintele: „faţa lui a strălucit ca soarele şi hainele lui au devenit albe ca lumina”(V.2). Alături de el apar cele două mari personalităţi  din Vechiul Testament, Moise şi Ilie care vorbesc cu el. Entuziasmat de noua înfăţişare a lui Isus şi de interlocutării săi, Petru se arată dispus să facă trei colibe, câte una pentru fiecare din cei trei, ca să rămână acolo „mult şi bine!”.Totul culminează cu norul luminos care îi învăluie, şi cu glasul (Tatălui) care spune: „Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea; ascultaţi de el”! (v.5b). Copleşiţi de fenomen, cei trei discipoli „cad cu faţa la pământ şi sunt cuprinşi de o mare spaimă” (v.6b). Revenit la starea anterioară. Isus îi ridică, îi linişteşte, poruncindu-le: „Să nu spuneţi nimănui ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului nu va fi înviat din morţi”(v.9).

Acest episod dumnezeiesc este considerat ca o prevestire a slăvitei învieri a Domnului şi a tuturor acelora care îi vor fi primit şi trăit mesajul îndrumător la viaţa veşnic fericită.

Ca martor ocular la acest eveniment, Sfântul apostol Petru scrie  în a doua sa scrisoare (1,16-19): „Fraţilor, noi nu v-am făcut cunoscută puterea Domnului nostru Isus Cristos şi venirea lui pe baza unor basme bine ticluite, ci pentru că am fost martori oculari ai măreţiei lui. El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi mărire atunci cînd din partea gloriei măreţe a venit acest cuvânt: „Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea; ascultaţi de el!”.

Îţi mulţumim, sfinte Petre, principe al apostolilor din voinţa lui Cristos, pentru această mărturie. Roagă-te pentru noi, să ascultăm cu dragă inimă de tot ce ne spune  şi nouă Fiul Dumnezeului celui viu!.

„Dumnezeule , care prin slăvita Schimbare la faţă a Fiului tău unul-născut, ai întărit misterele credinţei cu mărturia legii şi a profeţilor şi ai prevestit în mod minunat desăvârşirea tainei înfierii noastre, dăruieşte-ne nouă, slujitorilor tăi, harul, ca, ascultând glasul Fiului tău preaiubit, să ne învrednicim a deveni împreună-moştenitori. El, care , fiind Dumnezeu împreună cu tine, vieţuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin”. (Prima rugăciune (collecta) din liturghia sărbătorii).

                                                                                                                              P.A.Despinescu

 

 

Citit 1188 ori
X

Right Click

No right click