Asociația Centrul Diecezan Caritas Iaşi – Instituţie de utilitate publică

 

Pe 4 aprilie 1990 a fost semnat procesul verbal încheiat cu ocazia constituirii Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași.  În data de 14 mai 2008, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a fost recunoscut drept asociaţie de utilitate publică prin Hotărârea numărul 494 a Guvernului Romaniei.

 După primirea premiului de excelenţă în acordarea de servicii sociale pe anul 2007 din partea Primăriei Municipiului Iaşi, această recunoaştere guvernamentală a utilităţii publice, reprezintă o încununare a muncii de calitate depuse încă din anul 1990 de către o echipă de specialişti, un efort fundamentat pe ideile de caritate şi iubire faţă de semeni.

 
Misiune

 Asociația Centrul Diecezan Caritas Iaşi are misiunea de a pune în practica doctrina socială a Bisericii Catolice prin promovarea solidarităţii, a dreptăţii sociale, prin apărarea vieţii şi a demnităţii persoanei.

 

Valori

 Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o organizaţie formată dintr-o echipă motivată şi responsabilă care se ghidează după valorile şi principiile creştine: solidaritate, respectarea demnităţii umane şi drepturile omului, transparenţă, dăruire, lucru în echipă, responsabilitate, universalitate, integritate, dezvoltare comunitară şi implicarea voluntarilor.

 Caritas promovează caritatea, furnizează servicii sociale persoanelor defavorizate, este un centru de coordonare si de resurse în dieceza de Iaşi, oferă constant modele de bune practici pentru societate, răspunzând profesionist prin implicare şi devotament, nevoilor cu care se confruntă societatea, aducând un aport favorabil în educarea, ajutorarea şi dezvoltarea acesteia.

 

Istoria Centrului Diecezan Caritas Iași poate fi descrisă pe scurt ca dezvoltarea firavă a unei plante benefice pentru om, pentru Biserică și pentru societate. Dacă răsadul plantei începe să se observe la începutul lui 1990, rădăcinile ei, reprezentate de caritate și fraternitate, trăite de la om la om, erau deja ancorate în pământul fertil al Diecezei Romano-Catolice de Iași, în Nord-Estul României. Primele roade care își fac apariția imediat după înființarea oficială a Centrului Diecezan Caritas Iași sunt:

Orfelinatul, astăzi Centrul de Plasament Sfântul Iosif”
Farmacia Caritas
Ferma agricolă
Fericitul Ieremia Valahul”
Depozitul de ajutoare umanitare
Cabinet stomatologic social
Atelier de tâmplărie

 

În anii următori, respectiv 1996  și 2000, au fost înființate alte 2 filiale Caritas, la Bacău și la Roman, care s-au orientat pe intervenția prin slujire a persoanelor, familiilor și grupurilor care aveau nevoie de sprijin în aceste zone.

 Obiectivele asociației noastre au fost încă de la început: stimularea, responsabilizarea, recunoașterea și susținerea drepturilor persoanelor aflate în dificultate prin intermediul proiectelor de ajutor individual care urmăresc unicitatea și demnitatea persoanelor; favorizarea unui model de fraternitate prin organizarea de cursuri de formare pentru adulții aflați în diferite forme de dificultate; primirea, ascultarea și orientarea celor nevoiași în acord cu problemele lor; identificarea nevoilor urgente și latente din teritoriu; realizarea unor relații de colaborare cu alte organisme de stat și civile, interne și externe.

 La primele inițiative caritative și proiecte sociale s-au adăugat în decursul anilor altele, adresate persoanelor cu dizabilități, bătrânilor și bolnavilor, copiilor, tinerilor și celor în căutarea unui loc de muncă, migranților, celor loviți de catastrofe naturale, toxicodependenților și altor persoane individuale sau categorii vulnerabile.

 În prezent, asociația oferă prin intermediul celor 5 programe servicii de bază sau complexe, prin echipe mixte formate din specialiști și voluntari: Centrul de Plasament „Sfântul Iosif”, Centrul de Resurse pentru Familii, Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri Don Bosco”, Programul Servicii de Îngrijire la Domiciliu, Programul de Intervenții în Situații de Urgență și Calamități Naturale (care se activează atunci când este necesar).

 Prin toate aceste programe social-caritative și cu ajutorul structurii necesare, Centrul Diecezan Caritas Iași se înscrie în zona de N-E a României ca asociație promotoare a carității, a solidarității, a dreptății sociale și ca apărătoare a vieții și a demnității omului, punând în practică învățăturile doctrinii sociale a Bisericii Catolice:  Acţiunea omului pe pământ, atunci când este inspirată şi susţinută de caritate, contribuie la edificarea acelei cetăţi a lui Dumnezeu universale, spre care înaintează istoria familiei umane. Într-o societate în curs de globalizare, binele comun şi angajarea pentru el nu pot să nu asume dimensiunile întregii familii umane, adică ale comunităţii popoarelor şi naţiunilor, aşa încât să dea formă de unitate şi de pace cetăţii omului şi s-o facă, într-o oarecare măsură, prefigurarea anticipată a cetăţii fără bariere a lui Dumnezeu (Caritas in veritate, 7).