DUMINICA a 28-a.A-2017

15 Octombrie 2017

„Mergeţi, aşadar, la intersecţiile drumurilor şi, oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă!” ( Mt.22,9 ).

Ne aflăm în plină toamnă, anotimp preferat de mulţi pentru cununii şi nunţi, evenimente foarte împortante în viaţa oamenilor, ocazii de bucurie,  de exprimare şi consolidare a solidarităţii umane.

Textul evanghelic al liturghiei cuvântului din duminica a 28-a de peste  an, seria A, (Mt.22,1-14), ne oferă ocazia de a reflecta asupra atitudinii ce poate surveni în asemenea situaţii. Este vorba de o parabolă spusă de Isus, înainte de toate arhiereilor şi fariseilor poporului israelit, fiind inclusă şi „bătaia lungă” a ei.

În activitatea sa evanghelizatoare, Isus s-a confruntat cu lipsa de receptivitate a majorităţii autorităţilor iudaice, cu feluritele capcane întinse de ele pentru „a-l prinde în vorbă, ca să-l poată acuza şi condamna”, cum s-a şi îtâmplat în final. Ei, cărturarii şi fariseii sunt cei vizaţi în parabola „invitaţilor la nuntă”de către „regele (Tatăl ceresc( care face nuntă Fiului său (Isus)”. La o primă invitaţie, cei chemaţi desconsideră invitaţia. Nu se prezintă. La o a doua, făcută prin alţi servitori ai regelui, majoritatea invitaţilor şi-au văzut de treburi, ducându-se „care la ogorul său, care la negustoria lui”, şi, culmea culmelor, „alţii i-au prins pe servitori, i-au batjocorât şi i-au ucis” (v.5-6). Ne putem imagina atenţia cu care ascultătorii lui Isus, oricât de cărturari şi farisei ar fi fost, urmăreau spusele Învăţătorului care, într-adevăr,  „vorbea ca nimeni altul!”. Cu sufletul la gură, aşteptau deznodământul, care vine prompt: „Regele a fost cuprins de mânie, şi trimiţând armatele sale, i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o”(v.7). Orice om de omenie ar fi exclamat: „Bine le-a făcut!”. Însă, în perversitatea lor, cei vizaţi, „simţindu-se cu musca pe căciulă, au devenit mai înverşunaţi împotriva lui Isus, hotărâţi să-l suprime.

În partea a doua a poarabolei, orizontul se lărgeşte. Deziluzia regelui cu privire la invitaţii amintiţi, impunea o compensare, având în vedere belşugul bucatelor pregătite. Sunt trimişi servitori pe la toate răspântiile pentru a-i chema la nuntă pe toţi pe care îi vor întâlni. Zis şi făcut. „I-au adunat pe toţi pe care i-au găsit, răi şi buni, si sala de nuntă s-a umplut”(v.10). Însă oricine ştie că participarea la o nuntă impune şi o vestimentaţie adecvată. Regele, trecând în revistă pe cei adunaţi, observă pe unul care nu avea haina de nuntă. Îi spune: „Prietene, cum ai intrat aici neavând haina de nuntă?”(v.12). Împricinatul nu are răspuns. Decizia regelui este foarte aspră, poruncind servitorilor: „Legaţi-i picioarele şi mâinile şi aruncaţi-l afară în întuneric! Acolo va fi plânset şi scrâşnirea d8inţilor” (v.13). Ultimele cuvinte ale episodului merită să fie reţinute şi aprofundate cât se poate de serios: „Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi”(v.14).

Oricine ascultă sau citeşte aceste cuvinte îşi poate da sema că dincolo de forma figurativă, metaforică a parabolei, se află realitatea fundamentală a chemării tuturor la bucuria ospăţului ceresc,  a mântuirii, oferite de Fiul lui Dumnezeu, întrupat, prin suferinţa, moartea şi învierea sa, care merită să ne preocupe mereu.

Gânduri şi simţeminte asemănătoare ne oferă marele profet şi poet al Vechiului Testament, Isaia, în cartea sa, (25, 6-10a), fragment plasat în prima lectură a acestei duminici: „Domnul Sabaot va face un ospăţ pentru toate popoarele […]. Acesta este Dumnezeul nostru în care am sperat că ne va mântui […]. Să ne veselim de mântuirea lui” (v.6a.9b şi c).

 Încurajare deosebită pentru viaţa de credinţă şi statornicie în chemarea creştină sunt cuvintele sfântului apostol Paul din scrisoarea către filipeni (4, 12-14.19-20), lectura a doua a duminicii: „Toate le pot în acela care mă întăreşte”(v.13).

„Te rugăm, Doamne, ca harul tău să ne întâmpine şi să ne însoţească mereu, ca să nu încetăm niciodată de a face binele, Prin Cristos, Domnul nostru.Amin”.

                                                                                P.A.Despinescu   

Citit 1870 ori