CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI organizează cursuri de formare  în calificarea  ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU (nivel 2 CNC) cu autorizație de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și Ministerul Educației Naționale.

 

La finalul acestora se obţin certificate de calificare recunoscute la nivel național și european.

 

Cui se adresează?

Cursul se adresează persoanelor care vor să fie calificate în domeniul îngrijirilor bolnavilor, a persoanelor vârstnice și  să lucreze ca îngrijitor/ îngrijitoare în cadrul unui centru cu servicii de îngrijire la domiciliu privat sau public și ca persoană fizică, în țară sau străinătate.

 

Descriere:

 

Îngrijitoarea însoţeşte persoanele asistate la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.

Îngrijitoarea contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil.

Îngrijitoarea lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.

Îngrijitoarea îşi exercită activitatea la domiciliul persoanei asistate, în sectorul medico-social sau social.

Îngrijitoarea participă efectiv la:

- asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv a persoanei vârstnice asistate;

- asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei vârstnice asistate;

- asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei vârstnice asistate;

- mobilizarea și transportul bătrânului asistat și a persoanelor asistate imobilizate etc., respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei ingrijite.

 

Competențe dobândite

 

1.    Comunicarea la locul de munca

2.    Aplicarea NPM şi PSI

3.    Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare

4.    Asigurarea perfecţionarii profesionale

5.    Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate

6.    Gestionarea resurselor alocate

7.    Planificarea activitaţii zilnice

8.    Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată

9.    Acordarea primului ajutor persoanei asistate

10. Asigurarea confortului bătrânului asistat

11. Asistarea alimentaţiei şi administrarea medicamentelor

12. Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat

13. Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate

14. Respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale

15. Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate

 

 

 

Tipul certificatului obținut:

Certificatul este  de tip calificare,având recunoaştere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare. Certificatul se eliberează însotit de o anexă denumită  Suplimentul descriptiv al certificatului  în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

 

     In conformitate cu O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, se pot apostila de catre prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si certificatele de absolvire/calificare cu recunoastere nationala eliberate de furnizorii de formare profesionala autorizati in conditiile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Aceste certificate carora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute in statele care au aderat la Conventia de la Haga.

 

Durata cursului:

Aproximativ  3-4 luni și cuprinde 360 ore (120 ore de pregătire teoretică și 240 de pregătire practică).

 

Condiții de acces:

Învățământ minim obligatoriu prin lege la data absolvirii participantului la curs

 

 Acte  necesare înscrierii:

- copie act de identitate;

- copie certificat de naştere;

- copie certificat de căsătorie/ hotărâre de divorţ (dacă este cazul);

- copie act de studii (8 sau 10 clase);

- adeverinţă de la medicul de familie - apt curs;

- prima rată pentru cursul de îngrijitoare bătrâni la domiciliu este de 100 lei.

 

Taxa de participare pentru cursul de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 450 lei (se pot achita in rate).
Pentru participarea la examenul final in vederea obtinerii certificatului de calificare se mai percepe o suma de 50 Ron.

 

Înscrierile se fac zilnic (de luni până vineri) între orele 9.00-16.00, la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, strada Sărărie, nr. 134.

 

Telefon: 0232/210085 sau 0733380076


Descarca autorizatie.pdf