Centrul Diecezan Caritas Iași asigură prin Centrul de Resurse pentru familii, asistenţă socială și psihologică, terapii ocupaționale pentru  familiile defavorizate aflate în situaţii de dificultate  sau cu un grad de risc crescut de vulnerabilitate socială.

Datorită diversificării serviciilor și identificarea unor nevoi mai complexe pentru beneficiarii din cadrul Biroului de Asistență Socială s-a considerat oportun înființarea Centrului de Resurse pentru Familii(C.R.F) care să vină în sprijinul familiilor aflate în dificultate.

Scopul principal al Centrului de Resurse pentru Familii este sprijinirea, orientarea și creşterea calităţii vieţii pentru familiile aflate în dificultate prin desfășurarea unor acțiuni/terapii cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea abilităţilor de viaţă, creșterea integrării și participării lor la viața economică și socială.

Activitățile desfășurate în Centrul de Resurse pentru Familii se bazează pe derularea unor metode active de formare și dezvoltare a unor terapii cu metodologie specifică, care vor promova independența funcțională și calitatea vieţii, crescând astfel participarea familiilor aflate în dificultate la viața economică și socială.

Activitatile desfăşurate:

 • Identificarea nevoilor urgente și latente ale familiilor defavorizate aflate în dificultate
 • Activități specifice de terapie ocupațională
 • Informare, îndrumare și consiliere
 • Sprijin material
 • Activități specifice de terapie suportivă
 • Activități de promovare a intereselor familiilor aflate în dificultate
 • Activități de Integrare socio-profesională
 • Activități educaționale
 • Activități de socializare
 • Colaborarea cu diverse organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. 
 • Organizarea şi monitorizarea activităţilor voluntarilor
 • Evaluarea  continuă  
 • Mediatizarea activităților realizate

Informaţii pentru beneficiari:

Adresa: : Iaşi – România, Str. Oltea Doamna Nr. 3

Persoana de contact: Ciocan Claudia

 

Program de lucru cu publicul: Luni, Miercuri,Vineri- 09.00-12.00