Corigendum: Lista proiecte admise la finanțare. Concurs planuri de afaceri 2, 25.07.2022
 
 

 

 

 

 

 

Lista proiecte admise la finantare

Concurs de planuri de afaceri 2

 

11.07.2022

 


 

 

 

 

 

Publicare rezultate etapa 1 ACCEPT 139987_001

 

 

 

Programare etapa 2- interviuri planuri afaceri ACCEPT 139987_001

 

 

 

 

 

 

 Anunț Important

 

În atenția persoanelor din Muncipiul Huși, care doresc să depună planuri de afaceri în cadrul proiectului ACCEPT – Acțiuni concrete în comunitate, educație pentru toți”.

Având în vedere numărul mic de proiecte eligibile depuse în etapa a II a, a  Concursului de planuri de afaceri, vă anunțăm că s-a prelungit perioada de depunere a planurilor de afaceri până la data de 27.06.2022, ora 16.00.

 Mai jos gasiți calendarul Concursului de Planuri de afaceri.

 

 

CALENDAR CONCURS PLANURI DE AFACERI PROIECT 

ETAPA 2 – selecție 5 planuri de afaceri

- ACCEPT – Acțiuni concrete în comunitate, educație pentru toți –

MAI-IULIE 2022

 

 

ETAPA

DATA/PERIOADA

DEPUNERE APLICAȚII

6 mai 2022 –27 iunie 2022 ora 16.00 este data maxima pana la care dosarul trebuie sa ajunga la de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Huși din str Corni nr 79. Dosarele care ajung dupa aceasta data/ora vor fi respinse pentru nerespectarea datei/orei limite.

EVALUAREA PROIECTELOR DEPUSE

28.06.2022 – 04.07.2022

PUBLICARE LISTĂ REZULTATE FAZA 1

05.07.2022

SUSȚINEREA INTERVIURILOR

07.07.2022

PUBLICARE LISTĂ REZULTATE  -Punctaj Etapa 1+ punctaj interviu

11.07.2022

DEPUNERE CONTESTAȚII

12.07.2022 –ora 16.00

EVALUAREA CONTESTAȚIILOR DEPUSE

13.07.2022

PUBLICAREA RĂSPUNSURILOR LA CONTESTAȚII

14.07.2022,  după ora 16.00

PUBLICARE LISTĂ FINALĂ EVALUARE ȘI SELECȚIE

15.07.2022

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎN VEDEREA SEMNĂRII CONTRACTELOR DE SUBVENȚIE

18.07.2022 –29.07.2022

SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENȚIE

01.08.2022-12.08.2022

 

La concursul de planuri de afaceri pot participa atat absolventii cursului Competente Antreprenoriale derulat in cadrul proiectului, cat si alte persoane din Municipiul Husi, jud Vaslui (care sunt inscrise in cadrul proiectului si indeplinesc criteriile de eligibilitate).

 

Data:

09.06.2022

 

 

Manager proiect

Mariana Ursan

 

 

MODIFICARE

CALENDAR CONCURS PLANURI DE AFACERI PROIECT 

ETAPA 2 – selecție 5 planuri de afaceri

- ACCEPT – Acțiuni concrete în comunitate, educație pentru toți –

MAI –IUNIE 2022

 

 

ETAPA

DATA/PERIOADA

DEPUNERE APLICAȚII

6 mai 2022 –03 iunie 2022 ora 16.00 este data maxima pana la care dosarul trebuie sa ajunga la de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Huși din str Corni nr 79. Dosarele care ajung dupa aceasta data/ora vor fi respinse pentru nerespectarea datei/orei limite.

