Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o organizaţie care face voluntariatul cunoscut şi înţeles corect, acceptat şi recunoscut, ca o abordare alternativă pentru soluţionarea problemelor comunităţii.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi încă de la înfiinţare a dezvoltat prin toate programele sale colaborarea cu un număr de sute de voluntari la nivel local şi regional promovând activităţile de voluntariat prin diverse activităţi şi colaborări.

Activitatea de voluntariat reprezintă o componentă deosebit de importantă a Centrului Diecezan Caritas Iaşi, care alocă timp, resurse umane şi financiare pentru formarea de voluntari, instruirea, motivarea, promovarea şi recompensarea acestora.

Departamentul de Voluntariat s-a înființat ca urmare a necesității sistematizării voluntarilor și a necesității promovării acțiunilor de voluntariat în rândul comunității la nivel local și regional.  Obiectivul principal este creșterea seminificativă a implicării sociale a persoanelor voluntare pentru a putea răspunde prompt și cu interes persoanelor care au nevoie de ajutor.