MONS. VLADIMIR PETERCĂ

Director Caritas: 1990 - 1999

Monseniorul Vladimir Petercă s-a născut la 24 aprilie 1944 la Teţcani - Neamţ. A absolvit Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iaşi în anul 1968. A urmat studii postuniversitare la Institutul Biblic Urbaniana din Roma, unde a obţinut licenţa în Biblie şi doctoratul în teologie la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma. A fost sfinţit preot la 15 august 1968 la Iaşi de către Episcopul Petru Pleşca. A activat ca vicar la Cireşoaia, profesor şi contabil la Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iaşi, director al Centrului Diecezan Caritas Iaşi, rector şi profesor la Institutul Teologic din Bucureşti. Este preot pensionar în Iaşi din 2006.

Preotul Vladimir Petercă este primul director al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iaşi. Personalitatea sa complexă a permis acoperirea uni câmp larg de activităţi din cadrul misiunii sale pastorale.

Instituţiile administraţiei locale, spitalele, şcolile şi universităţile ieşene au cunoscut amabilitatea şi promptitudinea cu care a răspuns nevoilor fireşti de după revoluţie.

Biserica avea nevoie, de asemenea, în perioada de început de după revoluţie, de multe lucruri. Unele din acestea sunt legate de activitatea de construcţii de noi biserici, case pentru reculegere, activităţi catehetice, case comunitare, etc. Toate acestea s-au făcut în mare parte prin proiecte derulate prin Caritasul diecezan de atunci. În alte situaţii, preotul Vladimir Petercă a acţionat ca persoană împuternicită de către donatorii externi pentru supravegherea investiţiilor. Astfel s-au ridicat marile edificii ale catedralelor din Iaşi şi Bacău, dar şi biserici parohiale răspândite în toată dieceza de la Adjud până în Bucovina.

Proiectele iniţiate în cadrul Caritas sunt legate de componenta educativă, dar şi de cea social- economică. În acest sens, în 1991 a început amenajarea unei construcţii abandonate care a devenit mai apoi orfelinatul de pe strada Sărărie. Tot în aceeaşi perioadă a fost iniţiat proiectul fermei de la Mirceşti, pentru susținerea orfelinatului.

Cea mai importantă moştenire lăsată de Mons. Vladimir Petercă rămâne însă, cea spirituală, concretizată în modestie, devotament, credinţă, implicare.