EVALUAREA PROIECTELOR DEPUSE

06.06.2022 – 09.06.2022

PUBLICARE LISTĂ REZULTATE FAZA 1

09.06.2022, după ora 16.00

SUSȚINEREA INTERVIURILOR

14.06.2022

PUBLICARE LISTĂ REZULTATE  -Punctaj Etapa 1+ punctaj interviu

14.06.2022, după ora 16.00

DEPUNERE CONTESTAȚII

15.06.2022 –ora 16.00

EVALUAREA CONTESTAȚIILOR DEPUSE

16.06.2022

PUBLICAREA RĂSPUNSURILOR LA CONTESTAȚII

16.06.2022,  după ora 16.00

PUBLICARE LISTĂ FINALĂ EVALUARE ȘI SELECȚIE

17.06.2022

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎN VEDEREA SEMNĂRII CONTRACTELOR DE SUBVENȚIE

20.06.2022 –24.06.2022

SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENȚIE

27.06.2022-30.06.2022

 

 


 

 

 

 

Anunt Concurs Planuri de afaceri nr. 2

 

In data de de 5 mai 2022 s-a lansat Medodologia de derulare a Concursului de planuri de afaceri nr 2 Organizat în cadrul proiectului “ACCEPT – Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie Pentru Toti”.

La concursul de planuri de afaceri pot participa atat absolventii cursului Competente Antreprenoriale derulat in cadrul proiectului, cat si alte persoane din Municipiul Husi, jud Vaslui (care sunt inscrise in cadrul proiectului si indeplinesc criteriile de eligibilitate). 

Planul de afaceri va fi trimis intr-un colet sigilat prin posta recomandata, curier, sau depus personal, la sediul Centrului Multifunctional din Municipiul Husi, jud Vaslui, persoana responsabila OLARU ANDREEA – EXPERT GRUP TINTA.

 Perioada de depune a planurilor de afaceri este 6 mai 2022 - 27 mai 2022

 

Pentru informatii suplimentare consultati calendarul si metodologia atasate.
 

 

 

 

 

Lista finala proiecte admise la finantare - Concurs de planuri de afaceri -06.03.2022 

 


 

Lista proiectelor admise la finantare
Concurs de planuri de afaceri 6.03.3022

 

 

 


 

                                           PLANIFICAREA ETAPA II- INTERVIU PLANURI AFACERI ACCEPT 

 

 


 

  • Desccarcă rezultatele concursului planuri de afaceri -rezultate 1

Titlu proiect: ACCEPT - Acțiuni Concrete in Comunitate, Educatie Pentru Toti
Cod proiect: 139987

 

 

 

 

Corigendum II

 

CALENDAR CONCURS PLANURI DE AFACERI PROIECT
ETAPA 1 – selecție 5 planuri de afaceri
27.02.2022

 

 

 

Se modifică calendarul de concurs a planurilor de afaceri care vor fi selectate în etapa I. Doi dintre membrii juriului sunt implicați într-o misiune de verificare a unui proiect, programată la nivel de asociație, în perioada 28.02.2022-03.03.2022.

 

 

 

ETAPA

DATA/PERIOADA

DEPUNERE APLICAȚII

 10 ianuarie 2022 - 18 februarie 2022 ora 16 este data maximă până la care dosarul trebuie să ajungă la Centrul Diecezan Caritas Huși din str. Corni nr. 79. Dosarele care ajung după această dată/oră vor fi respinse pentru nerespectarea datei/orei limite.

EVALUAREA PROIECTELOR DEPUSE

21.02.2022 – 26.02.2022

PUBLICARE LISTĂ REZULTATE FAZA 1

27.02.2022

SUSȚINEREA INTERVIURILOR

04.03.2022

DEPUNERE CONTESTAȚII

07.03.2022 – ora 16:00

EVALUAREA CONTESTAȚIILOR DEPUSE

08.03.2022

PUBLICAREA RĂSPUNSURILOR LA CONTESTAȚII

09.03.2022

PUBLICARE LISTĂ FINALĂ EVALUARE ȘI SELECȚIE

10.03.2022

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎN VEDEREA SEMNĂRII CONTRACTELOR DE SUBVENȚIE

14.03.2022 – 18.03.2022

SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENȚIE

21.03.2022 – 25.03.2022

 

 

 

Programarea la interviu va fi anunțată în perioada 02.03.2021-03.03.2021.


