Serviciile oferite prin intermediul Centrului de Resurse pentru Familii au în  în vedere dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de viață, formarea socio-educațională a familiilor aflate în dificultate astfel încât să devină persoane independente și active, capabile să se autoîntrețină și să-și depășească în acest mod statutul de persoane aflate în situații de risc social.

Serviciile acordate în cadrul Centrului De Resurse pentru Familii

  • Terapie ocupațională și dezvoltare personală pentru beneficiarii proiectului

Terapia ocupațională are drept scop ajutorarea oameniilor să își recâștige independența în majoritatea ariilor de existență; această terapie îmbunătățește abilitățile cognitive ale persoanelor aflate în dificultate și contribuie la creșterea încrederii de sine și la reintregrarea socială a unui individ. 
Activităţile de terapie ocupațională din cadrul centrului vor avea ca scop dezvoltarea imaginației,  a creativităţii şi aptitudinilor prin intermediul artei.

  • Servicii de informare, orientare și consiliere pentru persoanele şi familiile aflate în dificultate

În cadrul acestui serviciu se vor derula sesiuni de consiliere psihologică individuale prin care se va urmări dezvoltarea însuşirilor personale, a respectului şi a încrederii de sine şi implicarea în diferite activităţi ale proiectului pentru sporirea sentimentului de utilitate, de valorizare personală şi de încredere în forţele proprii pentru beneficiarii proiectului.Prin  consiliere se urmăreşte clarificarea problemelor cu care se confruntă clienţii şi sprijinirea acestora, în descoperirea resurselor proprii pentru a le soluţiona.

·         Servicii de sprijin pentru familii defavorizate 

O problemă frecventă a persoanelor care se adresează proiectului nostru este reprezentată de situația financiară precară. Nevoile stict materiale ale persoanelor îi împiedică de multe ori să depășească situația de dificultate. În cadrul acestui serviciu se va acorda suport material familiilor aflate în dificultate pentru a depaşi situaţia de criză materială constând în alimente, îmbrăcăminte, medicamente şi materiale şi mijloace ajutătoare şi compensatorii.

·         Terapie suportivă prin organizarea unor grupuri de suport

Scopul terapiei suportive este : redobândirea abilităților sociale (relaționare interumană mai ușoară), dobândirea unui sentiment de participare la viața colectivă și înțelegerea situației pe care o traversează. Scopul grupurilor de suport este ca membri săi să se ajute reciproc, bazându-se pe experienţa lor proprie, de a lupta împreună pentru drepturile lor. Prin participarea la grupurile de suport realizate persoanele aflate în dificultate dobândesc un sentiment de apartenenţă la un grup şi totodată dobândesc abilităţi şi cunoştinţe care le ajută să depaşească situaţia de criză.

  • Integrare socio-profesională și educațională

Scopul acestui serviciu este de a acorda consultanță pentru găsirea ori menținerea unui loc de muncă pentru acei beneficiarii care se confruntă cu lipsa unui loc de muncă. În cadrul acestui serviciu are loc îndrumarea, sprijinirea și consilierea persoanelor care vor să-și găsească sau să-și mențină locul de muncă. Se vor organiza sesiuni de formare și informare pentru orientare profesională precum și identificarea unor potențiali colaboratori în vederea angajării persoanelor. Activitățile educaționale se referă la diferite sesiuni de instruire în funcție de nevoile beneficiarilor. 

  • Promovarea intereselor familiilor aflate în dificultate

Scopul muncii de promovare este de a lansa mesaje şi a antrena societatea civilă în direcţia unei mai bune cunoaşteri a realităţilor din teritoriu. Formele prin care se urmăreşte realizarea conştientizării efectelor sărăciei şi ale excluziunii sociale şi de a încuraja implicarea şi angajamentul, pentru ca fiecare segment al societăţii să ia parte activ în găsirea de soluţii pentru eradicarea sărăciei pot fi campanii, evenimente, acţiuni în colaborare cu mass-media, colaborare cu instituţii, familii.


 

X

Right Click

No right click