 

Corrigendum 1 la metodologia Planurilor de afaceri

În atenția participanților la Concursul de planuri de afaceri – etapa 1, selecție 5 planuri de afaceri din cadrul proiectului 𝐴𝐶𝐶𝐸𝑃𝑇-𝐴𝑐𝑡̦𝑖𝑢𝑛𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 î𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡̦𝑖𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑇𝑜𝑡̦𝑖

Ø  vă informăm că nu vor fi evaluate dosarele care nu conțin documentele: dovadă venituri ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) și dovadă ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului - care atestă că nu dețineți o ală societate/firmă). Vă rugăm să aveți în vedere să eliberați documentele mai sus menționate din timp. Dosarele care nu conțin aceste documente, nu vor intra în etapa următoare de evaluare a dosarelor.

Ø  perioada de depunere a dosarelor s-a prelungit până pe 18.02.2022, ora 16:00.

Așadar calendarul pentru Concursul de planuri de afaceri etapa 1 - selecție 5 planuri de afaceri:

PERIOADĂ DEPUNERE: 10 ianuarie 2022 - 18 februarie 2022 ora 16:00. Dosarul trebuie să ajungă la Centrul Comunitar Integrat din str. Corni nr. 79, municipiul Huși, județul Vaslui. Dosarele care ajung după această dată/oră vor fi respinse pentru nerespectarea datei/orei limite.

EVALUAREA PROIECTELOR DEPUSE: 21.02.2022 - 26.02.2022

PUBLICARE LISTĂ REZULTATE FAZA 1: 27.02.2022

SUSȚINEREA INTERVIURILOR: 28.02.2022 - 01.03.2022

DEPUNERE CONTESTAȚII: 03.03.2022 - ora 16:00

EVALUAREA CONTESTAȚIILOR DEPUSE: 04.03.2022

PUBLICAREA RĂSPUNSURILOR LA CONTESTAȚII: 07.03.2022

PUBLICARE LISTĂ FINALĂ EVALUARE ȘI SELECȚIE: 08.03.2022

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR PENTRU SEMNAREA CONTRACTELOR: 09.03.2022 –15.03.2022

SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENȚIE: 15.03.2022 – 22.03.2022

Concursul de Planuri de Afaceri se desfășoară în cadrul Activității 4 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii - A4.3 Acordarea de servicii specializate de sprijin persoanelor din grupul țintă și acordare de micro-granturi pentru înființarea a 10 afaceri .

Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanţat prin acordarea unei subvenţii în cuantum de maxim 25.000 euro respectiv 118.177 lei, subvenţie care va face obiectul schemei de ajutor de minimis (bugetul planului de afaceri va fi exprimat doar în lei). Acordarea subvențiilor se va face prin aplicarea unei metodologii clare, respectând principiile nediscriminării și egalității de șanse. În cadrul concursului cu privire la planurile de afaceri, vor fi acceptate și persoane care nu au urmat un curs de formare în antreprenoriat, dar au abilități de antreprenor. Activitățile se vor desfășura pe teritoriul municipiului Huși.

Pentru mai multe informații și stabilirea de ședințe în domeniul antreprenoriatului, persoana de contact este: Păvălucă Iulian, Expert mentorat antreprenoriat - 0232210085

 

Consultați metodologia din linkul următor pe baza căreia veți realiza planul de afaceri: https://caritas-iasi.ro/index.php/proiectului-a-c-c-e-p-t-actiuni-concrete-in-comunitate-educatie-pentru-toti


 

METODOLOGIE SELECTIE PLANURI   AFACERI PROIECT ACCEPT_7.1.2022

 

- ANEXA 1 - model plan de afaceri   ACCEPT  FEB 2022.pdf

- ANEXA 1a. Buget investitie.xlsx

- Anexa 2 - Declaratie de  angajament.pdf

- Anexa 3 - Declaraţie de evitare a incompatibilităţii.pdf

- Anexa 4 - Declaraţie de evitare dubla finantare.pdf

- Anexa 5 - Grila de evaluare   a  planurilor de afaceri cu punctaj.pdf

- Anexa 6 - Cerere tip de înscriere și înregistrare Plan de afaceri.pdf

- Anexa 7 - Contestatie rezultate  concurs planuri de afaceri.pdf

- Anexa 8 - Cerere modificare  buget.pdf

- Anexa 9 - Lista coduri CAEN.pdf

- calendar.pdf

- METODOLOGIE SELECTIE PLANURI   AFACERI ACCEPT_7.1.2022.pdf